Avega – bokslutskommuniké för 2009

Avegas bokslutskommuniké för 2009 finns att hämta här.

Utdelning 1 kr plus extrautdelning 1 kr. Det sitter inte helt fel. Nästan tio procent i direktavkastning.

Framtidsutsikterna ser helt okej ut och resultatet var helt okej.

Kan tänka mig att rapporten mottas som OK av marknaden. Tror inte på nån kursrusning men inte heller på något kraftigt fall. Men det är alltid svårt att förutse. Snart öppnar handeln med aktien och vi får veta.

Lämna en kommentar