Inlägg märkta ‘löparn’

Löparn dömd till böter, ger sin kommentar

måndag, 13 februari, 2012

Löparn döms till böter på 32 000 kronor samt en avgift på 500 kronor till brottsofferfonden för att ha handlat mellan två av honom kontrollerade depåer i Neurovive.

Realtid.se skriver om det hela och låter även löparn själv kommentera händelsen.

VD för PharmaLundensis AB varnar för löparn

söndag, 16 oktober, 2011

Lite komiskt inlägg från en börs-vd som varnar för en bloggare som är ganska välkänd, nämligen löparn.

Varning för aktiespekulanten Löparn!

Bästa aktieägare, 

Det har kommit till företagets kännedom att det finns en aktiespekulant som skriver inlägg överallt på aktiesiter om PharmaLundensis. Han kallar sig för Löparn

Jag vill upplysa er om följande. Enligt löparn själv har han ingen universitetsexamen. Han har skrivit att han var för lat för att studera, och ville hellre springa. Man skulle kunna säga att Löparn är helt obildad i medicin och läkemedel. 

Ändå uttalar han sig med pondus och auktoritet om PharmaLundensis verksamhet, utan att ha en aning om lämpliga undersökningar, metoder eller behandlingsprinciper. Han misstänkliggör och kommer med halvlögner om en rad saker. Han gör en stor sak av att revisorn överlämnat till bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkningen, och undlåter att tala om att skälet till revisorns beslut är att Bolaget inte har hela finansieringen klar fram till färdigt läkemedel, vilket formellt krävs för att kunna aktivera kapital. Det finns nog inte många Biotechbolag som redan från dag 1 har all finansiering klar tills produkten kommit ut på marknaden! Dessutom talar han inte om det viktigaste, dvs att Revisorn i samtliga Årsredovisningar beviljat ansvarsfrihet till både styrelse och VD.

Vidare refererar han till en kontakt med bolagets clinical investigator som omtalar PharmaLundensis projekt som “lite udda men väl värt att studera”. Detta är ett positivt omdöme. När han redovisar det i sina inlägg tar han dock bort slutet, och refererar bara orden “lite udda” vilket helt ändrar på betydelsen. Ett typiskt sätt för Löparn att vända svart till vitt!

Dessutom upprepar han som en papegoja att bolaget skall mäta kvicksilverhalterna i lungorna, att amalgam är viktigare än kvicksilver från cigaretter samt en rad andra vetenskapliga frågeställningar som han såsom varande helt utan examen inte kan ha en aning om. Styrelsen däremot har stor vetenskaplig erfarenhet, och har bedömt att den aktuella vägen är den riktiga för bolaget.

Vidare nonchalerar han betydelsen av att projektet är godkänt av läkemedelsverket och etiknämnden, han nonchalerar att projektet stöds av en rad tunga luftvägsforskare, och han presenterar så kallade “analyser” med helt godtyckligt valda siffror, och beskriver dem som någon sorts “sanning”. Kom ihåg att denne man fullkomligt saknar medicinsk examen! Det blir ganska komiskt när han anser att han gör medicinska bedömningar, när han saknar varje form av kompetens i ämnet! Ungefär som att sätta en snickare till att operera höftledsfrakturer…

Löparn har på senare tid skrivit hundratals inlägg om PharmaLundensis, och alla inlägg från honom har varit negativa. Det är svårt att veta vilken agenda denne man har. Vissa tror att han är arg för att han själv missade att gå in i bolaget till lägre kurs, andra tror att han arbetar på uppdrag av konkurrenter som vill förstöra PharmaLundensis möjlighet att ta fram en effektiv substans. Detta kan hota deras framtida intjäning på befintliga KOL-läkemedel. Det senare skulle då tyda på att andra, stora läkemedelsbolag tror på PharmaLundensis behandlingsprincip, och är rädda för att den skall ta marknadsandelar! Tyvärr är det inte ovanligt med “tjuv- och rackarspel” inom läkemedelsbranschen. Någon kanske erinrar sig att det var ett annat storföretag som försökte döda Astras Losec i tidig skede genom suspekta metoder, och faktiskt nästan lyckades…

Jag vet inte vad förklaringen är, men jag vill varna alla för att lyssna på denne man! Han vill inte PharmaLundensis eller dess aktieägare något gott!

Och han vill verkligen inte att PharmaLundensis skall få möjlighet att ta fram ett nytt, effektivt läkemedel mot KOL. Att det kan kosta tusentals människor livet verkar inte röra honom i ryggen. Detta anser jag är mycket cyniskt av honom! 

Bästa hälsningar


Staffan Skogvall 
VD

Löparen aktier

tisdag, 16 februari, 2010

Löparn, eller löparen, är en känd svensk aktieprofil som publicerar sina köptips på nätet. Hans hemsida är www.loparn.com. Hans hemsida är enkelt uppbyggd men den har ofta ett intressant innehåll med intressanta analyser.

Löparen har av allt att döma gjort ett mycket bra resultat på sina aktieinvesteringar, och hans analyser är ofta noggranna. Dock har de som följt hans köpråd ibland bränt sig. Löparn varnar på sin hemsida att alla måste bygga en egen uppfattning om de aktier de investerar i och inte köpa enbart på hans råd. Min egen uppfattning är att löparen ganska ofta investerar i högriskaktier där det snabbt kan vända och där har småsparare ingen chans att hinna sälja av om det bär utför. Ett typexempel är kanadaaktier där volatiliteten kan vara väldigt stor, men på senare tid har löparen vänt blicken mot Sverige igen och han publicerar fler köptips på svenska aktier. .

Löparen har beskyllts för att ibland köpa små aktier och sen haussa dem på sin hemsida vilket lett till att han kunnat sälja på högre nivåer. Kanske ligger det viss sanning i det.

Det kan vara givande att kolla in löparns aktietips men det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de han rekommenderar.