Inlägg märkta ‘ReadSoft’

ReadSoft

tisdag, 23 mars, 2010

ReadSoft är enligt dem själva marknadsledare på system för att automatisera dokumenthantering. Företaget har en låg värdering i förhållande till sin omsättning, men det finns en anledning till det. Anledningen är att lönsamheten varit dålig de senaste åren.

Det fjärde kvartalet 2009 var en försämring jämfört med föregående år och såvitt jag kan se har det inte släppts så jättemånga pressreleaser om ordrar under 2010. Under Q1 2009 releasades ordrar värda ca 30 Mkr, och under 2010 har det hittills releasats ordrar varda ca 14 Mkr.

Det mest intressanta med bolaget är det starka kassaflödet från rörelsen, som dock inte lyckas ta sig ner till sista raden. Med så stora licensintäkter som ReadSoft har är det nästan en bedrift att inte visa större vinst än de gör. Ledningen skrev i bokslutet att de ska fokusera på lönsamhet men efter vad jag läst så har det hänt tidigare utan att några större besparingar skett. Kanske är ledningen lite för rädd att ta till skarpa åtgärder.

Företagsledningens långsiktiga mål är en tillväxt på 20-25% och det är inte omöjligt men att det skulle inträffa i närtid känns osannolikt. Ledningen skriver själva i bokslutskommunikén att utvecklingen den närmaste tiden är osäker.

För den långsiktige kan bolaget vara köpvärt, men läget är ganska osäkert den närmsta tiden framöver. Om man ska referera till Warren Buffet så verkar det här vara mer av ett “Fair company at an excellent price” och inte ett “Excellent company at a fair price”. Warren Buffet föredrar det sistnämna. Personligen så avvaktar jag nog lite med ReadSoft för att se hur det utvecklar sig framöver.