En titt på Avega

Så här precis efter att bokslutskommunikén presenterats kan en liten titt på Avega vara på sin plats.

Omsättningen 2009 ökade med 8,1%. Det är mycket bra med tanke på att 2009 var ett mycket tufft år för branschen. Om Avega kan växa med 8,1% ett sådant år så bör de kunna växa betydligt mer under ett normalt år, vilket de historiskt sett också gjort.

Tidigare tillväxt: 52% (2008),77% (2007) och 47% (2006). Nu vore det för optimistiskt för en konservativ analytiker att utgå ifrån att tillväxten blir så stark 2010. Ett citat från VD:

2010 blir sannolikt ett år med högre tillväxt, men
också ett år med fortsatta krav på effektivisering.

Att uppskatta tillväxt är lite av en gissningslek och det är svårt att komma helt rätt. En uppskattning på 20% i vinsttillväxt borde vara rimlig. Anledningen till att jag väljer 20% är att Avega historiskt sett växt betydligt mer än så, men antagligen är marknaden nu tuffare och dessutom så är det svårare att bibehålla höga tillväxttal ju större man blir.

Utdelningen blir 2 kr för 2010 (1 kr av dem är extrautdelning).

Utspädningen på grund av optioner tecknade av anställda på Avega blir 9,9% under juni 2010. Förra året utbetalades utdelningen i maj och om det blir likadant i år så får optionsägarna inte del av utdelningen (rimligt om det är så).

Nu har jag inte alls kollat upp Connecta noggrant, men enligt uppgift ska de vara liknande Avega i det avseendet att de växer organiskt och därmed har starka fria kassaflöden. Connecta värderas till ca p/e 17 på 2009 års resultat. Att jämföra Avega med Know IT haltar lite  grann eftersom Know IT till stor del växer genom uppköp vilket inneär att de över tid har ett svagare kassaflöde än ett bolag som växer organiskt.

Kvalitativt är kanske Avega ett bättre bolag än Connecta (Connecta visade negativ tillväxt för 2010), men Connecta handlas på OMX Small cap och Avega på First North.

Data för Avega

Nettokassa: 26,6 Mkr (likvida medel + kortfristiga fordringar – kortfristiga skulder)

Antal utestående aktier 2009: 10 416 670

Antal utestående aktier 2009 justerat för minoritetsintresse (lägger på 5,3% till aktieantalet eftersom minoriteten har 5,3% av det egna kapitalet): 10 968 754

Antal aktier 2010, efter att optioner utnyttjats: 1 050 000 + 10 968 754 = 12 018 754

Vinst efter skatt 2009: 17,1 Mkr

Utspädd vinst per aktie 2009 (optioner + minoritet inräknade): 1,423

Riktkurs för p/e 17 på 2009 års vinst: 19,92 + 2,4 kr (ungefärlig nettokassa) = ca 22,3 kr.

Uppskattad vinst efter skatt 2010: 20,5 Mkr

Uppskattad utspädd vinst per aktie 2010: 1,7 kr.

Riktkurs på 2010 års kurs vid p/e 15: 25,5 + 2 kr (ungefärlig nettokassa efter utdelningar i slutet av 2010) = 27,5 kr.

Min bedömning är att Avega inte är för högt värderad, och att den om inget oförutsett inträffar kommer att stå högre än dagens kurs (21,30) mot slutet av året.

Etiketter:

Lämna en kommentar