RW Capital kvartalrapport + nyheter

Det har hänt en del för RW Capital den senaste tiden. Dels kom kvartalsrapporten för det andra kvartalet ut nyss och dels har de fixat en ny hemsida på www.rwcapital.se, uppdaterat hemsidan på runaware.com och inte minst så har Runaware fått en ny Fortune 500-kund.

Nu har jag inte detaljanalyserat kvartalsrapporten men min nuvarande bedömning är att Runaware kommer nå lönsamhet någon gång under nästa år. Intäkterna ökar visserligen men de satsar stort på att bygga upp en säljorganisation och eftersom intäkterna kommer månadsvis och inte som engångsintäkt blir det en fördröjning innan den nya säljorganisationen betalar av sig. Jag har inte räknat så noga på det men mellan tummen och pekfingret säger jag att förlusterna fortsätter i samma takt eller något långsammare året ut för att sedan någon gång under nästa år visa en kvartalsvinst.

Orosmomentet för RW Capital är finansieringen. Hur mycker kommer säljorganisation och marknadsföring att kosta? Det kan påverka utspädningen i en eventuell nyemission. Dessutom kommer RW Capital att dela ut Runaware till aktieägarna. När RW Capital opererar ensamt kommer det med största sannolikhet behöva kapital och frågan är om den finansieringen kommer att leda till större utspädning innan eller efter att Runaware delats ut. För min egen personliga del är det Runaware jag är intresserad av och jag hoppas därmed att Runaware knoppas av först, innan finansieringsfrågan i RW Capitals investmentverksamhet hanteras.

I värsta fall kan det bli två utspädningssteg i Runaware – dels för att finansiera en ökad satsning på försäljning och dels för att finansiera RW Capitals framtid som ensamstående bolag.

Jag tycker att RW Capital är spännande men innan finansieringsfrågan e.t.c. är klar känns risken hög, även om jag anser att potentialen är större än risken.

Runaware har en mycket positiv trend på orderingången och orderingången för det andra kvartalet kom in på en bra nivå.

Några okommenterade beräkningar på omsättning och resultat, enheten är miljoner kronor:

Första halvåret
7,521 – 4,877 -7,045 -0,288 = -4,689
Första kvartalet
3,222 – 2,579-3,174 = -2,531
Andra kvartalet
2,531 – 4,689 = -2,158
Nettoomsättning andra kvartalet
7,521-3,222=4,299
Nettoomsättningsökning andra kvartalet jämfört med första
4,299-3,222=1,077

Etiketter:

Lämna en kommentar