Arkiv för februari, 2010

Bill Gates investerar i thorium

fredag, 19 februari, 2010

Läste in en artikel i Ny teknik att regeringen öppnar upp för nya kärnkraftsreaktorer för att ersätta de gamla, och en av kommentatorerna där nämnde thorium, som jag hört nämnas tidigare.

IThEO.org står det i en nyhet från 16:e februari att Bill Gates investerar i ett thoriumäventyr (lite rolig och felaktig översättning kanske på ordet venture).

Som jag förstår det så kan Thorium användas istället för uran i kärnreaktorer (fast det krävs en ny typ av reaktorer för det) och det är inte lika farligt som uran att använda och att förvara. Thorium finns det även mer av i jordskorpan än uran. Läs mer om fördelarna med thorium på wikipedia.

Kärnkraft tror jag starkt på som ett komplement till förnyelsebara energikällor.

Midway holding

onsdag, 17 februari, 2010

Tittade lite snabbt på Midway Holding och kan konstatera att de värderas till långt under sin omsättning.

Tittar man på resultatet för fjärde kvartalet så verkar det ha förbättrats avsevärt vid en första anblick.

Kanske kan det vara ett turnaround-case men jag avvaktar för tillfället.

En titt på Avega

onsdag, 17 februari, 2010

Så här precis efter att bokslutskommunikén presenterats kan en liten titt på Avega vara på sin plats.

Omsättningen 2009 ökade med 8,1%. Det är mycket bra med tanke på att 2009 var ett mycket tufft år för branschen. Om Avega kan växa med 8,1% ett sådant år så bör de kunna växa betydligt mer under ett normalt år, vilket de historiskt sett också gjort.

Tidigare tillväxt: 52% (2008),77% (2007) och 47% (2006). Nu vore det för optimistiskt för en konservativ analytiker att utgå ifrån att tillväxten blir så stark 2010. Ett citat från VD:

2010 blir sannolikt ett år med högre tillväxt, men
också ett år med fortsatta krav på effektivisering.

Att uppskatta tillväxt är lite av en gissningslek och det är svårt att komma helt rätt. En uppskattning på 20% i vinsttillväxt borde vara rimlig. Anledningen till att jag väljer 20% är att Avega historiskt sett växt betydligt mer än så, men antagligen är marknaden nu tuffare och dessutom så är det svårare att bibehålla höga tillväxttal ju större man blir.

Utdelningen blir 2 kr för 2010 (1 kr av dem är extrautdelning).

Utspädningen på grund av optioner tecknade av anställda på Avega blir 9,9% under juni 2010. Förra året utbetalades utdelningen i maj och om det blir likadant i år så får optionsägarna inte del av utdelningen (rimligt om det är så).

Nu har jag inte alls kollat upp Connecta noggrant, men enligt uppgift ska de vara liknande Avega i det avseendet att de växer organiskt och därmed har starka fria kassaflöden. Connecta värderas till ca p/e 17 på 2009 års resultat. Att jämföra Avega med Know IT haltar lite  grann eftersom Know IT till stor del växer genom uppköp vilket inneär att de över tid har ett svagare kassaflöde än ett bolag som växer organiskt.

Kvalitativt är kanske Avega ett bättre bolag än Connecta (Connecta visade negativ tillväxt för 2010), men Connecta handlas på OMX Small cap och Avega på First North.

Data för Avega

Nettokassa: 26,6 Mkr (likvida medel + kortfristiga fordringar – kortfristiga skulder)

Antal utestående aktier 2009: 10 416 670

Antal utestående aktier 2009 justerat för minoritetsintresse (lägger på 5,3% till aktieantalet eftersom minoriteten har 5,3% av det egna kapitalet): 10 968 754

Antal aktier 2010, efter att optioner utnyttjats: 1 050 000 + 10 968 754 = 12 018 754

Vinst efter skatt 2009: 17,1 Mkr

Utspädd vinst per aktie 2009 (optioner + minoritet inräknade): 1,423

Riktkurs för p/e 17 på 2009 års vinst: 19,92 + 2,4 kr (ungefärlig nettokassa) = ca 22,3 kr.

Uppskattad vinst efter skatt 2010: 20,5 Mkr

Uppskattad utspädd vinst per aktie 2010: 1,7 kr.

Riktkurs på 2010 års kurs vid p/e 15: 25,5 + 2 kr (ungefärlig nettokassa efter utdelningar i slutet av 2010) = 27,5 kr.

Min bedömning är att Avega inte är för högt värderad, och att den om inget oförutsett inträffar kommer att stå högre än dagens kurs (21,30) mot slutet av året.

Avega – bokslutskommuniké för 2009

onsdag, 17 februari, 2010

Avegas bokslutskommuniké för 2009 finns att hämta här.

Utdelning 1 kr plus extrautdelning 1 kr. Det sitter inte helt fel. Nästan tio procent i direktavkastning.

Framtidsutsikterna ser helt okej ut och resultatet var helt okej.

Kan tänka mig att rapporten mottas som OK av marknaden. Tror inte på nån kursrusning men inte heller på något kraftigt fall. Men det är alltid svårt att förutse. Snart öppnar handeln med aktien och vi får veta.

Svenskarna vill till solen

tisdag, 16 februari, 2010

Svenskarna vill till solen enligt Svenska Dagbladet.

Tydligen har resor sålt den senaste tiden. Det borde gynna TravelPartner som verkar i resebranschen i vilken det första kvartalet är det starkaste. Om TravelPartner kommer med en stark rapport för Q1 kommer nog kursen gå norrut.

Löparen aktier

tisdag, 16 februari, 2010

Löparn, eller löparen, är en känd svensk aktieprofil som publicerar sina köptips på nätet. Hans hemsida är www.loparn.com. Hans hemsida är enkelt uppbyggd men den har ofta ett intressant innehåll med intressanta analyser.

Löparen har av allt att döma gjort ett mycket bra resultat på sina aktieinvesteringar, och hans analyser är ofta noggranna. Dock har de som följt hans köpråd ibland bränt sig. Löparn varnar på sin hemsida att alla måste bygga en egen uppfattning om de aktier de investerar i och inte köpa enbart på hans råd. Min egen uppfattning är att löparen ganska ofta investerar i högriskaktier där det snabbt kan vända och där har småsparare ingen chans att hinna sälja av om det bär utför. Ett typexempel är kanadaaktier där volatiliteten kan vara väldigt stor, men på senare tid har löparen vänt blicken mot Sverige igen och han publicerar fler köptips på svenska aktier. .

Löparen har beskyllts för att ibland köpa små aktier och sen haussa dem på sin hemsida vilket lett till att han kunnat sälja på högre nivåer. Kanske ligger det viss sanning i det.

Det kan vara givande att kolla in löparns aktietips men det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de han rekommenderar.

Om Saab Spyker Automobile börsnoteras i Stockhom, skulle du då köpa aktier?

lördag, 13 februari, 2010

Så lyder frågan för pollen på di.se i skrivandets stund. Det intressanta är att så många som 45% säger ja och bara 55% säger nej.

Varför vill man köpa aktier i ett företag som går med stor förlust och som kommer att få kämpa hårt för att vända till plussiffror?

Jag kan bara anta att dessa investerare går mer på känslomässiga argument än att kolla på fakta.

Självklart hoppas jag att det ska gå bra för Spyker Saab, men som investerare skulle jag inte ta i dem med tång.

TravelPartners bokslutskommuniké 2009

fredag, 12 februari, 2010

Med anledning av TravelPartners bokslutskommuniké skrev jag ner lite beräkningar, vilka du kan läsa nedan.

Tidigare räknade jag på tillväxten kvartal per kvartal. En eventuell liten miss jag gjorde var att räkna på nettoomsättningen istället för hela omsättningen. Visserligen är det nettoomsättningen som är den viktiga för TravelPartner men i och med att kvartalsvariationerna gällde hela branschen och därmed avsåg hela omsättningen kan det ha blivit lite missvisande.

I och för sig funkar det nog ändå rätt bra som en ungefärlig indikator men nu tänkte jag räkna lite på tillväxt för hela omsättningen på Q4-siffrorna för 2009.

Omsättning Q3: 405,2 MSEK
Omsättning Q4: 328,2 MSEK

Halvgudens säsongsvariation
Q1 – 28%, Q2 – 26%, Q3 – 25% och Q4 – 21%.

Säsongsjusterad tillväxt Q4 jämfört med Q3: 328,2/(405,2*21/25)=328,2/340,368=0,96425. Alltså en tillväxt på -3,6%.

“Officiell” säsongsvariation
Q1 – 32%, Q2 – 27%, Q3 – 22% och Q4 – 19%

Säsongsjusterad tillväxt Q4 jämfört med Q3: 328,2/(405,2*19/22)=328,2/349,95=0,937. En tillväxt på -6,2%.

Det mesta tyder alltså på att tillväxten mellan Q3 och Q4 var negativ, även säsongsjusterat.

Varför? Ja det kan man fråga sig. VD var väldigt fåordig i sin kommentar i bokslutskommunikén.

“Ännu ett kvartal där framgångarna fortsätter kan läggas till handlingarna. Vi har fortsatt att växa i ett bra
tempo.
Ett problem har dock funnits under perioden. Vi har under kvartalet belastats med kostnader för
kortbedrägerier på 1,9 MSEK. Dessa kostnader har tidigare legat på ca 0,2 MSEK per kvartal. Den lucka i
vårt anti-bedrägerissystem som hittats är tilltäppt. Installation av nytt bedrägerisystem, som komplement till
det befintliga, pågår och beräknas klart i början av mars.
Jag ser fortfarande mycket ljust på framtiden för bolaget.”

När han säger fortsatt växa måste han här hänvisa till förra året, och jämfört med förra året har de ju visserligen vuxit ordentligt.

En förklaring kan vara en minskad satsning på marknadsföring jämfört med det tredje kvartalet.

Övriga externa kostnader Q3: 10,9 Mkr.

Övriga externa kostnader Q4: 10,8 Mkr.

10,9-,84=10,06
10,8-1,7=9,1

Under Q3 drabbades TravelPartner av valutaförluster på 0,84 Mkr.
Under Q4 tillkom en extra engångsutgift på 1,7 Mkr p.g.a. ett bedrägeri.

Om valutaförlusterna sorteras under övriga externa kostnader så blir skillnaden 0,96 Mkr. Alltså ungefär en miljon mindre som satsades på marknadsföring under Q4.

En intressant iakttagelse man kan göra är att trots den extra engångsutgiften så blev vinsten för Q4 0,47 kr/aktie jämfört med 0,52 kr/aktie för Q3.

Engångskostnaden på 1,7 Mkr motsvarar ca 0,21 kr per aktie. Alltså, om inte den här engångskostnaden hade inträffat så hade vinsten för Q4 landat på 0,68 kr/aktie.

Nettoomsättningen minskade med 7,8% mellan Q3 och Q4, medans totala omsättningen/försäljningen minskade med 19%. Hur kommer det sig att nettoomsättningen minskade betydligt mindre än vad försäljningen gjorde?

Justerat för engångskostnaden blev vinsten i Q4 1,3 Mkr bättre än i Q3, eller 16 öre bättre per aktie. om man ska spekulera fritt skulle detta kunna bero på en kombination av ett genomsnittligt lägre försäljningspris per resa (vilket skulle gynna nettoomsättningen eftersom TravelPartner får betalt per resa i stort sett oberoende av dess pris), ökad försäljning av kringtjäster samt avslutning av olönsam annonsering. Detta är dock inte något man kan säga med säkerhet.

Bahnhof

fredag, 12 februari, 2010

Bahnhof är ett intressant företag som växt mednästan 48% om man jämför Q3 2009 med Q3 2008. Kundtillväxten är mycket stark och företaget andas optimism.

Prognos vinst per aktie 2009: 0,92 kr.

Nettolån: ca 4,9 kr/aktie.

Aktiekurs just nu: 16 kr.

Soliditet: 12,8%.

Att lägga på hela nettolånet på värderingen är lite för konservativt anser jag men en så stor skuld går inte heller att ignorera. Jag väljer att lägga på 60% av skulden, alltså 2,9 kr. Då handlas aktien till p/e 18,9/0,92=21,8.

Det är inte jättebilligt men inte heller jättedyrt känns det som.

Den svenska moralismens klor nådde inte till Tyskland

onsdag, 10 februari, 2010

Enligt GP klarar sig arton svenska soldater från disciplinära åtgärder för att de på fritiden besökt bordeller i Tyskland där det är helt lagligt.

De kan inte åtalas eftersom sexköp inte är olagligt i Tyskland. Och eftersom de inte var i tjänst så kan de inte dömas till disciplinåtgärder som uppsägning, varning eller löneavdrag, säger Gunnar Jonason, en av juristerna som utrett ärendet.

-Vi tycker naturligtvis att det kändes väldigt fel att inte kunna göra något, eftersom vi har väldigt tydliga värdegrunder i Försvarsmakten, säger han till Ekot.

Personligen tycker jag att svenska sexköpslagen är fel eftersom den inte skiljer på sexköp från de som gjort ett frivilligt val att sälja sex och de som tvingats in i prostitution.

Sverige borde införa ett licenssystem där det är lagligt att köpa sex av de som är licensierade och där det är klart att ingen tvingar dem att prostituera sig. Däremot ska det vara olagligt att köpa sex från traffickingoffer.

Staten ska inte moralisera över vuxna människors sexualliv, så länge ingen tvingas till något av någon annan mot sin vilja.