Arkiv för kategori ‘Analyser’

Lite mer funderingar kring RW Capitals nyemission

söndag, 29 augusti, 2010

Lite lösa funderingar kring RW Capityals nyemission..

Om emissionen fulltecknas och RW Capital värderas till 56 öre per aktie skulle hela bolaget ha ett aktieantal på 113 789 692 och vara värderat till 0,56 * 113 789 692 = 63,7 Mkr. Orderingången ligger nu på omkring en miljon dollar per kvartal (ca 29 Mkr i årstakt) vilket indikerar en P/S på 2,19. Det är lite optimistiskt eftersom ordervärdena omvandlas till intäkter över tolv månader, så man kan säga att det gäller för 2011.

Jag är fortfarande lite skeptisk till det här med att RW Capital ska fortsätta som eget finansbolag.. Det hade nog varit bättre att satsa allt krut på Runaware. RW Capital kommer att behöva kapital för att kunna verka som självständigt finansbolag och det kapitalet hade annars kunnat komma Runaware till godo.

Dock.. Jag tror att det finns goda affärsmöjligheter inom finans för RW Capital. Värmlands Finans, ett annat mindre finansbolag, till exempel som bedriver liknande tjänster (dock inte exakt samma och jag vet inte hur bra jämförelsen är) klagar enbart på tillgången på kapital och ser inga problem med att hitta affärsmöjligheter. De stora bankerna är ovilliga att låna ut till konkurrenter och det kan leda till lite problem för Runaware att låna pengar i svenska banker så länge de inte är ett självständigt bolag. Men det kommer nog inte ha nån större betydelse.

Så med andra ord.. Även om jag tycker det är onödigt att splittra fokus mellan finansiella tjänster och Runaware så kommer antagligen de finansiella tjänsterna att ge ett överskott som mjukar upp resultaten lite framöver. Om resultaten blir tillräckligt bra så motiverar det att splitta fokus.

Företagets ordervärdesprognos anges i prospektet enligt tabellen nedan. Fram till Q2 2010 är det historiska värden och alltså inga prognoser.

RW Capital prognos på ordervärde

Om prognosen slår in så är det lättvärt att teckna i RW Capitals nyemission, och prognoserna hittills har varit ganska träffsäkra. Men tidigare prognoser har var ett enstaka kvartal framåt och osäkerheten blir naturligtvis mycket större ju längre fram i tiden man tittar. RW Capital har tittat på redan anställda säljares resultat och helt enkelt extrapolerat det i framtiden och räknat med att fler säljare anställs som levererar samma resultat som de redan anställda.

Det som skulle kunna ställa till det för den kalkylen är om förutsättningarna för säljarna ändras, t.ex. att när det blir många säljare så finns det inte lika många “lätta sälj” per säljare längre utan de måste försöka leta upp lite mer svårflörtade kunder. En annan risk är om det blir oroligt i USA igen, då RW Capital har en stor del av sin försäljning där.

Men det är heller inte omöjligt att prognosen slås om de nya SAAS-tjänsterna blir hitar. I dagsläget är det ju demotjänsten TestDrive som står för lejonparten av ordrarna och marknaden för SAAS-tjänster är mycket större enligt prospektet. Enligt prospektet står det att marknaden för molntjänster beräknas bli 42 miljarder USD år 2012. Marknaden för Internetbaserade demonstrationstjänster, där Runaware idag har lejonparten av sina ordrar, uppskattas till 250 miljoner USD. Så potentialen för molntjänster verkar vara i storleksordningen 100 ggr större än för Internetbaserade molntjänster. Men såna där beräkningar säger egentligen inte så mycket mer än att marknadens storlek antagligen inte kommer att sätta några begränsningar för tillväxten framöver. Men det finns det ju andra saker som kan göra.

Hur som helst, med tanke på den korta period som prognosen utgår från som mätning måste den bedömas vara oerhört grov och det hade antagligen räckt med att någon enstaka större order fallit ut annorlunda för att hela kalkylen skulle sett annorlunda ut.

Bolaget räknar med att bli kassaflödespositiva någon gång under det andra halvåret 2011. Tills dess beräknas 15 Mkr att behövas till verksamheten. Om emissionen fulltecknas (ganska osannolikt då emissionskursen sattes högre än dagens kurs. Dock kommer ordervärde för juli/augusti att presenteras innan teckningstiden går ut) fås det in 25 Mkr. Dessutom har bolaget aktier i Mangold värda ca 5 Mkr. Skulder minus kortfristiga fordringar och kassa är ca 9 Mkr. Vid fulltecknad emission skulle bolaget ha 16 Mkr över, minus emissionskostnader på 2,5 Mkr, d.v.s. 13,5 Mkr. Man kan nog inte räkna med att emissionen blir fulltecknad så säg att bolaget har 8 Mkr i kassan efter emissionen.

Alltså kommer antagligen mer pengar att behövas innan Runaware får positivt kassaflöde och i prospektet till emissionen nämns ett antal sätt att lösa det problemet. Till exempel att leta upp investerare för en riktad nyemission eller att sälja posten i Mangold.

Det som gör det här till ett intressant case är skalbarheten, d.v.s. att företaget kommer att få en hög marginal på nya ordrar när de väl nåt breakeven.

Man kan inte ljuga. Det är hög risk och ganska lång tid till breakeven. Dessutom är det risk att insiders använder sitt informationsövertag. Det skedde en insiderförsäljning ett tag innan det usla Q4-resultatet tillkännagavs (dock till en annan insider så man kan nog ignorera detta) för 2009. Å andra sidan jobbar styrelsen gratis och många av företagets ägare har lånat ut pengar till Runaware. Edit: d

Om det går enligt företagets prognos kommer aktien antagligen minst att dubblas under 2011. Kanske till och med flerdubblas beroende på hur framåtseende marknaden är. Eftersom ordervärden presenteras varje månad blir det lätt att följa hur det går med prognosen över tiden.

Två regler som somliga förespråkar när det gäller aktier är: Nr.1 “Don’t lose money” samt Nr.2 “Don’t forget rule number one” och när det gäller RW Capital finns risken att allt går snett så om man kör stenhårt efter “Don’t lose”-devisen så bör man inte äga den här aktien.

Det är hög risk och hög potential i den här aktien. Jag skulle dock säga att till dagens kurser överstiger potentialen risken något. Framtiden för molntjänster är verkligen intressant. Det här är dock ingen aktie man ska ha som bread’n butter i sin portfölj utan mer som en krydda som det blir ett spännande äventyr att följa. Varje månad får man ju en liten spänningskick när ordervärdena presenteras. Och går det enligt företagets prognoser så har vi kanske en mångdubblare inom några år. Men det är absolut ingen no brainer att man ska delta i nyemissionen. Mycket beror också på hur pass starkt man tror att skalbarheten kommer slå framöver och vilka marginaler bolaget får.

Nytändning för Empire

onsdag, 14 juli, 2010

(den här artikeln skrevs den 13:e april men publiceras nu)

2009 var ett händelserikt år för Empire som innehöll personalminskningar på 25%, en ny VD och

en turn-around under det sista kvartalet.

För er som inte känner till bolaget så är Empire AB en koncern som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror inom hem och hushållsprodukter för konsumenterna. Empires mest kända varumärken är BaByliss samt SodaStream. SodaStream är varumärket för en serie av maskiner och smaksättningsmedel för hemtillverkning av kolsyrade drycker, medan BaByliss är inriktat på hårstylingprodukter för kvinnor.

Kraftfulla besparingsåtgärder

Det har varit en tuff tid för Empire liksom för många andra företag där finanskrisen härjat

hårt. 2009 blev ett förlustår, men Empires ledning har agerat kraftfullt och företaget verkar ha ridit ut stormen tack vare kraftiga besparingsåtgärder. Personalen har minskats med 25% och

företaget har nu minskat på mängden varor de har i lager vilket har frigjort 48 miljoner

kronor. Företaget har länge haft en ansträngd likviditet men den situationen börjar nu förbättras tack vare minskad lagerhållning och att företaget börjar bli lönsamt igen efter förra årets svacka.

2009 blev visserligen ett förlustår, men samtidigt tog företaget stora engångskostnader och påverkades även negativt av att kronan var svag. Bortsett från dessa kostnader hade

företaget gjort ett rörelseresultat på 13,5 miljoner kronor för helåret.

Det fjärde kvartalet var en turn-around

Den 26:e februari gav Empires VD Per Björkman en intervju där han pratade om företagets

utveckling. Han konstaterade att bortsett från avvecklade varor så var försäljningen bara två

procent lägre än under samma kvartal 2008. Enligt Per Björkman kändes det på grund av den

starka försäljningen absolut som att det fjärde kvartalet var en turn-around.

Vidare säger han att Empire kommer att fokusera på lönsamhet framför tillväxt under 2010 och

att ekonomin i bolaget nu är under kontroll. Empire betalar ofta i Euro för sina inköp och att

den svenska kronan stärkts mot Euron tror han kommer hjälpa företaget från och med det andra

kvartalet 2010. Fram tills dess kan företaget inte dra full nytta av den starkare kronan

eftersom företaget valutasäkrat sina inköp.

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2009 (inom parentes visas siffrorna för det fjärde kvartalet

2008):

• Omsättning: 123,5 Mkr (132,5)

• Soliditet: 19,5% (20,9%)

• Rörelseresultat: 6,1 Mkr (-6,5)

• Vinst per aktie: 0,67 kr (-0,68)

C3 – Scandinavian Lifestyle är det första egna varumärket

Empire säljer oftast andras varor, men nu har företaget även ett eget varumärke vid namn C3 -

Scandinavian Lifestyle. I sortimentet ingår kaffemaskiner, brödrostar, våffeljärn och andra liknande produkter. C3 säljs på den finska, baltiska och danska marknaden. Enligt årsredovisningen väntar dock företaget en försäljningstillväxt på måttliga 5% per år de närmaste åren, så C3 blir nog inte en lika stor försäljningssuccé som produkten SodaStream som hittat in till var mans hem de senaste åren.

Låg värdering i förhållande till omsättningen

Empire AB värderas vid en kurs om 7,65 kr/aktie till 72 miljoner kronor av aktiemarknaden. En värdering på 72 miljoner kronor är ganska lågt i förhållande till en omsättning för 2009 på ca 360 miljoner kronor. Det är ett tecken på att marknaden har låga förväntningar på företagets framtida

lönsamhet. Tror man att företagets satsning på lönsamhet kommer att ge resultat samtidigt som

försäljningen förblir stabil kan Empires aktie vara värd att titta närmare på. Dessutom har

Empire tagit stora engångskostnader under 2009, och om det inte uppstår några större

engångskostnader under 2010 kommer det att hjälpa till att förbättra resultatet kraftigt.

RW Capital – hög risk högre reward

torsdag, 3 juni, 2010

RW Capital är ett företag som är listat på AktieTorget. Kan detta vara ett av de få guldkornen på den listan?

RW Capital har precis börjat ge sig in på affärsområdet emissionsgarantier och liknande tjänster. Anledningen till att de ger sig in på det området är att kunna utnyttja underskottsavdrag. Det möjliga underskottsavdraget de kan göra i dagsläget är värderat till ca 30 Mkr (det samlade underskottet ligger på långt över 100 Mkr). Företaget köpte även en post i fondkommisionären Mangold i slutet av förra året, jag antar att det är kopplat till den nya inriktningen på verksamheten. Får man spekulera fritt kanske ett uppköp av Mangold kommer sen, men det är bara en tanke från min sida och absolut inget att räkna med.

Frågan är om det är smart att ge sig in på området ekonomiska tjänster eller om det hade varit bättre att spara förlustavdraget till Runaware, men Marcus Hamberg och även storägaren Per Åhlgren sitter i Mangolds styrelse och man får anta att de vet vad de gör. Samtidigt är det ju lite oroande om de utnyttjar situationen till att berika sig själva, t.ex. genom att betala överpris för Mangold-aktierna som de köper från sig själva.

Nu vet jag i och för sig inte något alls om hur deras innehav i Mangold ser ut.

RW Capitals huvudvärde ligger dock i bolaget Runaware som ska delas ut till aktieägarna vid lämpligt tillfälle och då kapas banden till Mangold i alla fall för Runaware.

Troligtvis är den korrekta slutsatsen av RW Capitals lednings inblandning i Mangold att de kan utnyttja sina kunskaper därifrån för att utnyttja förlustavdraget och skapa värde för aktieägarna.

Hur som helst, vad ska man värdera den verksamhet jag just nämnt till? Underskottsavdraget plus området “ekonomiska tjänster”, om jag får kalla det så, kan tillsättas ett lågt värde på 7 Mkr.

Värdering

RW Capital värderas i dagsläget till ca 43 Mkr.

Runaware är ett dotterbolag till RW Capital, och det är i Runaware företagets riktiga värde ligger. Runaware tillhandahåller för närvarande en demotjänst för mjukvara på nätet vid namn TestDrive. TestDrive låter användare testa mjukvara på nätet innan de köper den och utan att de behöver ladda hem eller installera någonting. TestDrive ger ett mätbart mervärde för kunden som kan öka sin försäljning, enligt RW Capital.

I dagsläget har Runaware en imponerande uppsättning kunder med namn som Sage, Microsoft och Adobe.

Runaware färdigställde i februari i år sin nya plattform vilket öppnar möjligheten för företagets nya strategiska omnråde – Software as a Service (SaaS). Software as a Service, även kallat molntjänster, innebär att hela mjukvaran blir tillgängligt online i skarp version och molntjänster är ett nytt inneord. Området SaaS har nu fått sin första kund och antagligen kommer fler företag att börja använda SaaS-tjänsten i höst. För att citera VD Marcus Hamberg i senaste delårsrapporten, “En rad prominenta analysföretag förutser att marknaden för molntjänster kommer att växa mycket fort under kommande år”. Jag finner inget skäl att misstro det påståendet.

Inom ett år tror jag att SaaS kommer att stå för en betydande del av nyteckade ordrar för Runaware, men i dagsläget är det alltså enbart TestDrive som ger inkomster. I senaste kvartalsrapporten angav VD Marcus Hamberg att budget för det första kvartalet låg på $600 000 i ordervärde (både nya ordrar och gamla kunder som förlänger avtal finns med i siffran) och att budget ligger på $800 000 i ordervärde för det andra kvartalet. I april landade ordervärdet på $415 000 och utan att bli alltför exalterad kan man anta att orderingången hamnar på mellan $800 000 och $900 000 för det andra kvartalet. VD säger vidare i kvartalsrapporten att “Bolagets pipeline har växt mycket snabbt det senaste halvåret och mot bakgrund av detta finns det god anledning att förvänta sig fortsatt ökad orderingång”.

För egen del tror jag på VD här och tror att vi kommer se fortsatt ökad orderingång resten av året.

En sak som är värd att notera är att företaget genom årens lopp gjort stora investeringar och de kommer skrivas av nu framöver vilket antagligen kommer att tynga resultatet eftersom de aktiverade utvecklingskostnaderna kommer understiga avskrivningarna. För mig är dock detta inte något negativt eftersom de tunga teknikinvesteringarna redan är betalade av andra och jag får dem gratis när jag köper aktien. Enligt detta resonemang är det viktigare attt titta på kassaflödet än att titta på resultatet.

En annan sak att ha i åtanke är att företaget har ett finansieringsbehov. Hur finansieringsbehovet kommer att lösas är i dagsläget okänt, men förra året löstes det genom en private placement. Detta kan leda till en ganska stor utspädning, men jag bedömmer den till högst 20%. I förra årets private placement blev utspädningen ca 11% men aktiekursen är lägre nu än då vilket medför en risk om högre utspädning – men om företaget presenterar bra ordervärden kanske aktiekursen går upp innan det blir dags för emission. Det trevligaste i mina ögon hade dock varit om företaget kunde lösa finansieringsbehovet genom ett vanligt banklån.

Huvudscenario

Orderingången ligger på $950 000 under Q3 och $1 100 000 under Q4. Företagets kassaflöde blir positivt någon gång under fjärde kvartalet eller första kvartalet. För 2011 landar kostnaderna på 25 Mkr. Genomsnittligt ordervärde 2011 landar på $1 400 000 per kvartal. Låt oss säga att det blir en miljon dollar per kvartal i nettoomsättning för 2011, d.v.s. ca 30 Mkr i årsomsättning. Låt oss vidare anta att Kostnaderna landar på 25 Mkr. Det innebär ett positivt kassaflöde på 5 Mkr eller 0,085 kr/aktie. Säg att utspädningen blir 15% och vi får 0,072 kr/aktie i vinst. Om vi sa vara riktigt elaka kan vi räkna på schablonskatt också även om bolaget inte kommer att betala någon sådan på länge, då får vi ungefär 0,053 kr/aktie. Sätt en p/e-multipel på 15 på den siffran och du får 0,80 kr och lägg till 10 öre för “ekonomiska tjänster” och förlustavdrag (utspädning inräknad) och du får en riktkurs på 0,9 kr/aktie, som ett räkneexempel. En kommentar till det här huvudscenariot är att kostnaderna mycket väl kan bli högre 2011 men i så fall kommer antagligen intäkterna och ordervärdena också att bli högre.

Andra scenarion

Det kan bli så att det inte tar fart med orderökningen eller att det går långsamt. Orderingången kan också minska i värsta fall. Personligen så tror jag mer på att ordrarna kommer att fortsätta öka eftersom det är den trenden som börjar synas i dagsläget. Och VD säger att “Bolagets pipeline har växt mycket snabbt under det senaste halvåret och mot bakgrund av detta finns det god anledning att förvänta sig en fortsatt ökad orderingång”. Sen tror jag att affärsområdet molntjänster är ett bra område att vara aktiv i just nu. Hur som helst, tror man inte att Runaware kommer att landa på en orderingång på minst $1 000 000 per kvartal nästa år så är RW Capital inget case.

Caset

Caset i RW Capital ligger till stor del hos skalbarheten i affärsmodellen, det vill säga att om omsättningen ökar så behöver inte kostnaderna öka i samma omfattning. Det är inte omöjligt att Runaware omsätter 100 Mkr om ett par år, jag skulle till och med sätta sannolikheten för att det händer till kanske 40% eftersom molntjänster är en stor grej och att redan deras nuvarande tjänst TestDrive visar god tillväxt. Låt oss anta inkomster på 100 Mkr och kostnader på 50 Mkr, det innebär ett kassaflöde per aktie på 0,85 kr/aktie eller efter 15% utspädning 0,72 kr/aktie. Sätt ett p/e på 15 på det och du får riktkurs 10,8 kr, det vill säga en femtondubbling av dagens kurs! Om man drar bort schablonskatten också skulle riktkursen bli 7,9 kr/aktie.  Jag satte en sannolikhet på 40% för det här scenariot, vilken sannolikhet skulle du sätta?

Självklart sätter jag inte riktkursen till 10,8 kr i den här analysen, det var bara ett räkneexempel ifall exemplet ovan blir verklighet. Vad man sätter sannolikheten ovan till är väldigt individuellt, men jag ser det definitivt som ett möjligt scenario eftersom marknaden för molntjänster är expansiv, TestDrive verkar visa god tillväxt och mjukvarumarknaden är så stor så att 100 Mkr är en droppe i havet.  När jag skriver en droppe i havet menar jag inte att det är en lätt bedrift att nå upp till 100 Mkr i ordervärde per år. Jag menar snarare att marknadens storlek inte bör sätta någon begränsning för det.

Jag väljer att inte sätta någon riktkurs men jag sätter rekommendationen köp, med brasklappen att det är ett högriskbolag och det ska man vara medveten om.

TravelPartner ökar resultatet med 150%!

onsdag, 12 maj, 2010

TravelPartner kom igår med kvartalsrapporten för det första kvartalet och det var verkligen en kanonrapport. Nettoomsättningen ökade med 54% och vinsten före skatt ökade med nästan 150%. Jag anser att TravelPartner i nuläget är ett mycket köpvärt företag och tänkte presentera underlaget till den slutsatsen nedan.

Nyckeltal

Vi börjar med att titta på lite nyckeltal. Nettoomsättningstillväxten är jämfört med föregående år. Den vanliga omsättningstillväxten är i stort sett irrelevant för TravelPartner, det är nettoomsättningen som är det intressanta. Anledningen till detta är affärsmodellen där Travelartner får en i stort sett fast ersättning per förmedlad resa där resans värde inte har så stor inverkan på den ersättning TravelPartner erhåller.

Jag ger också prognoser för kommande kvartal. Givetvis är det stor osäkerhet i de prognoserna men jag finner det ändå värdefullt att göra dem.

Antal aktier: 8 104 058

Nettokassa: 16,9 Mkr eller 2,1 kr/aktie. Hela kassan är dock inte utdelningsbar eftersom företaget behöver ett rörelsekapital. Företaget har dock inga långfristiga skulder så den finansiella situationen är utmärkt och nästa år bör det bli en hög direktavkastning.

Enheterna är i miljoner kronor, förutom vinst per aktie före skatt som är i kronor/aktie och nettoomsättningstillväxten som är i procent och jämfört med samma tid föregående år.

Q1 2009

Nettoomsättning: 19,3

Nettoomsättningstillväxt: 117%

Kostnader: 16,1

Vinst per aktie före skatt: 0,43

Q2 2009

Nettoomsättning: 19,1

Nettoomsättningstillväxt: 73%

Kostnader: 15,1

Vinst per aktie före skatt: 0,51

Q3 2009

Nettoomsättning: 19,7

Nettoomsättningstillväxt: 88%

Kostnader: 14,7

Vinst per aktie före skatt: 0,52

Q4 2009

Nettoomsättning: 18,2

Nettoomsättningstillväxt: 40%

Kostnader: 15,5

Vinst per aktie före skatt: 0,47 (skatt påverkade positivt på grund av aktiverat underskottsavdrag, men det fanns även en extraordinär utgift för bedrägerier. Dessa poster tar delvis ut varandra)

Q1 2010

Nettoomsättning: 28,6

Nettoomsättningstillväxt: 48%

Kostnader: 20

Vinst per aktie före skatt: 1,06

Kommentar: Kostnaderna ökade med 4,5 Mkr medans nettoomsättningen ökade med 10,4 Mkr jämfört med föregående kvartal. Det motsvarar en marginal på 57% på den ökade nettoomsättningen. På grund av kortbedrägeriet under Q4 är det kanske mer rimligt att räkna med att den egentliga kostnadsökningen var ca 5,5 Mkr och att 47% av den ökade nettoomsättningen blir ren vinst, det vill säga att marginalen är 47% på den ökade nettoomsättningen.

Q2 2010 – prognos

Nettoomsättning: 28,3

Nettoomsättningstillväxt: 48%

Kostnader: 20

Vinst per aktie före skatt: 1,02

Kommentar: Det blir extraordinära utgifter på 2 Mkr på grund av vulkanutbrottet under det här kvartalet. Jag tar hänsyn till det genom att sätta en lägre nettoomsättningstillväxt här än vad det varit utan vulkanutbrottet. VD har bekräftat att omsättningstillväxten (ej nettoomsättning) bör ligga kring 100% för det här kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år, bortsett från vulkanutbrottet.

Q3 2010 – prognos

Nettoomsättning: 30,2

Nettoomsättningstillväxt: 53%

Kostnader: 20,8

Vinst per aktie före skatt: 1,16

Q4 2010 – prognos

Nettoomsättning: 26,4

Nettoomsättningstillväxt: 45%

Kostnader: 19,7

Vinst per aktie före skatt: 0,83

Prognos för helåret 2010

Vinst per aktie före skatt: 4,07 kr/aktie.

Vinst per aktie efter skatt: 3,00 kr/aktie.

Risker

En risk är att vulkanen Katla får ett utbrott som är mycket större än Eyjafjallajökulls utbrott. Jag har ingen klar uppfattning över hur stor den risken är, men den uppfattning jag fått är att askan från Katla skulle stiga högre upp i luften och inte orsaka lika stora störningar för flyget. Däremot skulle ett stort utbrott kunna få stora konsekvenser för matproduktionen globalt sett. Okej, jag ska erkänna att mina kunskaper angående ett eventuellt vulkanutbrott i Katla är begränsade, men min magkänsla säger att det är 30% risk för ett sånt utbrott de kommande 2 åren och att även om ett sånt utbrott inträffar så kommer TravelPartner att kunna ta smällen. Dock får man räkna med att kursen får sig en törn om det skulle bli ett utbrott.

Konkurrensen är ju en risk men då TravelPartner växt snabbare än konkurrenterna hittills och att allt fler resor bokas via nätet ser jag positivt på TravelPartners tillväxtmöjligheter.

En annan risk är att TravelPartner inte får tag på kompetent personal vilket hämmar tillväxten. Detta är en reell risk, ty problemet har funnits i över ett halvår för TravelPartner. Detta påverkar TravelPartner men frågan är i vilken omfattning.

Sedan har vi valutarisken som jag inte direkt tagit hänsyn till i den här analysen. En kommentar från VD:

Valutamarknaden har varit ganska turbulent den senaste tiden. Efter ett flertal frågor från intressenter
känner jag att jag behöver klargöra situationen för vår verksamhet i dagsläget. Vår exponering gentemot
valutor finns kvar även om vi successivt arbetar med att minska denna sedan den extraordinära kostnad vi
fick under Q3 2009. Generellt sett påverkas vi positivt om kronan försvagas, då vi har kostnader för
flygbiljetter mm i SEK, medan vi tar betalt i utländska valutor ffa DKK, NOK och EUR. Det finns en ledtid
innan de olika valutorna växlas till SEK och det är under den ledtiden vi har en risk. Genom att öka antalet
växlingstidpunkter har risken minskat. Vi har dessutom minskat risken genom att se till att vi har kostnader i
lokal valuta. T ex DKK är numera i princip fritt från valutarisk, NOK beräknas vara utan risk under juni
medan risken i EUR kommer minska markant fr.o.m augusti.

Det finns ju fler risker men de lämnar jag därhän för tillfället, kolla nån årsredovisning eller dylikt om du vill läsa mer om dem.

Tillväxtmöjligheter

TravelPartner växte mycket kraftigt under finanskrisen, som annars gick ganska hårt åt resebranchen. På grund av detta är min åsikt att TravelPartner kan stå starkt även om det skulle bli konjunkturella motgångar framöver. De senaste åren har tillväxten varit urstark, antagligen har TravelPartners tillväxt varit bland de bästa på börsen de senaste åren. Dessutom finns det skalfördelar som gör att en tillväxt i nettoomsättningen leder till ännu högre vinsttillväxt.

Värdering och riktkurs

Vad är egentligen ett fundamentalt rimligt p/e-tal för ett företag som TravelPartner som växer så snabbt? Om TravelPartner handlades till p/e 20 så skulle jag egentligen inte anse att den var övervärderad med tanke på den goda tillväxten. Få borde kunna säga att ett p/e på 15 är högt för ett företag som mer än dubblar vinsten före skatt jämfört med föregående år genom organisk tillväxt, och som dessutom är skuldfritt.

Jag gillar att vara konservativ så jag räknar med p/e 15 när jag sätter riktkursen. Sedan fortsätter jag att vara konservativ och lägger bara till en krona på riktkursen för kassan.

Således, vinst per aktie för 2010 prognosticerades till 3 kr/aktie. P/e 15 plus 1 kr/aktie för kassan leder till en riktkurs på 46 kr för TravelPartners aktie. Riktkursen bör kunna nås inom nio månader.

TravelPartners aktie handlas i skrivandets stund till 25 kr/ aktie så riktkursen ligger 84% över dagens kurs. Rekommendationen blir att köpa TravelPartner.

Seamless

torsdag, 1 april, 2010

Dags för en första titt på Seamless-aktien. Eftersom det är en första titt så blir det lätt att man missar viktig information, det kan vara bra att tänka på för läsaren. Seamless är ett spännande företag som sysslar med mobila betalningslösningar för telekombranschen. Omsättningen i aktien är väldigt liten.

Intäktsmodell

Merparten av intäkterna kommer från beställningar av nya ERS360-system. I årsredovisningen för år 2008 står det att affärsmodellen bygger på licenser. Licensernas pris är volymberoende.

Andra tjänster är managed operations och backupsystem vid händelse av katastrof. Jag antar att detta ger återkommande intäkter.

En ny produkt, The Mollet, existerar också och en nyemission genomförs för att få in pengar till lanseringen. Jag är inte helt insatt på hur affärsmodellen för denna produkt ser ut, men den ska fungera tillsammans med ERS360.

VD sparar inte på krutet och skriver:

Mollet kommer tveklöst att påverka den tekniska revolutionen inom Mobila Betalningar som kommer att påverkar hur hundratusentals människor lever sina liv.

Finansiell ställning

Seamless har ingen nettoskuld. De har en nettokassa på några miljoner. Dock behövber de mer rörelsekapital vilket kommer in i en nyemission så att lägga till nettokassan på riktkursen kan man inte göra.

Konkurrenter

Nokia har satsat på en egen lösning för mobiltelefonbetalning. I värsta fall kanske Ericsson, som för nuvarande är partner till Seamless, lanserar ett eget system.  Fast ang. Ericsson så har jag inte hört något om att så skulle vara fallet. Antagligen finns det flera andra företag som är inne på samma område också.

Antal aktier

Antal atier efter full utspädning i slutet av 2009: 20 691 830

Antal aktier efter nyemissionen i börjand av 2010, efter full utspädning: 20 691 830 + 2 281 478 = 22 973 308

Aktiekurs i skrivandets stund (11:e mars): 5,2 kr/aktie

Börsvärde: 119,5 Mkr

Externa analyser

Remium har gjort en analys av Seamless. Remium räknar med en tillväxt på 34% för år 2010. Jag har en känsla av att det kan vara lite lågt räknat.

Resultat

För 2009 blev resultatet 24 öre per aktie. Visserligen aktiverades runt en miljon kronor som arbete för egen räkning, men det kan vara rimligt.

Vad kan resultatet bli för 2010? Det beror på kostnaden av lanseringen av The Mollet och hur mycket företaget expanderar personellt. Under 2009 kunde företaget dock öka antalet anställda från 22 till 33 och ändå öka vinsten kraftigt. Eftersom en nyemission görs för att bekosta lanseringen av The Mollet kan man anta att det kommer kosta en del. Förhoppningsvis resulterar lanseringen i lite nya kunder också. Jag går på Remiums linje och skattar vinsten för 2010 till 36 öre. Dock är det väldigt osäkert med vinsten 2010. 2011 borde vinsten vara säkrare att skatta eftersom företaget då borde fått på känn om Mollet blir någon hit eller ej. Jag tror på lite högre vinst än Remium år 2011 eftersom Remium bara räknar med 15% tillväxt. Säg 45 öre.

Värdering

Säg att företaget värderas till p/e 15 på 2011 års i mars 2011. Då blir riktkursen 6,75 kr/aktie till mars 2011. Det motsvarar en kurspotential på 29% tills dess.

En titt på Avega

onsdag, 17 februari, 2010

Så här precis efter att bokslutskommunikén presenterats kan en liten titt på Avega vara på sin plats.

Omsättningen 2009 ökade med 8,1%. Det är mycket bra med tanke på att 2009 var ett mycket tufft år för branschen. Om Avega kan växa med 8,1% ett sådant år så bör de kunna växa betydligt mer under ett normalt år, vilket de historiskt sett också gjort.

Tidigare tillväxt: 52% (2008),77% (2007) och 47% (2006). Nu vore det för optimistiskt för en konservativ analytiker att utgå ifrån att tillväxten blir så stark 2010. Ett citat från VD:

2010 blir sannolikt ett år med högre tillväxt, men
också ett år med fortsatta krav på effektivisering.

Att uppskatta tillväxt är lite av en gissningslek och det är svårt att komma helt rätt. En uppskattning på 20% i vinsttillväxt borde vara rimlig. Anledningen till att jag väljer 20% är att Avega historiskt sett växt betydligt mer än så, men antagligen är marknaden nu tuffare och dessutom så är det svårare att bibehålla höga tillväxttal ju större man blir.

Utdelningen blir 2 kr för 2010 (1 kr av dem är extrautdelning).

Utspädningen på grund av optioner tecknade av anställda på Avega blir 9,9% under juni 2010. Förra året utbetalades utdelningen i maj och om det blir likadant i år så får optionsägarna inte del av utdelningen (rimligt om det är så).

Nu har jag inte alls kollat upp Connecta noggrant, men enligt uppgift ska de vara liknande Avega i det avseendet att de växer organiskt och därmed har starka fria kassaflöden. Connecta värderas till ca p/e 17 på 2009 års resultat. Att jämföra Avega med Know IT haltar lite  grann eftersom Know IT till stor del växer genom uppköp vilket inneär att de över tid har ett svagare kassaflöde än ett bolag som växer organiskt.

Kvalitativt är kanske Avega ett bättre bolag än Connecta (Connecta visade negativ tillväxt för 2010), men Connecta handlas på OMX Small cap och Avega på First North.

Data för Avega

Nettokassa: 26,6 Mkr (likvida medel + kortfristiga fordringar – kortfristiga skulder)

Antal utestående aktier 2009: 10 416 670

Antal utestående aktier 2009 justerat för minoritetsintresse (lägger på 5,3% till aktieantalet eftersom minoriteten har 5,3% av det egna kapitalet): 10 968 754

Antal aktier 2010, efter att optioner utnyttjats: 1 050 000 + 10 968 754 = 12 018 754

Vinst efter skatt 2009: 17,1 Mkr

Utspädd vinst per aktie 2009 (optioner + minoritet inräknade): 1,423

Riktkurs för p/e 17 på 2009 års vinst: 19,92 + 2,4 kr (ungefärlig nettokassa) = ca 22,3 kr.

Uppskattad vinst efter skatt 2010: 20,5 Mkr

Uppskattad utspädd vinst per aktie 2010: 1,7 kr.

Riktkurs på 2010 års kurs vid p/e 15: 25,5 + 2 kr (ungefärlig nettokassa efter utdelningar i slutet av 2010) = 27,5 kr.

Min bedömning är att Avega inte är för högt värderad, och att den om inget oförutsett inträffar kommer att stå högre än dagens kurs (21,30) mot slutet av året.

Löparen aktier

tisdag, 16 februari, 2010

Löparn, eller löparen, är en känd svensk aktieprofil som publicerar sina köptips på nätet. Hans hemsida är www.loparn.com. Hans hemsida är enkelt uppbyggd men den har ofta ett intressant innehåll med intressanta analyser.

Löparen har av allt att döma gjort ett mycket bra resultat på sina aktieinvesteringar, och hans analyser är ofta noggranna. Dock har de som följt hans köpråd ibland bränt sig. Löparn varnar på sin hemsida att alla måste bygga en egen uppfattning om de aktier de investerar i och inte köpa enbart på hans råd. Min egen uppfattning är att löparen ganska ofta investerar i högriskaktier där det snabbt kan vända och där har småsparare ingen chans att hinna sälja av om det bär utför. Ett typexempel är kanadaaktier där volatiliteten kan vara väldigt stor, men på senare tid har löparen vänt blicken mot Sverige igen och han publicerar fler köptips på svenska aktier. .

Löparen har beskyllts för att ibland köpa små aktier och sen haussa dem på sin hemsida vilket lett till att han kunnat sälja på högre nivåer. Kanske ligger det viss sanning i det.

Det kan vara givande att kolla in löparns aktietips men det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de han rekommenderar.

TravelPartner

fredag, 22 januari, 2010

Detta är en analys av reseförmedlaren TravelPartner AB.

Kort om TravelPartner

TravelPartner är en online-reseförmedlare som får betalt per resa de förmedlar åt resebolag. Som jag förstått det får de lika mycket betalt per resa de förmedlar oavsett resans pris.

Analys av TravelPartner

Analys av TravelPartner

TravelPartner har sajter på tjugo språk. I vissa länder kallar de sig för GoLeif. Budjet.se är en annan sajt som ägs av TravelPartner.

En fördel med att ha sajter på många olika språk är att det är relativt enkelt att göra små kampanjer för att testa de olika marknaderna, för att sedan satsa tungt på de som ger bäst resultat. Det är en metod som Betsson framgångsrikt använt och jag kan bara hoppas att TravelPartner gör likadant.

Aktiedata

Antal aktier: 8 104 058

Nettokassa slutet av Q3: 16,6 Mkr eller 2 kr/aktie (tog kortfristiga omsätningstillgångar plus kassa minus kortfristiga skulder)

Tredje kvartalet – Q3

Koncernens nettoomsättning ökade med 88% jämfört med föregående år. och vinsten per aktie ökade till 0,52 kr från 0,09 kr .Notera att företaget har förlustavdrag så att ingen skatt betalas än så länge.

En grej är att tillväxten kvartal för kvartal kan ha stannat av lite grann i och med att nettoomsättningen jämfört med året innan uppgick till 88% för juli till oktober jämfört med 91% för januari till oktober.

Trots den kraftiga omsättningsökningen har personalen bara ökat med tre personer till 29 personer på ett år. VD Mattias Sesemann säger även att de haft problem att hitta personal med rätt språkkunskaper vilket påverkat tillväxten negativt på vissa marknader.

VD säger fortsatt att:

Bolaget fortsätter att gå mot strömmen och ökar nettoomsättningen och resultatet kraftigt på en i övrigt
nedåtgående marknad. Vi ser inga tecken på att detta kommer ändras under de närmaste kvartalen.

Med tanke på att media rapporterat om ett rekordstort resande i december (tyvärr hittar jag inte källan just nu) finns det ingen anledning att tvivla på att Q4-rapporten blir bra.

I slutet av september, det vill säga precis innan kvartal fyra började 2009 kom följande pressmeddelande där TravelPartners VD säger att marknaden växer igen. VD skriver även att största ökningen sker på dyrare bokningar av långresor, vilket är lite synd eftersom TravelPartner tjänar ungefär lika mycket på att förmedla en långresa som en kortresa.

Kassaflödet var negativt under tredje kvartalet, men fordringarna ökade i gengäld kraftigt, så det ser bra ut på den fronten.

Fjärde kvartalet – Q4

I ett pressmeddelande i samband med Q3-rapporten skriver TravelPartner att säsongsvariationen för resebranschen fördelar sig på följande vis Q1 – 32%, Q2 – 27%, Q3 – 22% och Q4 – 19%.

Förra året var resultatet under Q4 bättre än under Q3. Det finns egentligen inte mycket som talar för att det inte blir det i år heller med tanke på att det som nämnts ovan rapporterats positiva signaler i pressmeddelanden. Tredje kvartalet drabbades dessutom TravelPartner av en valutaförlust på 840 tkr, vilket jag inte har undersökt närmare om det kan hända även i Q4. Men eftersom kronkursen stärkts något mot dollarn under Q4 lär inte valutaförlusten bli värre i alla fall utan antagligen mindre eller ingen alls.

Låt oss för att vara konservativa anta samma vinst som för Q3, alltså 0,52 kr/aktie.

Värdering

Om Q4 ger en vinst på 0,52 kr/aktie vilket antagligen är lägre än vad det faktiskt blir så får vi en vinst för helåret 2009 på 1,98 kr. För att få bra jämförelsesiffror bör vi även dra bort skatten (TravelPartner kvittar för närvarande skatten mot förlustavdrag). Efter skatt skulle resultatet bli 1,46 kr/aktie.

Bolaget har växt extremt snabbt i år och VD skrev att tillväxten ser ut att fortsätta att vara stark framöver. Visserligen ska man ta det en VD skriver med en nypa salt men det mesta tyder på en mycket god tillväxt framöver. Även om tillväxten halveras jämfört med 2009:s nivå på 91% så är tillväxten mycket god.

TravelPartner handlas i skrivandets stund för 17,6 kr/aktie. Drar man bort 2 kr för nettokassan blir det 15,6 kr/aktie. Det innebär att TravelPartner i dagsläget handlas till p/e 10,68 justerat för kassan, på 2009 års vinst.

Låt oss anta att p/e 14 är ett inte alltför högt p/e-tal för detta snabbväxande bolag. Det skulle då innebära en riktkurs på 14*1,46 + 2 (nettokassan) = 22,44 kr/aktie, en kurs som är 27,5% högre än dagens kurs. Och detta är vad aktien borde vara värd idag, inte imorgon.

Varför inte följa med på TravelPartners resa?

Varför inte följa med på TravelPartners resa?

Blickar man sex månader framåt när företaget bör värderas på 2010 års vinst och räknar med en vinsttillväxt på 25% så fås riktkursen 14*1,825 + 2 =27,55 kr/aktie vilket skulle innebära en kursökning på 56,5% från dagens nivå.

Rådet blir att köpa TravelPartner.

Know IT

fredag, 22 januari, 2010

Eftersom jag har både Avega och Know IT nu så känner jag att det börjar bli lite mycket i IT-konsultsektorn. Därför funderar jag på att minska i Know IT, som för övrigt har haft en mycket god utveckling det senaste året. Det blir en snabbkoll för att bilda sig en uppfattning.

Analys av Know IT

Analys av Know IT

Januari till september 2009

Omsättningen ökade med 7,4% under perioden. Rörelseresultatet minskade med 2,8%. Marginalen var 10,5%. Resultat per aktie 4,33 kr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med över 40%.

Juli till september

Omsättningen ökade 3,6%. Rörelseresultatet ökade med 29%. Matginalen var 10,8% och resultat per aktie 1,26 kr.

I rapporten skrivs att know IT fortsätter att ta marknadsandelar på en svag marknad och att Know IT ökar rekryteringstakten.

Kvartalsresultatet påverkades positivt av god debiteringsgrad. Kostnadsbesparande åtgärder har medfört önskad effekt.

Soliditeten har förbättrats från 38,2% till 47,6%.

I utblicken nämns att Know IT bör klara den generellt svaga marknadssituationen väl även under kvartal 4 ocj att marknadsutvecklingen för det första kvartalet 2010 är svårbedömt.

Det skrivs att

Know IT har, tack vare det stora antalet ramavtal, spridningen i branschsegment och geografier, goda
förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Möjligheterna till nyetableringar och förvärv till attraktiva
villkor är fortsatt goda.

Pressreleaser och media

I en artikel hos IDG från första januari 2010 säger VD Anders Nilsson med en lättnadens suck att

– Inför årsskiftena är det alltid osäkerhet, det är då vi står inför förlängningar av avtal. När vi för ett år sedan precis hade finanskrisen bakom oss var det väldigt osäkert.

Ur ett branschperspektiv kan man konstatera att det inte blev så illa som vi befarade. För Know ITs del tycker jag att vi klarat oss väldigt bra i den väsentliga nedgång som varit på marknaden, säger vd Anders Nilsson.

Möjligen kan efterfrågan ta fart något nästa år. Känslan är att det kommer lite mer förfrågningar nu.

I december meddelade Know IT att man förvärvar det finsa konsultföretaget Endero Oy med 150 anställda. IDG skrev en artikel om varför Know IT ville till Finland.

Vår ambition är att expandera affären utåt i de nordiska länderna. Endero är intressant för oss framförallt av den anledningen. Dessutom passar deras verksamhet oss och förstärker vårt erbjudande på ett bra sätt, säger Know IT:s vd Anders Nilsson.

Det är betydligt lättare för oss att hitta ingångar om vi kan komma in med ett lokalt perspektiv, säger Anders Nilsson.

Dessutom säger Anders Nilsson att ett antal av Know IT:s existerande kunder har verksamhet i Finland.

Nya uppdrag som tillkännagivits i pressreleaser

UnderQ4 2009 har ett antal nya ramavtal eller större beställningar tillkännagetts. Ramavtal har tecknats med Jordbruksverket på runt 100 Mkr över två till tre år, veterinärsinstitutet i Norge och ett helhetsåtagande åt Tele2.

Motsvarande period 2008 tillkännagavs enbart ett ramavtal med ICA.

Under Q1 2010 har hittills ett ramavtal tecknats med Statkraft i Norge, på 20 000 timmar per år. Räknar vi med 900 kr/timme i konsultarvode blir ordervärdet 18 Mkr.

Q1 2009 släpptes två pressreleaser på nya avtal som ingåtts, ett migreringsuppdrag för OKQ8 värt fem Mkr och ett ramavtal med Statistisk sentralbyrå i Norge.

Det återstår ännu mycket av Q1 2010 så någon mer order lär väl ploppa in tycker jag.

Överlag, att döma av pressreleaserna så ser det lite mer hoppfullt ut inför 2010 än det gjorde inför 2009.

Vilka ramavtal togs då i tredje kvartalet 2009 som kan tänkas påverka Q4 2009 rent ekonomiskt? Vad jag kan se är det bara ett nytt ramavtal med Swedbank som ingåtts. Eller bara och bara, Swedbank är ju ett mycket stort företag.

Hur som helst så har Know IT redan sedan tidigare en mängd ramavtal som det då och då kommer in uppdrag ifrån, så enstaka nyingånga ramavtal påverkar inte enskilda kvartal så enormt mycket.

Prognos Q4

Förra året blev vinsten för det fjärde kvartalet 2,30 kr/aktie. För Q3 ökade resultatet med 29% jämfört med föregående år medans omsättningen ökade 3,6%. För den resultatökningen stod ett lyckat besparingsprogram samt en hög debiteringsgrad.

För att vara lite försiktiga kan vi anta att debiteringsgraden blir lite sämre under Q4. Besparingsprogrammet borde rimligtvis påverka även Q4:a positivt. Nyrekryteringen har ökat vilket kan påverka resultatet lite negativt, beroende på de nyrekryterades inskolningstid innan de får uppdrag. Man får ändå utgå från att Know IT först och främst rekryterar konsulter de har möjlighet att sälja in. En risk finns att de rekryterar för många konsulter och att de blir sittandes på bänken men jag väntar mig att det i så fall får större effekter under 2010. Förhoppningsvis rekryterar Know IT lagom många nya konsulter och som de kan ha en hyfsad beläggning på.

Jag räknar med att resultatet Q4 2009 blir 15% bättre än Q4 2008, det vill säga en vinst per aktie på 2,65 kr. Det innebär i så fall en vinst per aktie för 2009 på 6,98 kr.

För ett kvalitetsbolag som Know IT med många ramavtal och ett organiskt tillväxtmål på 15% borde ett p/e på 12 inte vara högt. 12*6,98=83,76. I dagsläget värderas aktien till 63 kr. Om riktkursen sätts till 83,75 så blir kurspotentialen dit 33%.

Jag väljer att vara konservativ och inte räkna på vinsttillväxt för 2010 utan nöjer mig med att konstatera att bolaget är lågt värderat i dagsläget.

En sak som den noggranne bör undersöka är varför kassaflödet varit sämre under 2009 än det var under 2008. Om tid ges kollar jag kanske upp det själv senare. En relativvärdering skulle också vara på sin plats för en komplett analys. Kanske kompletterar jag med det också senare.

Rekommendationen blir att köpa Know IT.

MSAB – Micro Systemation

onsdag, 20 januari, 2010

Det var länge sen jag tittade på MSAB. Företaget har hängt med rätt länge i portföljen och efter att ha ökat mitt innehav med 200% i dem i början av förra året (minskade lite i samband med Q3-rapporten också) ligger jag plus på dem men det har verkligen varit en resa som tagit på nerverna. MSAB var ett av de första företagen jag började investera i och jag blev mer eller mindre gift med aktien. Fortfarande är jag väl lite gift med den men jag skulle kunna sälja den om fundamenta såg dåliga ut.

Jag har flöjt aktien under året men inte gjort någon riktig analys. Det är dessutom väldigt svårt att analysera MSAB eftersom det finns faktorer som är svåra att ha koll på. Till exempel så fick MSAB:s kunder i början av förra året ett förmånligt erbjudande om att teckna XRY/XACT-paket (XRY är det lite enklare men ändå mycket kraftfullt verktyg att analysera data i mobiltelefoner åt t.ex. polisen medans XACT är ett mer avancerat verktyg som tar ut även raderad data), det förmånliga avtalet kommer löpa ut i år och det blir det normala priset som gäller. Jag kan redan nu säga att den här analysen kommer att yxa till ganska friskt när det gäller sådana viktiga detaljer, och därmed får man även ta analysens slutsats med en nypa salt.

En positiv nyhet med MSAB:s hemsida är att den nu finns tillgänglig på tolv olika språk, däribland brasilianska (fast är ju portugisiska de talar där, brasilianska är egentligen inget språk) och kinesiska.

Bolagsfakta

Antal aktier:17 720 000

Kassa slutet av Q3: 37,5 Mkr (skulder e.t.c. bortdragna)

Kassa per aktie: 2,1 kr/aktie

Första halvåret 2009

Eftersom tredje kvartalet 2009 blev lite speciellt börjar jag med att gå igenom första halvåret 2009.

Under Q1 var det attraktiva uppgraderingskampanjer som bidrog till en stark omsättningstillväxt. Dock kommer det i år bli fullt pris så antagligen kommer det kompensera för att ignen speciell kampanj genomförs. Resultatet under Q1 förbättrades 13% jämfört med Q1 2008, medans omsättningen ökade 43%. De lägre marginalerna berodde främst på en ökad kostnadsmassa och en aggressivare prisstrategi (marginalen sjönk från 39% till 31%).

För Q2 sjönk marginalen ännu lägre, till 25% medans omsättningen ökade med 21%.Vinsten minskade kraftigt jämfört med samma period föregående år,från 18 öre per aktie till 10 öre per aktie.

I Q2-rapporten så skriver VD att etableringen i USA går bra och att de redan börjat se resultat av deras ökade närvaro där.

Summa summarum så blev vinsten för första halvåret 0,34 kr/aktie.

Tredje kvartalet 2009

På grund av leveransproblem stördes leveranserna under Q3 och det fick effekten att det blev ett nollresultat för kvartalet. Omsättningen blev ungefär densamma som föregående år, 3,3% högre. Dock ökade orderingången med 71%, till stor del beroende från stora ordrar från Frankrike och Brasilien. Ordrarna (i alla fall större delen av Frankrikeordern) kommer att intäktsföras under Q4varför jag går in närmare på dem där.

Värt att nämna är att kostnaderna för handelsvaror ökade med nästan 5 Mkr jämfört med samma kvartal föregående år. Detta till stor del på grund av en uppgraderingskampanj till bundlepack (XRY + XACT i samma paket) via ett förmånligt erbjudande. Detta medförde högre utgifter under kvartalet men förhoppningsvis högre licensintäkter kommande år.

Prognos fjärde kvartalet 2009

Det är ganska svårt att göra en precis prognos men klart är att en stor del av den vinst som borde hamnat i Q3 hamnar i Q4:a istället. Det är bekräftat i ett pressmeddelande att MSAB:s outsourcingprojekt för att förbättra leveranstidrna har avlöpt enligt plan och att leveranstiden nu ligger på cirka två veckor. Enligt Q3-rapporten var målet med att outsourca mer av produktionen att nå kortare leveranstider, få lägre produktionskostnader och att i princip slippa volymbegränsningar. Kanske ser vi inte de minskade produktionskostnaderna i Q4 men det är positivt att det kommer framöver i alla fall.

Jag räknar med att 60% av frankrikeordern kommer att intäktsföras på Q4 (blandning av licenser på 1 och tre år) och utöver det har vi ca en miljon enligt ovan nämnda pressmeddelande. Totalt blir det 4,3 Mkr extra från ordrar under Q4.

Hur mycket kommer sedan från övrig nyförsäljning och gamla licensintäkter? Den frågan är svår att svara på och det blir väldigt ungefärligt. Q4 2008 blev omsättningen 23,3 Mkr och inkomsterna från kända ordrar var noll kronor. Aggressivare prissättning påverkar jämförelsen negativt medans högre kända ordervärden påverkar positivt.

Q4 2008 blev vinsten efter skatt 42 öre per aktie om man räknar med att full skatt på 26,4% dras. Jag räknar med att kostnaderna ökar en del jämför med föregående år eftersom fler är anställda.

Säg att omsättningen på ej publicerade ordrar samt förnyade licenser är oförändrade, då blir omsättningen i Q4:a 23,3 +4,3 =  27,6. Visserligen blirdet fler licenser som förlängs men å andra sidan har priset på licenserna sänkts. Kanske blir det uppgraderingspaket e.t.c. men de erbjudandena är oftast förmånliga för kunden och leder till högre utgifter för material som vi såg i Q3. Säg att vi får en marginal på 31%, då blir rörelseresultatet för Q4:a 8,56 Mkr, och efter skatt 6,3 Mkr. Detta blir 0,36 kr/aktie.

Prognos resultat 2009

34 öre plus 36 öre blir 70 öre per aktie. Aktien handlas idag till 13,5 kr. Om vi drar bort två kronor för kassan blir det 11,5 kr/aktie. P/e blir då 11,5/0,7=16,7 för 2009. Det är visserligen ett ganska högt p/e-tal men det är 2010 nu så en framåtblick kan vara på sin plats.

Prognos 2010

Eftersom företagets utökning av antalet anställda är färdig i stort sett och att en ny prismodell infördes under 2009 bör 2010 kunna fokuseras på ökad lönsamhet under tillväxt. Tyvärr har det flera år i rad dykt upp nya problem som gjort att det som troddes skulle bli ett skördeår istället blev ännu ett förlorat år för aktiekursutvecklingen (2010 var kursutvecklingen i och för sig mycket bra men från låga nivåer jämfört med toppen). Trots allt kan man inte utgå från att så blir fallet 2010, den nya prismodellen bör vara stabil åtminstonde ett par år till framöver och på utvecklingssidan borde inte kostnaderna öka särskilt mycket. Den del där kostnaden skulle kunna öka är sälj, om man anställer mer säljare, men det är ju det som leder till ökade intäkter också så det är positivt. På produktionssidan bör vi se sänkta kostnader i och med att en större del av produktionen är outsourcad.

MSAB har nu ett treårigt ramavtal med Frankrike vilket borde lägga grunden för ett stabilt 2010. Kanske ser vi något mer ramavtal under året.

Det är positivt att MSAB skapat en utvecklingsmiljö där användare av XRY/XACT kan dela med sig av skript de skapar. Det skapar mervärde för MSAB eftersom det är ett försäljningsargument att en sån funktion finns och användarna kommer säkert att uppskatta den.

Säg att MSAB ökar resultatet 30% 2010, det leder till 91 öre per aktie i resultat. Ett rimligt p/e kanske kan vara 14 i dagsläget. Lägg till 2 kr för kassan och vi har en riktkurs på 14,7 kr som kan uppnås i mitten av 2010. Fram tills dess kan vi även se fram emot en trevlig utdelning. Detta motsvarar en kursuppgång på 9% på ett halvår.

Förra året delade MSAB ut 65 öre per aktie och antagligen kommer de dela ut samma summa i år. Det motsvarar en direktavkastning på 4,8% vilket är mycket bra.

För den som letar går det att hitta starkare case på börsen. Rådet blir att avvakta.