Arkiv för augusti, 2010

Lite mer funderingar kring RW Capitals nyemission

söndag, 29 augusti, 2010

Lite lösa funderingar kring RW Capityals nyemission..

Om emissionen fulltecknas och RW Capital värderas till 56 öre per aktie skulle hela bolaget ha ett aktieantal på 113 789 692 och vara värderat till 0,56 * 113 789 692 = 63,7 Mkr. Orderingången ligger nu på omkring en miljon dollar per kvartal (ca 29 Mkr i årstakt) vilket indikerar en P/S på 2,19. Det är lite optimistiskt eftersom ordervärdena omvandlas till intäkter över tolv månader, så man kan säga att det gäller för 2011.

Jag är fortfarande lite skeptisk till det här med att RW Capital ska fortsätta som eget finansbolag.. Det hade nog varit bättre att satsa allt krut på Runaware. RW Capital kommer att behöva kapital för att kunna verka som självständigt finansbolag och det kapitalet hade annars kunnat komma Runaware till godo.

Dock.. Jag tror att det finns goda affärsmöjligheter inom finans för RW Capital. Värmlands Finans, ett annat mindre finansbolag, till exempel som bedriver liknande tjänster (dock inte exakt samma och jag vet inte hur bra jämförelsen är) klagar enbart på tillgången på kapital och ser inga problem med att hitta affärsmöjligheter. De stora bankerna är ovilliga att låna ut till konkurrenter och det kan leda till lite problem för Runaware att låna pengar i svenska banker så länge de inte är ett självständigt bolag. Men det kommer nog inte ha nån större betydelse.

Så med andra ord.. Även om jag tycker det är onödigt att splittra fokus mellan finansiella tjänster och Runaware så kommer antagligen de finansiella tjänsterna att ge ett överskott som mjukar upp resultaten lite framöver. Om resultaten blir tillräckligt bra så motiverar det att splitta fokus.

Företagets ordervärdesprognos anges i prospektet enligt tabellen nedan. Fram till Q2 2010 är det historiska värden och alltså inga prognoser.

RW Capital prognos på ordervärde

Om prognosen slår in så är det lättvärt att teckna i RW Capitals nyemission, och prognoserna hittills har varit ganska träffsäkra. Men tidigare prognoser har var ett enstaka kvartal framåt och osäkerheten blir naturligtvis mycket större ju längre fram i tiden man tittar. RW Capital har tittat på redan anställda säljares resultat och helt enkelt extrapolerat det i framtiden och räknat med att fler säljare anställs som levererar samma resultat som de redan anställda.

Det som skulle kunna ställa till det för den kalkylen är om förutsättningarna för säljarna ändras, t.ex. att när det blir många säljare så finns det inte lika många “lätta sälj” per säljare längre utan de måste försöka leta upp lite mer svårflörtade kunder. En annan risk är om det blir oroligt i USA igen, då RW Capital har en stor del av sin försäljning där.

Men det är heller inte omöjligt att prognosen slås om de nya SAAS-tjänsterna blir hitar. I dagsläget är det ju demotjänsten TestDrive som står för lejonparten av ordrarna och marknaden för SAAS-tjänster är mycket större enligt prospektet. Enligt prospektet står det att marknaden för molntjänster beräknas bli 42 miljarder USD år 2012. Marknaden för Internetbaserade demonstrationstjänster, där Runaware idag har lejonparten av sina ordrar, uppskattas till 250 miljoner USD. Så potentialen för molntjänster verkar vara i storleksordningen 100 ggr större än för Internetbaserade molntjänster. Men såna där beräkningar säger egentligen inte så mycket mer än att marknadens storlek antagligen inte kommer att sätta några begränsningar för tillväxten framöver. Men det finns det ju andra saker som kan göra.

Hur som helst, med tanke på den korta period som prognosen utgår från som mätning måste den bedömas vara oerhört grov och det hade antagligen räckt med att någon enstaka större order fallit ut annorlunda för att hela kalkylen skulle sett annorlunda ut.

Bolaget räknar med att bli kassaflödespositiva någon gång under det andra halvåret 2011. Tills dess beräknas 15 Mkr att behövas till verksamheten. Om emissionen fulltecknas (ganska osannolikt då emissionskursen sattes högre än dagens kurs. Dock kommer ordervärde för juli/augusti att presenteras innan teckningstiden går ut) fås det in 25 Mkr. Dessutom har bolaget aktier i Mangold värda ca 5 Mkr. Skulder minus kortfristiga fordringar och kassa är ca 9 Mkr. Vid fulltecknad emission skulle bolaget ha 16 Mkr över, minus emissionskostnader på 2,5 Mkr, d.v.s. 13,5 Mkr. Man kan nog inte räkna med att emissionen blir fulltecknad så säg att bolaget har 8 Mkr i kassan efter emissionen.

Alltså kommer antagligen mer pengar att behövas innan Runaware får positivt kassaflöde och i prospektet till emissionen nämns ett antal sätt att lösa det problemet. Till exempel att leta upp investerare för en riktad nyemission eller att sälja posten i Mangold.

Det som gör det här till ett intressant case är skalbarheten, d.v.s. att företaget kommer att få en hög marginal på nya ordrar när de väl nåt breakeven.

Man kan inte ljuga. Det är hög risk och ganska lång tid till breakeven. Dessutom är det risk att insiders använder sitt informationsövertag. Det skedde en insiderförsäljning ett tag innan det usla Q4-resultatet tillkännagavs (dock till en annan insider så man kan nog ignorera detta) för 2009. Å andra sidan jobbar styrelsen gratis och många av företagets ägare har lånat ut pengar till Runaware. Edit: d

Om det går enligt företagets prognos kommer aktien antagligen minst att dubblas under 2011. Kanske till och med flerdubblas beroende på hur framåtseende marknaden är. Eftersom ordervärden presenteras varje månad blir det lätt att följa hur det går med prognosen över tiden.

Två regler som somliga förespråkar när det gäller aktier är: Nr.1 “Don’t lose money” samt Nr.2 “Don’t forget rule number one” och när det gäller RW Capital finns risken att allt går snett så om man kör stenhårt efter “Don’t lose”-devisen så bör man inte äga den här aktien.

Det är hög risk och hög potential i den här aktien. Jag skulle dock säga att till dagens kurser överstiger potentialen risken något. Framtiden för molntjänster är verkligen intressant. Det här är dock ingen aktie man ska ha som bread’n butter i sin portfölj utan mer som en krydda som det blir ett spännande äventyr att följa. Varje månad får man ju en liten spänningskick när ordervärdena presenteras. Och går det enligt företagets prognoser så har vi kanske en mångdubblare inom några år. Men det är absolut ingen no brainer att man ska delta i nyemissionen. Mycket beror också på hur pass starkt man tror att skalbarheten kommer slå framöver och vilka marginaler bolaget får.

RW Capital stor nyemission

torsdag, 26 augusti, 2010

Stor nyemission med stor utspädning för RW Capital.

Det jag ogillar mest med detta är att de vill ha kapital till finansieringen av sin framtida investmentverksamhet. Jag hade gillat mer om de valt att lägga ner den verksamheten och istället satsa på att göra Runaware lönsamt och att istället utnyttja underskottsavdraget där när de gjort Runaware lönsamt. Alternativt om de delat ut Runaware först och sedan löst finansieringsfrågan för RW Capital. Det här är illa för alla de aktieägare som köpt RW Capital just för att de velat äga Runaware. Men självklart har man gjort sina egna beslut och kan inte skylla på någon annan än sig själv. Jag insåg redan tidigare att det kunde bli stor utspädning i det värsta scenariot vilket nu infriats.

Ledningen har väl hopp om att kunna utnyttja värdet i förlustavdraget genom sin investeringsverksamhet men frågan är om ens den här nyemissionen kommer ge tillräckligt utrymme för det. Och även om de kommer kunna tillgodogöra sig underskottsavdraget i balansräkningen så är frågan om det kommer återspegla sig så oerhört mycket i aktiekursen att det motiverar den här utspädningen.

För att stärka RW Capitals balansräkning, soliditet och likviditet och på sikt skapa finansiellt utrymme att ägn a sig åt den typ investeringsverksamhet som medger nyttjande av bolagets samlade underskottsavdrag som vid årsskiftet uppgick till ca 115 Mkr.

Personligen skaffade jag en medelstor post RW Capital på runt 70 öre, vilket jag naturligtvis ångrar i dagsläget. Det är lätt att bränna sig på företag med finansieringsbehov.

Man får väl vara lite självkritisk och inse att man varit lite blåögd.

Sen är det ju inte säkert att emissionen blir fulltecknad och då blir utspädningen mindre. På gott och ont.

Aktien handlas just nu under emissionskursen.

First Majestic intressant silverbolag

tisdag, 24 augusti, 2010

First Majestic är en intressant silverproducent baserad i Kanada. Aktien handlas på TSX och kan köpas från t.ex. Avanza.

Jag har ett tag varit på utkik efter en silverproducent som är rimligt värderad och nu tycker jag att First Majestic verkar vara det. Tar man senaste kvartalsrapportens resultat gånger fyra så får man ett p/e på elva, och produktionsökningar är planerade framöver.

Jim Rogers är mer bullish på silver än på guld vilket är positivt. Jag har respekt för honom. Rogers var med och bildade Quantum fund med George Soros.

Enligt somliga har guld traditionellt handlats till en tolftedel av guldets pris men nu handlas det bara till en sextifemtedel av guldets pris. Det finns de som hävdar att silvret återigen kommer att handlas till en tolftedel av guldets pris, särskilt när vanligt folk får handla silver istället för guld i investeringssyfte när de inte längre har råd med guld.

www.minesite.com/fileadmin/content/pdfs/Brokers_Notes_April_10/FR%20-%20Initiation%20Report%20%282%29.pdf

www.firstmajestic.com/i/pdf/silberinfo_Interview_First_Majestic_Silver_english.pdf

En trigger är att de siktar mot att notera aktien i USA i slutet av året.

En fara är om det blir allmänt börsras.. Då kan man bränna sig ordentligt på fingrarna med Kanadabolag. Kanadabörsen är väldigt volatil så det gäller att antingen sälja snabbt eller ha nerver av stål och behålla genom hela raset om det nu skulle bli ett sådant. För juniorer kan det bli en riktig slakt, men nu är ju First Majestic en producent som går med vinst så den borde kunna stå emot lite grann.

TravelPartner kvartalsrapport

tisdag, 24 augusti, 2010

TravelPartner lämnade rapport för det andra kvartalet i morse. Det har skett en del föändringar med justeringar för askmolnet och förvärv av MR. Orange, men det nyckeltal som enkelt går att jämföra  med det första kvartalet är nettoomsättningen som landade på 26,3 Mkr. Nettoomsättningen för det första kvartaletlandade på 28,6 Mkr. Askmolnet påverkade nettoomsättningen negativt med 1,1 Mkr vilket innebär att nettoomsättningen hade varit 27,4 Mkr om det inte varit för askmolnet och därmed använder jag fortsatt den siffran för att jämföra med det första kvartalet.

Enligt en tidigare artikel på säsongsvariationer kan man räkna upp Q2-resultatet med en faktor 28/26 för att få en helt jämförbar siffra med det första kvartalet.

28/26*27,4/28,6=1,03.

Nu är detta lite ungefärligt men det här tyder på en tillväxt mellan kvartalen på 3%. VD säger i rapporten att “Intäkterna har efter vulkanutbrottet fortsatt att öka men i mer dämpad takt.”. Lite svårt att veta exakt vad det betyder. Ogillar när VD:ar aldrig kan tala ur skägget och vara mer precisa. Det mest positiva tolkningssättet är att efter vulkanutbrottet avslutats ökade bokningarna drastiskt för att komma upp till normal nivå och sedan fortsatte de att öka men i en mer dämpad takt.

Hur som helst så ser det helt okej ut tycker jag. Jag hade hoppats på lite bättre men jag var för optimistisk. Går man på VD:s uttalande så fortsätter tillväxten men i vilken takt är okänt. Om inte förtydligande kommer från VD så utgår jag från att tillväxten kommer att vara måttligare än den varit tidigare.

Räknar man med 2,6 kr i VPA i år så värderas TravelPartner till under p/e 10. Det beror på tillväxten framöver om det visar sig vara billigt eller ej men jag lutar åt att det kommer visa sig vara billigt.

RW Capital kvartalrapport + nyheter

onsdag, 18 augusti, 2010

Det har hänt en del för RW Capital den senaste tiden. Dels kom kvartalsrapporten för det andra kvartalet ut nyss och dels har de fixat en ny hemsida på www.rwcapital.se, uppdaterat hemsidan på runaware.com och inte minst så har Runaware fått en ny Fortune 500-kund.

Nu har jag inte detaljanalyserat kvartalsrapporten men min nuvarande bedömning är att Runaware kommer nå lönsamhet någon gång under nästa år. Intäkterna ökar visserligen men de satsar stort på att bygga upp en säljorganisation och eftersom intäkterna kommer månadsvis och inte som engångsintäkt blir det en fördröjning innan den nya säljorganisationen betalar av sig. Jag har inte räknat så noga på det men mellan tummen och pekfingret säger jag att förlusterna fortsätter i samma takt eller något långsammare året ut för att sedan någon gång under nästa år visa en kvartalsvinst.

Orosmomentet för RW Capital är finansieringen. Hur mycker kommer säljorganisation och marknadsföring att kosta? Det kan påverka utspädningen i en eventuell nyemission. Dessutom kommer RW Capital att dela ut Runaware till aktieägarna. När RW Capital opererar ensamt kommer det med största sannolikhet behöva kapital och frågan är om den finansieringen kommer att leda till större utspädning innan eller efter att Runaware delats ut. För min egen personliga del är det Runaware jag är intresserad av och jag hoppas därmed att Runaware knoppas av först, innan finansieringsfrågan i RW Capitals investmentverksamhet hanteras.

I värsta fall kan det bli två utspädningssteg i Runaware – dels för att finansiera en ökad satsning på försäljning och dels för att finansiera RW Capitals framtid som ensamstående bolag.

Jag tycker att RW Capital är spännande men innan finansieringsfrågan e.t.c. är klar känns risken hög, även om jag anser att potentialen är större än risken.

Runaware har en mycket positiv trend på orderingången och orderingången för det andra kvartalet kom in på en bra nivå.

Några okommenterade beräkningar på omsättning och resultat, enheten är miljoner kronor:

Första halvåret
7,521 – 4,877 -7,045 -0,288 = -4,689
Första kvartalet
3,222 – 2,579-3,174 = -2,531
Andra kvartalet
2,531 – 4,689 = -2,158
Nettoomsättning andra kvartalet
7,521-3,222=4,299
Nettoomsättningsökning andra kvartalet jämfört med första
4,299-3,222=1,077