Arkiv för augusti, 2012

MVV Holding växer 51% organiskt!

tisdag, 28 augusti, 2012

MVV Holding har nu kommit med sin halvårsrapport och jag måste säga att jag är mycket nöjd med företagets utveckling. Visserligen är marginalen låg men men min känsla är att det är svårt att få en hög marginal när man växer så fort som MVV Holding. Det kostar att ligga på topp. Förhoppningsvis blir marginalerna större när bolaget går in i en mognare fas i framtiden.

Hur som helst, det här är ett företag som 2012 verkar få en årsomsättning som överstiger 70 miljoner kronor och det värderas till 12 miljoner kronor. Bolaget visar vinst (om än svagt negativt kassaflöde) och växer organiskt med mycket hög hastighet. P/e om man tar första halvårets vinst gånger två blir 4,8! Och detta på ett bolag som växer väldigt snabbt. Det känns billigt tycker jag och jag passade på att öka idag.

Januari – juni 2012
Nettoomsättning 34,6 (22,9) Mkr.
Rörelseresultat 1,7 (2,8) Mkr.
Resultat före skatt 1,6 (2,8) Mkr.
Resultat per aktie 0,235 (0,54) kr.
Kassaflöde från den löpande verksamheten -414 (415) kkr.

Januari – juni 2012

Nettoomsättning 34,6 (22,9) Mkr.

Rörelseresultat 1,7 (2,8) Mkr.

Resultat före skatt 1,6 (2,8) Mkr.

Resultat per aktie 0,235 (0,54) kr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten -414 (415) kkr.

Kommentarer från vd Sören Gustafsson

Under perioden har bolaget kraftigt ökat sin försäljning, inte minst på exportmarknaderna. Ett större rekryteringsprogram i kombination med uppbyggnaden av egna utbildningsprogram genomförs för närvarande vilket har lett till en högre temporär kostnadsnivå och därigenom sämre vinstnivå. Åtgärderna genomförs för att minska riskexponeringen mot konjunkturkänsliga kundsegment i framtiden.

Andelen export av bolagets produkter och tjänster ökar från 20 – 25 % av nettoomsättningen till i dagsläget ca 30 %. Under 1:a halvåret då exportförsäljningen ökade har avvikelser från prognosticerade intäkter varit negativa på grund av valutaförändringar. Andelen export förväntas öka ytterligare under hösten.

Satsningen på management konsulting med hjälp av underkonsulter i PPA-bolaget har inte utvecklats som förväntat.

Bolagets ledning bedömer marknadsläget som osäkert men tillströmningen av förfrågningar är trots detta fortsatt god.

Likvida medel och krediter bedöms inte utgöra en begränsande faktor för tillväxten. Likvida medel och outnyttjade, beviljade krediter uppgick vid halvårets slut till 1,8 Mkr (3,1 Mkr). Kundfordringarna uppgick vid samma tillfälle till ca 18,8 Mkr (13,4 Mkr).

Marknaden

Bolaget är verksamt inom marknadssegmenten Fordon, Offshore, Komplexa maskinsystem och ”Övrig industri”. Område Fordon beräknas att stagnera men övriga områden beräknas även framgent att öka, dock med en lägre ökningstakt.

Bolagets affärsområden är konstruktion/utveckling och produktionsteknik och de planerade områdena elektronik och IT/Data är under utveckling men dessa kan begränsas av tillgång på kompetent personal.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och dels genom NG News.

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar med antingen våra kunders framtida produkter eller våra kunders framtida processer. Samtliga uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande. Detta innebär att den information som lämnar företaget aldrig kan omfattas av vilka kunder som lägger order, vilka produkter som utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker och likviditetsrisk i normal omfattning. En generell ekonomisk nedgång kan naturligtvis även minska efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare är en avgörande faktor för fortsatt tillväxt. Bolaget har ökat insatserna avseende rekrytering.

Bolagets ledning och styrelse är av uppfattningen att rekrytering skall vara en kärnkompetens inom bolaget.

Vid periodens ingång uppgick antalet anställda till 71 och vid periodens slut till 86, en ökning med 21 %.

Vara den 23 augusti 2012

Sören Gustafsson

vd MVV Holding AB

Rossis E-cat certifierad och verifierad i oktober?

söndag, 26 augusti, 2012

Rossis E-cat som potentiellt kommer att revolutionera energimarknaden med sin LENR-teknlogi (Low Energy Nuclear Reaction) ska enligt Rossi ha blivit certifierad för industriellt bruk.

Rossi hävdar även att en verifiering av Rossis E-cat gjort av ett universitet ska publiceras i oktober. Det ska verkligen bli intressant att se vad det är för test som universitetet gjort.

Rossis kommentar.

Dear H. Hansson:
Thank you for your important questions.
Here are the answers:
1- Yes
2- The safety certification process for the industrial plants has been made. Besides this, within October will be finished and published the indipendent validation test made by a University.
Warm Regards,
A.R.

Dear H. Hansson:

Thank you for your important questions.

Here are the answers:

1- Yes

2- The safety certification process for the industrial plants has been made. Besides this, within October will be finished and published the independent validation test made by a University.

Warm Regards,

A.R.

SIAFs konferenssamtal

lördag, 25 augusti, 2012

Jaha då har SIAF haft ännu ett konferenssamtal. Solomon Lee talar om företagets räkodlingsteknik som en revolution men dessvärre är det jag tog med mig från lyssningen av det här konferenssamtalet att det kommer att ges ut ett stort antal fler aktier nu under hösten. Kanske har de här extra aktierna redan getts ut nu, finns risk för att dem träffar marknaden om ett halvår.

En positiv sak är att det kommer att tecknas ett antal nya kontrakt nu under hösten.

En intressant sak är att Solomon i konferenssamtal nämner att dotterbolaget Sanjiang har fått ett lån på omkring 3 miljoner dollar, vilket stämmer överens med vad som stod i artikeln som publicerats av en lokal kinesisk regeringssida.

Solomon missade att besvara frågan om varför inga pressreleaser gjorts under sommaren, men jag mailade deras IR-ansvarige och han skrev att bolaget hade ett avtal med PR Newswire som ger möjlighet till ett i förväg bestämt antal pressreleaser per år, och att Solomon ville spara pressreleaser för att get ut pressreleaser i höst. Ska man se det från den ljusa sidan så innebär det att vi antagligen får se fler pressreleaser i höst.

Ladda ner konferenssamtalet här.

Lite mer SIAF + info om kommande konferenssamtal

torsdag, 16 augusti, 2012

SIAF-aktien har ju gått lite halvknakigt trots en jättebra rapport. Först gick den upp runt 15% för att sedan sluta dagen på minus, och idag är den ner ännu mer. Det spekuleras vilt kring detta på diverse forum, den ena teorin värre än den andra.

Den teori som jag själv tror på är att det är på grund av att bolaget gett ut aktier i betalning för tjänster e.t.c. som det uppstår ett säljtryck, antingen för att de som fått aktierna som betalning vill sälja för att få in rena pengar för deras tjänster eller för att andra aktörer utnyttjar det faktum att det kommer ut många aktier på marknaden för att köra diverse tradingtekniker. Jag vet väl inte bättre än nån annan egentligen, men men..

Konferenssamtalet

Konferenssamtalet verkar hållas kl. 19 på kvällen den 24:e augusti svensk tid om jag räknat rätt. Det ska bli intressant att höra vad som sägs.

The Company will host an earnings call on August 24, 2012 at 12:00 PM EST to discuss financial results for the second quarter of 2012. To participate in the conference call please make note of the following information:

Date: August 24, 2012

Time: 12:00 PM, U.S. Eastern Standard Time

Participant Dialing Instructions:

Toll Free Number:  1.800.868.1837

Direct Dial Number:  1.404.920.6440

Conference Code: 466928#

Conference Playback Instructions:

Toll Free Number:  1.800.704.9804

Direct Dial Number:  1.404.920.6604

Conference Code: * then 466928#

Halvny artikel publiceras på annan regeringssajt

Hittade för övrigt en artikel om SIAFs dotterbolag på nätet idag igen. Det är faktiskt i stort sett samma sak som jag länkade till för ett tag sen men nu har det publicerats på ytterligare en regeringshemsida.

Qinghai Sanjiang Yili jordbruk i stor skala uppfödning bas konstruktion erfarenhet och metoder
Källa: Länsstyrelsen kontoret Tid: 2012-08-13 09:59:33
Utgivare: Li Bin
Qinghai Sanjiang Yili jordbruk Co, Ltd är gemensamt investeras av Yili jordbruket Corporation och Trading Co, Ltd i Guangzhou hem Wo ett modernt jordbruk och boskapsskötsel företag, augusti 2009 i Huangyuan investera i byggandet av plantering, avel och produktförsäljning och Highland jordbruksproduktionen teknisk forskning och utveckling som en av “Agricultural Hi-Tech Park-projektet totala investeringen på 123 miljoner yuan har investerats 70 miljoner yuan, täcker en yta av 146 hektar för att” stötta de rika “varumärke färskt gräs nutrition bröd bearbetning, “Tuokang” märke organiska gödningsmedel bearbetning, “yak” varumärke och avel ekologi konjunkturen demonstrationen basen byggs och tas i drift, basen av 2011 intäkter på mer än 3100 miljoner, på samma gång, som drivs av lokala bönder 1050, genomsnittlig hushållsinkomst 4000 yuan. Bolagets unika affärsmodell och specialprodukter för platån regionen utvecklingen av moderna demonstrationer djurhållningen och en viktig referens till staden alla typer av storskaliga avel baser.
En affärsmodell. Basen införandet av ett nytt jordbruk modell kan bönderna anförtros företaget höja kvaliteten boskap, bönder bara ges till “stötta de rika” varumärke färskt gräs näring bröd, kan du få en fri bas lada, enhetlig mjölkning, medicinsk och epidemisk förebyggande och försäljning och andra tjänster. Delas in i två typer av boarding klasser och på uppdrag av Ban Ban ombordstigning investeringar finansiering som bas för enhetliga utfodring sorter, likformig utfodring, management och marknadsföring, investerare deltog i vinst, på uppdrag av Ban investerare självvalda sorter från jak hosting, enhetlig bas för utfodring, förvaltning och försäljning, och tar inte ut några avgifter, slakt eller mjölk insamling enlighet med den överenskomna enhetliga uppgörelse. Affärsmodellen har faktiskt lett till uppströms (gräs plantering) och nedströms (köttprodukter, djup bearbetning) branschens utveckling genom storskalig koncentrerade foder för att minska avel kostnader och risker, minska bördan av bakgård hushåll, öka affärs-och jordbrukare ekonomiska fördelar för att uppnå företaget, jordbrukare och samhället “win-win situation.”
Det andra specialprodukter. En är att “stötta de rika” varumärket bevara näringsvärde bröd gräs. Företaget och Sydkinesiska universitet FoU-samarbete för att “stötta rik” varumärke färskt gräs näring bröd, främst i platån av hög kvalitet, färskt havre, pilarna tungan ärt interplanted och rågvete kvalitet foder för råvaror, fermentering Microbial Technology, de komjölk avkastning har ökat, djurfoder omräkningstal avsevärt förbättras och avel cykeln förkortas. Den andra är “Yak” märke nötkött av hög kvalitet boskap. Investeringar på mer än 1000 miljoner ladugården byggprojekt är klar är de viktigaste avel Simmental boskap och “Charolais boskap, är en sådan nötkött anbud köttet en högre takt. 2011 nötkreatur 600, prisvärda vid 12.000 yuan per capita nötkreatur, en vinst på 7,2 miljoner yuan. Tredjedel av “Tuokang varumärket bio-organisk gödsel. Produkten i provinsen de ursprungliga ekologiska kor, är får gödsel som den viktigaste råvaran förädlas genom modern teknik, jäsning, filtrering, granulat eller pulver med aktiveringen av näringsämnen i jorden, förbättring av markens totala struktur, öka markens buffrande effekt och grönt olägenheter för allmänheten och andra funktioner. 2011, till basen av den totala försäljningen av 10.000 ton bio-organisk gödsel nå intäkter på 9,5 miljoner yuan. Energiprodukter. Omfattande användning av infrastrukturbaserad biogasprojekt konstruktion i planeringen av avel gårdar, biogas som används för området området elproduktion och den omgivande landsbygden matlagning med biogas rester som organiskt gödningsmedel jordbruksmark återvinning. Projektet att förbättra återvinningen av resurser, minska förorenande utsläpp och spelar en förebild för omfattande utnyttjande av jordbruksavfall och agro-ekologiska Uppförande av en roterande ekonomi.
(Xining kommunstyrelsen)

Qinghai Sanjiang Yili jordbruk i stor skala uppfödning bas konstruktion erfarenhet och metoder

Källa: Länsstyrelsen kontoret Tid: 2012-08-13 09:59:33

Utgivare: Li Bin

Qinghai Sanjiang Yili jordbruk Co, Ltd är gemensamt investeras av Yili jordbruket Corporation och Trading Co, Ltd i Guangzhou hem Wo ett modernt jordbruk och boskapsskötsel företag, augusti 2009 i Huangyuan investera i byggandet av plantering, avel och produktförsäljning och Highland jordbruksproduktionen teknisk forskning och utveckling som en av “Agricultural Hi-Tech Park-projektet totala investeringen på 123 miljoner yuan har investerats 70 miljoner yuan, täcker en yta av 146 hektar för att” stötta de rika “varumärke färskt gräs nutrition bröd bearbetning, “Tuokang” märke organiska gödningsmedel bearbetning, “yak” varumärke och avel ekologi konjunkturen demonstrationen basen byggs och tas i drift, basen av 2011 intäkter på mer än 3100 miljoner, på samma gång, som drivs av lokala bönder 1050, genomsnittlig hushållsinkomst 4000 yuan. Bolagets unika affärsmodell och specialprodukter för platån regionen utvecklingen av moderna demonstrationer djurhållningen och en viktig referens till staden alla typer av storskaliga avel baser.

En affärsmodell. Basen införandet av ett nytt jordbruk modell kan bönderna anförtros företaget höja kvaliteten boskap, bönder bara ges till “stötta de rika” varumärke färskt gräs näring bröd, kan du få en fri bas lada, enhetlig mjölkning, medicinsk och epidemisk förebyggande och försäljning och andra tjänster. Delas in i två typer av boarding klasser och på uppdrag av Ban Ban ombordstigning investeringar finansiering som bas för enhetliga utfodring sorter, likformig utfodring, management och marknadsföring, investerare deltog i vinst, på uppdrag av Ban investerare självvalda sorter från jak hosting, enhetlig bas för utfodring, förvaltning och försäljning, och tar inte ut några avgifter, slakt eller mjölk insamling enlighet med den överenskomna enhetliga uppgörelse. Affärsmodellen har faktiskt lett till uppströms (gräs plantering) och nedströms (köttprodukter, djup bearbetning) branschens utveckling genom storskalig koncentrerade foder för att minska avel kostnader och risker, minska bördan av bakgård hushåll, öka affärs-och jordbrukare ekonomiska fördelar för att uppnå företaget, jordbrukare och samhället “win-win situation.”

Det andra specialprodukter. En är att “stötta de rika” varumärket bevara näringsvärde bröd gräs. Företaget och Sydkinesiska universitet FoU-samarbete för att “stötta rik” varumärke färskt gräs näring bröd, främst i platån av hög kvalitet, färskt havre, pilarna tungan ärt interplanted och rågvete kvalitet foder för råvaror, fermentering Microbial Technology, de komjölk avkastning har ökat, djurfoder omräkningstal avsevärt förbättras och avel cykeln förkortas. Den andra är “Yak” märke nötkött av hög kvalitet boskap. Investeringar på mer än 1000 miljoner ladugården byggprojekt är klar är de viktigaste avel Simmental boskap och “Charolais boskap, är en sådan nötkött anbud köttet en högre takt. 2011 nötkreatur 600, prisvärda vid 12.000 yuan per capita nötkreatur, en vinst på 7,2 miljoner yuan. Tredjedel av “Tuokang varumärket bio-organisk gödsel. Produkten i provinsen de ursprungliga ekologiska kor, är får gödsel som den viktigaste råvaran förädlas genom modern teknik, jäsning, filtrering, granulat eller pulver med aktiveringen av näringsämnen i jorden, förbättring av markens totala struktur, öka markens buffrande effekt och grönt olägenheter för allmänheten och andra funktioner. 2011, till basen av den totala försäljningen av 10.000 ton bio-organisk gödsel nå intäkter på 9,5 miljoner yuan. Energiprodukter. Omfattande användning av infrastrukturbaserad biogasprojekt konstruktion i planeringen av avel gårdar, biogas som används för området området elproduktion och den omgivande landsbygden matlagning med biogas rester som organiskt gödningsmedel jordbruksmark återvinning. Projektet att förbättra återvinningen av resurser, minska förorenande utsläpp och spelar en förebild för omfattande utnyttjande av jordbruksavfall och agro-ekologiska Uppförande av en roterande ekonomi.

(Xining kommunstyrelsen)

Sino Agro Food – rapporten har kommit!

tisdag, 14 augusti, 2012

13 cent per aktie i vinst fullt utspätt. Just den siffran tycker jag personlien är helt okej.

I övrigt hinner jag inte göra nån djupare analys ikväll.

Läs rapporten här.

Ny kinesisk artikel om SIAF

söndag, 12 augusti, 2012

Jag hittade den här kinesiska artikeln som jag tror handlar om SIAF.. Kan vara värt att läsa. SIAFs biffkoverksamhet verkar beskrivas i positiva ordalag. Lägger in den Google-översatta versionen nedan.

Editering: Hittade även en till artikel där SIAFs dotterbolag verkar omnämnas. Jag tolkade det som att SIAFs dotterbolag är det enda av de omnämnda bolagen som lyckats få ett banklån, och att det är svårt att få banklån. Lånet verkar vara på 20 miljoner yuan.

Editering 2: Hittade även en ny jobbannons från SIAF. Det är ett redovisningsjobb.

“Sanjiang Yili” modell är värt att lära
Xining Kommunal Bureau of Statistics: http://xntjj.xining.gov.cn Källa: Xining Kommunal Bureau of Skapad Statistik: 2012, 9 augusti
Nyligen provinsen Qinghai Huangyuan Sanjiang Yili Agricultural Co, Ltd, forskning, genom forskning att mogna mönstret av företaget och återvinningsindustrin kedjan är värt stadens jordbrukarna att lära av, och nu status quo och resultat erfarenhet av utveckling av företaget rapporten är följande :
Först de grundläggande profilerna
Qinghai-provinsen Huangyuan Sanjiang Yili Agricultural Co, Ltd är gemensamt investeras av Yili jordbruket Corporation och Trade Co, Ltd i Guangzhou hem Wo en samling av jordbruks-odling, boskapsskötsel och försäljning av produkter och Highland jordbruks-och animalieproduktion teknisk forskning och utveckling, projektledning, projektering, ett av fem moderna jordbruk och boskapsskötsel företag, Huangyuan Folkets regeringen fokus på stöd och delta i byggandet av den stora västra området “Agricultural Hi-Tech Park”. Företaget grundades i augusti 2009, den nuvarande personalen av 102 personer, 16 personer inklusive chefer, teknisk personal 13 personer. Företaget har byggt hand rika färskt kost bröd, gräs bearbetning “Tuokang organiska gödningsmedel bearbetning,” yak “och avel ekologi av de ekonomiska grunderna cykeln demonstration. Basen täcker ett område av 146 hektar, den totala investeringsbudgeten på 123 miljoner yuan, redan nu avslutat en investering på 70 miljoner yuan, är 20 miljoner yuan lån tillämpas på jordbruksprodukter banken för att genomföra. Alla tas i basen för alla typer av projekt kommer att främja lokal jordbruksproduktion och djurhållning inkomster, effektivitet jordbrukare och herdar, regeringens skatter upp, direkt och indirekt sysselsättning för jordbrukare och högskolestudenter spelar en aktiv roll för att uppnå god ekonomisk och ekologisk och sociala förmåner.
För det andra affärsmodellen
Basen för att “stötta rikt färskt näring bröd gräs bearbetning projekt fokuserar på utveckling av hög kvalitet vallodling för boskap skydd, grön mail” jak “,” drag Kang organiska gödselmedel bearbetning, biogas produktion och leverans av djupa bearbetning av animaliska produkter och avancerade projekt marknaden för stöd, baserade i boskap ekonomin i provinsen och justera den industriella strukturen, politiska miljön och den styrande ideologin, för att ge färskt näringsämnen gräs för de flesta jordbrukare är beroende av för att stimulera uppströms (gräs plantering ) och nedströms (köttprodukter, djup bearbetning) branscher, genom “företaget + jordbrukare (bönder)” affärsmodell, under förutsättningen för marknadsorienterad, den ultimata förverkligandet av företagen, bönder och samhället “win-win”.
Genomförande av “3D” ny kultur-modellen, kan bönderna anförtros att höja inköp av hög kvalitet boskap, lantbrukare endast under utfodring av “stötta rika, färskt nutrition bröd gräs kan erhållas fri bas lada, enhetlig mjölkning, medicinska och epidemi förebyggande och försäljning av tågtrafik. De ombordstigning klasser och klasser delegera två lägen. Boarding klassen investeringsfinansiering bas för att ge en enhetlig utfodring art, för att säkerställa att den lägsta avkastningen under investeraren inte behöver delta i förvaltningen och driften av det företag som ansvarar för utfodring, hantering och enhetliga försäljning, kommer att få utdelning. Uppdragsutbildning kategorier av investerare besluta om sina egna arter, av “jak” hanteras. Plantskola under bolagets enhetliga utfodring, vaccinering, försäljning och andra one-stop service, tar inte ut perioden inte några avgifter. Slakt eller mjölk uppsamling enligt konventioner en enhetlig lösning, efter avdrag för kostnaderna i enlighet därmed. De största fördelarna med denna typ av samarbete är att minska jordbruk kostnaderna genom storskalig koncentrerad utfodring, uppfödning risk för att minska bördan av bakgård hushållen att förbättra kvaliteten på kött och mjölk, i syfte att uppnå maximal ekonomisk effektivitet.
Dessutom har basen en strikt och sofistikerat system för hantering, allmänt känd som “Seven” statistisk behärska alla aspekter av erfarenhet av mödravård, intrapartal, postpartum, tjänster vaccination återfinns på varje huvud av nötkreatur register.
Tredje, den specialprodukter
Bas och boskap institutioner i nära samarbete, en viktig länk i den cirkulära kedjan av hela djurhållning forskning och utveckling, och ständigt förbättra värdet av produkterna.
(A) “jak” nötkött av hög kvalitet
Bullpenen av bolagets köttdjur gårdar med mer än 1000 miljoner renoveringsprojekt är färdigspelad, den viktigaste avel Simmental, Charolais nötkött av hög kvalitet nötkreatur. Företaget boskapsskötsel, färskt kött och kött upp till 58%.
(B) för att “stötta de rika är” färskt gräs näring bröd
Basen och Sydkinesiska universitet FoU-samarbete för att “stötta rika, färskt nutrition platå bröd gräs av hög kvalitet, färskt havre, pilar tungan ärt interplanted och rågvete kvalitet foder som den viktigaste råvaran, kompletterat med spårämnen, med oberoende immateriella rättigheter mikrobiell jäsning, har produkten för att korna i laktation mjölkavkastning har ökat kraftigt förbättra nötkreatur i foder omräkningskursen och förkorta nötkreatur utfodring cykel fördelar.
(C) “Tuokang” bio-organiska gödningsmedel
“Tuokang” bio-organisk gödsel till Qinghai kvaliteten av den ursprungliga ekologi av nötkreatur, får gödsel som den viktigaste råvaran, den oberoende utformningen av tillämpad vetenskap, genom modern teknik, jäsning, filtrering, förädlas till en granulat eller pulver, med aktiveringen av näringsämnen i jorden förbättra markens totala struktur, förbättra motståndet av grödor för att förbättra effekten jorden buffring och gröna föroreningar fria egenskaper.
(D) biogas-projektet
Planeringen och byggandet av den omfattande användningen av infrastrukturbaserad biogas projekt i avel gårdar. Utformas i enlighet med principerna för nedsättning, data, ljud ekologi “. Behandlingsprocessen för CSTR + Gasutrustningar skåp processen, biogas som används för området området elproduktion och den omgivande landsbygden matlagning med och för att undvika förorening av miljön, resten som organiskt gödningsmedel av den ekologiska fältet. För att minska utsläpp av föroreningar, omfattande utnyttjande av resurser, återvinning, och spelar en förebild för omfattande utnyttjande av jordbruksavfall i Qinghai-provinsen och jordbrukets kretsloppet av ekonomisk konstruktion.
Fjärde, de ekonomiska fördelarna
Basen är för närvarande den viktigaste inkomstkällan, inklusive de följande fyra block. 2011 inkomster, till exempel:
(A) nötkreatur vinster. Basen i fjol, köttdjur 600 per djur marknadspriset på 12.000 yuan årsinkomst på $ 7,2 miljoner.
(B) bevarande av näringsmässiga bröd gräs inkomst. Basen i fjol producerade 20.000 ton färskt näringsvärde brödet gräs per ton marknadspriset på 650 yuan, den årliga inkomsten på 13 miljoner yuan.
(C) bio-organiska gödningsmedel resultat. Basen i fjol, produktion av bio-organiska gödselmedel 10.000 ton per ton marknadspriset på 950 yuan, den årliga inkomst på $ 9,5 miljoner euro.
(D) själv Steakhouse inkomst. November förra året, biff bas av själv-skapande av “jak” huset, den största produktionen för försäljning av nötkreatur, nuvarande månatliga rörelseresultat på upp till 120 tusen yuan, den årliga inkomsten upp till 1,44 miljoner yuan.
Dessa är bara det senaste året, basen inkomst, med infrastruktur byggandet av basen och ständigt förbättras kommer slaktdjur ökas avsevärt, skall färska nutrition bröd gräs arealen fortsätter att expandera produktionen av bio-organisk gödsel kommer ökar, kommer det bli mer lönsamt inkomst.
Sammanfattning Sanjiang Yili läge är också en stad som är typisk för framgångsrika erfarenhet av att bygga storskalig uppfödning bas för att utforska. Jordbruk Co, Ltd, Qinghai Sanjiang Yili fullt utnyttjande av lokala naturresurser, platsindikerande fördelar och industriell bas, och aktivt utforska hög höjd på de villkor som i utvecklingen av moderna djurhållning produktions-och nya affärsidéer och Huangyuan, Xining stad även i Qinghai-provinsen av modern storskalig boskapsuppfödning basen konstruktionen ger en typisk demonstration och en modell för att främja staden alla typer av storskaliga uppfödning baser med en viktig teoretisk referensram och praktik referens.
“Sanjiang Yili” modell är värt att lära
Xining Kommunal Bureau of Statistics: http://xntjj.xining.gov.cn Källa: Xining Kommunal Bureau of Skapad Statistik: 2012, 9 augusti
Nyligen provinsen Qinghai Huangyuan Sanjiang Yili Agricultural Co, Ltd, forskning, genom forskning att mogna mönstret av företaget och återvinningsindustrin kedjan är värt stadens jordbrukarna att lära av, och nu status quo och resultat erfarenhet av utveckling av företaget rapporten är följande :
Först de grundläggande profilerna
Qinghai-provinsen Huangyuan Sanjiang Yili Agricultural Co, Ltd är gemensamt investeras av Yili jordbruket Corporation och Trade Co, Ltd i Guangzhou hem Wo en samling av jordbruks-odling, boskapsskötsel och försäljning av produkter och Highland jordbruks-och animalieproduktion teknisk forskning och utveckling, projektledning, projektering, ett av fem moderna jordbruk och boskapsskötsel företag, Huangyuan Folkets regeringen fokus på stöd och delta i byggandet av den stora västra området “Agricultural Hi-Tech Park”. Företaget grundades i augusti 2009, den nuvarande personalen av 102 personer, 16 personer inklusive chefer, teknisk personal 13 personer. Företaget har byggt hand rika färskt kost bröd, gräs bearbetning “Tuokang organiska gödningsmedel bearbetning,” yak “och avel ekologi av de ekonomiska grunderna cykeln demonstration. Basen täcker ett område av 146 hektar, den totala investeringsbudgeten på 123 miljoner yuan, redan nu avslutat en investering på 70 miljoner yuan, är 20 miljoner yuan lån tillämpas på jordbruksprodukter banken för att genomföra. Alla tas i basen för alla typer av projekt kommer att främja lokal jordbruksproduktion och djurhållning inkomster, effektivitet jordbrukare och herdar, regeringens skatter upp, direkt och indirekt sysselsättning för jordbrukare och högskolestudenter spelar en aktiv roll för att uppnå god ekonomisk och ekologisk och sociala förmåner.
För det andra affärsmodellen
Basen för att “stötta rikt färskt näring bröd gräs bearbetning projekt fokuserar på utveckling av hög kvalitet vallodling för boskap skydd, grön mail” jak “,” drag Kang organiska gödselmedel bearbetning, biogas produktion och leverans av djupa bearbetning av animaliska produkter och avancerade projekt marknaden för stöd, baserade i boskap ekonomin i provinsen och justera den industriella strukturen, politiska miljön och den styrande ideologin, för att ge färskt näringsämnen gräs för de flesta jordbrukare är beroende av för att stimulera uppströms (gräs plantering ) och nedströms (köttprodukter, djup bearbetning) branscher, genom “företaget + jordbrukare (bönder)” affärsmodell, under förutsättningen för marknadsorienterad, den ultimata förverkligandet av företagen, bönder och samhället “win-win”.
Genomförande av “3D” ny kultur-modellen, kan bönderna anförtros att höja inköp av hög kvalitet boskap, lantbrukare endast under utfodring av “stötta rika, färskt nutrition bröd gräs kan erhållas fri bas lada, enhetlig mjölkning, medicinska och epidemi förebyggande och försäljning av tågtrafik. De ombordstigning klasser och klasser delegera två lägen. Boarding klassen investeringsfinansiering bas för att ge en enhetlig utfodring art, för att säkerställa att den lägsta avkastningen under investeraren inte behöver delta i förvaltningen och driften av det företag som ansvarar för utfodring, hantering och enhetliga försäljning, kommer att få utdelning. Uppdragsutbildning kategorier av investerare besluta om sina egna arter, av “jak” hanteras. Plantskola under bolagets enhetliga utfodring, vaccinering, försäljning och andra one-stop service, tar inte ut perioden inte några avgifter. Slakt eller mjölk uppsamling enligt konventioner en enhetlig lösning, efter avdrag för kostnaderna i enlighet därmed. De största fördelarna med denna typ av samarbete är att minska jordbruk kostnaderna genom storskalig koncentrerad utfodring, uppfödning risk för att minska bördan av bakgård hushållen att förbättra kvaliteten på kött och mjölk, i syfte att uppnå maximal ekonomisk effektivitet.
Dessutom har basen en strikt och sofistikerat system för hantering, allmänt känd som “Seven” statistisk behärska alla aspekter av erfarenhet av mödravård, intrapartal, postpartum, tjänster vaccination återfinns på varje huvud av nötkreatur register.
Tredje, den specialprodukter
Bas och boskap institutioner i nära samarbete, en viktig länk i den cirkulära kedjan av hela djurhållning forskning och utveckling, och ständigt förbättra värdet av produkterna.
(A) “jak” nötkött av hög kvalitet
Bullpenen av bolagets köttdjur gårdar med mer än 1000 miljoner renoveringsprojekt är färdigspelad, den viktigaste avel Simmental, Charolais nötkött av hög kvalitet nötkreatur. Företaget boskapsskötsel, färskt kött och kött upp till 58%.
(B) för att “stötta de rika är” färskt gräs näring bröd
Basen och Sydkinesiska universitet FoU-samarbete för att “stötta rika, färskt nutrition platå bröd gräs av hög kvalitet, färskt havre, pilar tungan ärt interplanted och rågvete kvalitet foder som den viktigaste råvaran, kompletterat med spårämnen, med oberoende immateriella rättigheter mikrobiell jäsning, har produkten för att korna i laktation mjölkavkastning har ökat kraftigt förbättra nötkreatur i foder omräkningskursen och förkorta nötkreatur utfodring cykel fördelar.
(C) “Tuokang” bio-organiska gödningsmedel
“Tuokang” bio-organisk gödsel till Qinghai kvaliteten av den ursprungliga ekologi av nötkreatur, får gödsel som den viktigaste råvaran, den oberoende utformningen av tillämpad vetenskap, genom modern teknik, jäsning, filtrering, förädlas till en granulat eller pulver, med aktiveringen av näringsämnen i jorden förbättra markens totala struktur, förbättra motståndet av grödor för att förbättra effekten jorden buffring och gröna föroreningar fria egenskaper.
(D) biogas-projektet
Planeringen och byggandet av den omfattande användningen av infrastrukturbaserad biogas projekt i avel gårdar. Utformas i enlighet med principerna för nedsättning, data, ljud ekologi “. Behandlingsprocessen för CSTR + Gasutrustningar skåp processen, biogas som används för området området elproduktion och den omgivande landsbygden matlagning med och för att undvika förorening av miljön, resten som organiskt gödningsmedel av den ekologiska fältet. För att minska utsläpp av föroreningar, omfattande utnyttjande av resurser, återvinning, och spelar en förebild för omfattande utnyttjande av jordbruksavfall i Qinghai-provinsen och jordbrukets kretsloppet av ekonomisk konstruktion.
Fjärde, de ekonomiska fördelarna
Basen är för närvarande den viktigaste inkomstkällan, inklusive de följande fyra block. 2011 inkomster, till exempel:
(A) nötkreatur vinster. Basen i fjol, köttdjur 600 per djur marknadspriset på 12.000 yuan årsinkomst på $ 7,2 miljoner.
(B) bevarande av näringsmässiga bröd gräs inkomst. Basen i fjol producerade 20.000 ton färskt näringsvärde brödet gräs per ton marknadspriset på 650 yuan, den årliga inkomsten på 13 miljoner yuan.
(C) bio-organiska gödningsmedel resultat. Basen i fjol, produktion av bio-organiska gödselmedel 10.000 ton per ton marknadspriset på 950 yuan, den årliga inkomst på $ 9,5 miljoner euro.
(D) själv Steakhouse inkomst. November förra året, biff bas av själv-skapande av “jak” huset, den största produktionen för försäljning av nötkreatur, nuvarande månatliga rörelseresultat på upp till 120 tusen yuan, den årliga inkomsten upp till 1,44 miljoner yuan.
Dessa är bara det senaste året, basen inkomst, med infrastruktur byggandet av basen och ständigt förbättras kommer slaktdjur ökas avsevärt, skall färska nutrition bröd gräs arealen fortsätter att expandera produktionen av bio-organisk gödsel kommer ökar, kommer det bli mer lönsamt inkomst.
Sammanfattning Sanjiang Yili läge är också en stad som är typisk för framgångsrika erfarenhet av att bygga storskalig uppfödning bas för att utforska. Jordbruk Co, Ltd, Qinghai Sanjiang Yili fullt utnyttjande av lokala naturresurser, platsindikerande fördelar och industriell bas, och aktivt utforska hög höjd på de villkor som i utvecklingen av moderna djurhållning produktions-och nya affärsidéer och Huangyuan, Xining stad även i Qinghai-provinsen av modern storskalig boskapsuppfödning basen konstruktionen ger en typisk demonstration och en modell för att främja staden alla typer av storskaliga uppfödning baser med en viktig teoretisk referensram och praktik referens.