En liten titt på Transcom

Transcoms aktie handlades ner efter att bokslutskommunikén presenterats. Var det verkligen rättvist? Jag tar en liten titt för att få en bättre uppfattning om den saken.

Omsättningen ökade med 8,2% i Q4 jämfört med Q3. Hur har omsättningen förändrats historiskt mellan dessa kvartal? 2008 var samma siffra 2,8%, 2007 var den 16,3%, 2006 var den 14,7%, 2005 var den 17,7% och 2004 så var den 14,7%. Jämfört med föregående år förändrades omsättningen med -4,3% under Q4 2009. På helårsbasis var tillväxten -4,3% 2009, 5% 2008, 10,9% 2007, 21% 2006, 20% 2005 och 29% 2004.

Transcoms vinst per aktie var 3 kr 2009. Transcom A står i 32 kr i dagsläget, vilket innebär att den aktien handlas på ett p/e under 11 (ej justerat för kassa och skulder).

Antal aktier i Transcom: 73,293,757.

Transcoms nettoskuld ligger på €96 miljoner, det vill säga 12,75 kr/aktie.

Reasultatet Q4 påverkades av en engångskostnad på €1,7 miljoner, eller 0,2 kr/aktie, på grund av avskrivningar av Transcoms “Norska portfolio”. Om denna engångskostnad räknas bort skulle resultatet per aktie för Q4 bli 0,09 kr/aktie vilket får det fjärde kvartalet att framstå i lite bättre dager.

Och så ett citat från VD:

I remain confident that Transcom has the opportunity to generate growth from our existing
customers and with future customers in the market and that we can expand margins through the
journey that we began last year. We remain focused on executing our strategic priorities.

VD ser alltså möjligheter att både växa och att öka marginalerna.

Kanske kan Transcom växa med tio procent  i genomsnitt framöver. Ett räkneexempel, säg att de förtjänar ett p/e på 12. Anta 3,5 kr/aktie i vinst för 2010 (tio procents vinsttillväxt, och ingen engångskostnad på 1,7 miljoner euro). P/e 12 och 6 kr bortdraget för nettoskuld ger riktkurs 36 kr. Transcoms A-aktie handlas 9% under denna nivå och B-aktien 1,4% under den nivån.

Ovan beräkning tyder på att Transcoms A-aktie kan vara köpvärd, men att B-aktien i stort sett är fullväderad. Beräkningarna är bara ett räkneexempel och det kan mycket väl finnas faktorer jag inte tagit hänsyn till.

Transcom satsar fortsatt på outsourcing i Filippinerna, Chile och Nordamerika. Jag ser det som positivt att Transcom försöker utnyttja lågkostnadsarbetskraft för att stärka sin konkurrenskraft och förmåga att hålla goda marginaler.

Transcom har historiskt lyckats växa ganska bra, och lyckas de komma tillbaka i bra tillväxt så kan det komma en bra uppvärdering av aktien framöver.

Etiketter:

Lämna en kommentar