Arkiv för mars, 2010

3L System

tisdag, 23 mars, 2010

Dags för en liten snabbtitt på 3L Systems.

3L System utvecklar och säljer branschspecifka affärs-
system till byggbolag, fastighetsbolag, andra entreprenad-
företag samt till företag i sökmediabranschen. 3L System
erbjuder special  anpassningar, installation, utbildning och
support för affärssystemen 3L Pro, MBS och Core.

Byggkonjunkturen är senkonjunkturell, och kanske kan det betyda att 3L System har lite svårigheter framöver. Direktavkastningen är nästan 5% på aktien. Företaget lyckades prestera tillväxt under 2009.

En ny VD har nyligen tillkommit vid namn Fredrik Ruben. Eftersom det gått väldigt bra tidigare för 3L System är risken att en ny VD inte lyckas leda företaget lika bra.

3L System ser vid en första anblick ut som en köpvärd aktie vid kurser kring 63 kr/aktie.

ReadSoft

tisdag, 23 mars, 2010

ReadSoft är enligt dem själva marknadsledare på system för att automatisera dokumenthantering. Företaget har en låg värdering i förhållande till sin omsättning, men det finns en anledning till det. Anledningen är att lönsamheten varit dålig de senaste åren.

Det fjärde kvartalet 2009 var en försämring jämfört med föregående år och såvitt jag kan se har det inte släppts så jättemånga pressreleaser om ordrar under 2010. Under Q1 2009 releasades ordrar värda ca 30 Mkr, och under 2010 har det hittills releasats ordrar varda ca 14 Mkr.

Det mest intressanta med bolaget är det starka kassaflödet från rörelsen, som dock inte lyckas ta sig ner till sista raden. Med så stora licensintäkter som ReadSoft har är det nästan en bedrift att inte visa större vinst än de gör. Ledningen skrev i bokslutet att de ska fokusera på lönsamhet men efter vad jag läst så har det hänt tidigare utan att några större besparingar skett. Kanske är ledningen lite för rädd att ta till skarpa åtgärder.

Företagsledningens långsiktiga mål är en tillväxt på 20-25% och det är inte omöjligt men att det skulle inträffa i närtid känns osannolikt. Ledningen skriver själva i bokslutskommunikén att utvecklingen den närmaste tiden är osäker.

För den långsiktige kan bolaget vara köpvärt, men läget är ganska osäkert den närmsta tiden framöver. Om man ska referera till Warren Buffet så verkar det här vara mer av ett “Fair company at an excellent price” och inte ett “Excellent company at a fair price”. Warren Buffet föredrar det sistnämna. Personligen så avvaktar jag nog lite med ReadSoft för att se hur det utvecklar sig framöver.

Skagen Global får en ny förvaltare

tisdag, 9 mars, 2010

Skagen global får Kristian Falnes som ny förvaltare efter Filip Weintraub som slutar. Det är ju synd att Filip slutar, han har varit bra på att kommunicera tycker jag, och förvaltningsresultaten har varit bra.

Personligen har jag under en tid övervägt att minska mitt innehav i Skagen global eftersom mina egna aktier gått betydligt bättre än Skagen global det senaste året. Under 2008 slog Skagen global mina egna investeringar lite grann men efter det har mina egna placeringar utklassat Skagen Global. Självklart gör jag inte anspråk på att vara en bättre investerare än Skagen globals förvaltare men det är betydligt svårare att placera såna stora summor pengar som Skagen Global har att placera än att placera relativt små summor som jag själv gör. För Skagen global är det omöjligt att placera i de flesta bolag eftersom deras köp skulle driva upp kursen för mycket. Sen var ju stockholmsbörsen stark förra året vilket hjälpte mig att utklassa Skagen Global, så att jämföra över en så kort tid som ett par år är lite orättvist.

Hur som helst så tror jag inte att Filips avhopp påverkar Skagen Global så oerhört mycket eftersom Kristian Falnes också verkar vara en bra förvaltare och han kommer ha stöd av resten av Skagen.

Som sagt så tror jag inte avhoppet påverkar så mycket, men jag är heller inte helt övertygad om att Skagen Globals avkastning i framtiden kommer att bli helt lysande varken med eller utan Filip Weintraub. Jag skulle dock välja den här fonden framför de flesta andra globalfonder.

Oegentligheter i Transcom

måndag, 8 mars, 2010

Engligt ett pressmeddelande så släpper Transcom ett nytt uppdaterat bokslut eftersom en finanschef för en region fifflat med siffrorna för löner. Resultatet blir nu väsentligt sämre än tidigare.

Jag hade ett mindre innehav i Transcom men sålde det nu. Det känns bättre att fokusera på andra företag.

Glädjande är dock att TravelPartner gått upp mycket den senaste tiden.

En liten titt på Transcom

måndag, 1 mars, 2010

Transcoms aktie handlades ner efter att bokslutskommunikén presenterats. Var det verkligen rättvist? Jag tar en liten titt för att få en bättre uppfattning om den saken.

Omsättningen ökade med 8,2% i Q4 jämfört med Q3. Hur har omsättningen förändrats historiskt mellan dessa kvartal? 2008 var samma siffra 2,8%, 2007 var den 16,3%, 2006 var den 14,7%, 2005 var den 17,7% och 2004 så var den 14,7%. Jämfört med föregående år förändrades omsättningen med -4,3% under Q4 2009. På helårsbasis var tillväxten -4,3% 2009, 5% 2008, 10,9% 2007, 21% 2006, 20% 2005 och 29% 2004.

Transcoms vinst per aktie var 3 kr 2009. Transcom A står i 32 kr i dagsläget, vilket innebär att den aktien handlas på ett p/e under 11 (ej justerat för kassa och skulder).

Antal aktier i Transcom: 73,293,757.

Transcoms nettoskuld ligger på €96 miljoner, det vill säga 12,75 kr/aktie.

Reasultatet Q4 påverkades av en engångskostnad på €1,7 miljoner, eller 0,2 kr/aktie, på grund av avskrivningar av Transcoms “Norska portfolio”. Om denna engångskostnad räknas bort skulle resultatet per aktie för Q4 bli 0,09 kr/aktie vilket får det fjärde kvartalet att framstå i lite bättre dager.

Och så ett citat från VD:

I remain confident that Transcom has the opportunity to generate growth from our existing
customers and with future customers in the market and that we can expand margins through the
journey that we began last year. We remain focused on executing our strategic priorities.

VD ser alltså möjligheter att både växa och att öka marginalerna.

Kanske kan Transcom växa med tio procent  i genomsnitt framöver. Ett räkneexempel, säg att de förtjänar ett p/e på 12. Anta 3,5 kr/aktie i vinst för 2010 (tio procents vinsttillväxt, och ingen engångskostnad på 1,7 miljoner euro). P/e 12 och 6 kr bortdraget för nettoskuld ger riktkurs 36 kr. Transcoms A-aktie handlas 9% under denna nivå och B-aktien 1,4% under den nivån.

Ovan beräkning tyder på att Transcoms A-aktie kan vara köpvärd, men att B-aktien i stort sett är fullväderad. Beräkningarna är bara ett räkneexempel och det kan mycket väl finnas faktorer jag inte tagit hänsyn till.

Transcom satsar fortsatt på outsourcing i Filippinerna, Chile och Nordamerika. Jag ser det som positivt att Transcom försöker utnyttja lågkostnadsarbetskraft för att stärka sin konkurrenskraft och förmåga att hålla goda marginaler.

Transcom har historiskt lyckats växa ganska bra, och lyckas de komma tillbaka i bra tillväxt så kan det komma en bra uppvärdering av aktien framöver.