Inlägg märkta ‘Avega’

Bud på Avega, upp 17%

måndag, 23 oktober, 2017

Min gamla trotjänare Avega kommer snart att upphöra att vara en sådan, dem blir antagligen uppköpta snart av Tieto Enator som idag la ett rekommenderat bud på Avega på 40 kr.

Jag har under året ökat en del i Avega så det här passade ju bra.

Avega har sedan 2010 legat i portföljen och tickat på med utdelningar och nu blir det alltså exit med 88% vinst. Bättre än index under samma tid i alla fall.

En titt på Avega

onsdag, 17 februari, 2010

Så här precis efter att bokslutskommunikén presenterats kan en liten titt på Avega vara på sin plats.

Omsättningen 2009 ökade med 8,1%. Det är mycket bra med tanke på att 2009 var ett mycket tufft år för branschen. Om Avega kan växa med 8,1% ett sådant år så bör de kunna växa betydligt mer under ett normalt år, vilket de historiskt sett också gjort.

Tidigare tillväxt: 52% (2008),77% (2007) och 47% (2006). Nu vore det för optimistiskt för en konservativ analytiker att utgå ifrån att tillväxten blir så stark 2010. Ett citat från VD:

2010 blir sannolikt ett år med högre tillväxt, men
också ett år med fortsatta krav på effektivisering.

Att uppskatta tillväxt är lite av en gissningslek och det är svårt att komma helt rätt. En uppskattning på 20% i vinsttillväxt borde vara rimlig. Anledningen till att jag väljer 20% är att Avega historiskt sett växt betydligt mer än så, men antagligen är marknaden nu tuffare och dessutom så är det svårare att bibehålla höga tillväxttal ju större man blir.

Utdelningen blir 2 kr för 2010 (1 kr av dem är extrautdelning).

Utspädningen på grund av optioner tecknade av anställda på Avega blir 9,9% under juni 2010. Förra året utbetalades utdelningen i maj och om det blir likadant i år så får optionsägarna inte del av utdelningen (rimligt om det är så).

Nu har jag inte alls kollat upp Connecta noggrant, men enligt uppgift ska de vara liknande Avega i det avseendet att de växer organiskt och därmed har starka fria kassaflöden. Connecta värderas till ca p/e 17 på 2009 års resultat. Att jämföra Avega med Know IT haltar lite  grann eftersom Know IT till stor del växer genom uppköp vilket inneär att de över tid har ett svagare kassaflöde än ett bolag som växer organiskt.

Kvalitativt är kanske Avega ett bättre bolag än Connecta (Connecta visade negativ tillväxt för 2010), men Connecta handlas på OMX Small cap och Avega på First North.

Data för Avega

Nettokassa: 26,6 Mkr (likvida medel + kortfristiga fordringar – kortfristiga skulder)

Antal utestående aktier 2009: 10 416 670

Antal utestående aktier 2009 justerat för minoritetsintresse (lägger på 5,3% till aktieantalet eftersom minoriteten har 5,3% av det egna kapitalet): 10 968 754

Antal aktier 2010, efter att optioner utnyttjats: 1 050 000 + 10 968 754 = 12 018 754

Vinst efter skatt 2009: 17,1 Mkr

Utspädd vinst per aktie 2009 (optioner + minoritet inräknade): 1,423

Riktkurs för p/e 17 på 2009 års vinst: 19,92 + 2,4 kr (ungefärlig nettokassa) = ca 22,3 kr.

Uppskattad vinst efter skatt 2010: 20,5 Mkr

Uppskattad utspädd vinst per aktie 2010: 1,7 kr.

Riktkurs på 2010 års kurs vid p/e 15: 25,5 + 2 kr (ungefärlig nettokassa efter utdelningar i slutet av 2010) = 27,5 kr.

Min bedömning är att Avega inte är för högt värderad, och att den om inget oförutsett inträffar kommer att stå högre än dagens kurs (21,30) mot slutet av året.

Analys av Avega

måndag, 14 september, 2009

Avega

Nyckeltal

Nettokassa: 2,1 kr/aktie.
Vinst första halvåret: 0,95 kr/aktie (1,25 kr/aktie)

Analys

Q3 brukar vara ett lite svagare kvartal omsättningsmässigt men Q4 brukar vara desto starkare. Förra året var dock Q4 ovanligt svagt men i år kan det antas att andra halvåret genererar samma, om inte bättre omsättning än det första halvåret.

Marginalen har de senaste åren varit sämre för det andra halvåret men underlaget är för litet för att dra någon slutsats av det.

Q3 är visserligen normalt det svagaste kvartalet för Avega och ska man gå efter det lär inte Q3-rapporten bli någon stor trigger. Det som talar för en kursrörelse efter Q3-rapporten är att årets rapport i jämförelse med förra årets rapport antagligen kommer att vara oerhört mycket bättre. Kanske skriver nån tidning om att vinsten ökar typ 100% och då kan kursen dra iväg eftersom omsättningen i aktien är blygsam.

Vinstprognos andra halvåret

Det är svårt att prognostisera vinsten för andra halvåret. Det vore att göra det enkelt för sig att anta att vinsten blir densamma som för det första halvåret, men det kan ändå vara rimligt.
VD Jan Rosenholm gjorde följande uttalande i kvartalsrapporten:

Det råder fortfarande en viss osäkerhet på marknaden
och det är oklart hur denna påverkar IT-branschen på lång
sikt. För Avega Groups del ser 2009 ut att bli ett stabilt år,
då vi bedömer att den goda efterfrågan på Avega Groups
kvalificerade tjänster inom IT- och verksamhetsutveckling
stärks i takt med att konjunkturen stabiliseras.

VD:s bedömning är alltså att den goda efterfrågan som det redan är stärks i takt med att konjunkturen stabiliseras. Konjunkturen ser ut att stabiliseras och därmed tyder det mesta på att även andra halvan av 2009 blir bra för Avega.

Det som talar för ett lite sämre anda halvår är att det historiskt varit sämre marginaler under andra halvåret. Det som påverkar Q3 mest är semestern som infaller då och semestrande konsulter bidrar inte med några intäkter till företaget.

Som sagt bör Q4 kompensera och med tanke på hur svag konjunkturen var under första halvåret bör andra halvåret kunna ge ett resultat som matchar det första halvåret. Vi bör få se riktigt bra jämförelsetal jämfört med förra året och om omsättningstillväxten blir stark kan det finnas skäl till kursrusning.

Värdering

Således, prognosen för andra halvåret blir 0,95 kr. Total vinst efter skatt för 2009 prognostiseras till 1,9 kr. Aktien handlas idag till kurs 15,90 kr vilket innebär ett p/e på  8,36. Nettokassan var på 2,1 kr/aktie och om vi är konservativa och drar bort 1,1 krona på aktiekursen fås p/e 7,78.

Här talar vi om ett företag som under en ekonomi i recession ökat omsättningen med 11% och som de tre senaste åren vuxit med 52% (2008),77% (2007) och 47% (2006) och är med i Aren Rapid Growths tillväxtlista.
En sak som stör mig är att deras e-postadress till företaget inte fungerat på över en vecka (vet inte hur länge det varit så).

Vi talar om p/e åtta för en snabbväxare som till och med ökar omsättningen under brinnande recession.
Största riken är att marginalerna försämras framöver men min tro är att tillväxt i så fall hjälper till att hålla emot eventuella vinstfall.

Jämförelse med andra företag

Know IT värderas till p/e 7 om man räknar på dubbla vinsten för första halvåret 2009. Omsättningsillväxten för det första året var 9%.  Know IT har dock en nettoskuld på 14 kr/aktie, och kursen ligger idag på 43 kr. Lägger man på halva nettoskulden i värderingen handlas Know IT till p/e 8,1.

Cybercom värderas till 10 gånger (andra kvartalets resultat gånger fyra), altså ungefär p/e tio. Cybercom har en nettoskuld på 11 kr/aktie och handlas för 24 kr senast. Enligt samma princip som för Know IT handlas Cybercom till p/e 12,29.

Enligt min personliga bedömning bör Avega (och antagligen även Know IT) värderas upp närmare Cybercoms nivå.

Riktkurs

Min bedömning är att P/e 11 enligt ovan beräkningar är rimligt för Avega. Avega ska ha en småbolagsrabatt men samtidigt går det inte att bortse från dess fina tillväxhistorik. Riktkursen sätts till 22,5 kr på sex månaders sikt.