Analys av Avega

Avega

Nyckeltal

Nettokassa: 2,1 kr/aktie.
Vinst första halvåret: 0,95 kr/aktie (1,25 kr/aktie)

Analys

Q3 brukar vara ett lite svagare kvartal omsättningsmässigt men Q4 brukar vara desto starkare. Förra året var dock Q4 ovanligt svagt men i år kan det antas att andra halvåret genererar samma, om inte bättre omsättning än det första halvåret.

Marginalen har de senaste åren varit sämre för det andra halvåret men underlaget är för litet för att dra någon slutsats av det.

Q3 är visserligen normalt det svagaste kvartalet för Avega och ska man gå efter det lär inte Q3-rapporten bli någon stor trigger. Det som talar för en kursrörelse efter Q3-rapporten är att årets rapport i jämförelse med förra årets rapport antagligen kommer att vara oerhört mycket bättre. Kanske skriver nån tidning om att vinsten ökar typ 100% och då kan kursen dra iväg eftersom omsättningen i aktien är blygsam.

Vinstprognos andra halvåret

Det är svårt att prognostisera vinsten för andra halvåret. Det vore att göra det enkelt för sig att anta att vinsten blir densamma som för det första halvåret, men det kan ändå vara rimligt.
VD Jan Rosenholm gjorde följande uttalande i kvartalsrapporten:

Det råder fortfarande en viss osäkerhet på marknaden
och det är oklart hur denna påverkar IT-branschen på lång
sikt. För Avega Groups del ser 2009 ut att bli ett stabilt år,
då vi bedömer att den goda efterfrågan på Avega Groups
kvalificerade tjänster inom IT- och verksamhetsutveckling
stärks i takt med att konjunkturen stabiliseras.

VD:s bedömning är alltså att den goda efterfrågan som det redan är stärks i takt med att konjunkturen stabiliseras. Konjunkturen ser ut att stabiliseras och därmed tyder det mesta på att även andra halvan av 2009 blir bra för Avega.

Det som talar för ett lite sämre anda halvår är att det historiskt varit sämre marginaler under andra halvåret. Det som påverkar Q3 mest är semestern som infaller då och semestrande konsulter bidrar inte med några intäkter till företaget.

Som sagt bör Q4 kompensera och med tanke på hur svag konjunkturen var under första halvåret bör andra halvåret kunna ge ett resultat som matchar det första halvåret. Vi bör få se riktigt bra jämförelsetal jämfört med förra året och om omsättningstillväxten blir stark kan det finnas skäl till kursrusning.

Värdering

Således, prognosen för andra halvåret blir 0,95 kr. Total vinst efter skatt för 2009 prognostiseras till 1,9 kr. Aktien handlas idag till kurs 15,90 kr vilket innebär ett p/e på  8,36. Nettokassan var på 2,1 kr/aktie och om vi är konservativa och drar bort 1,1 krona på aktiekursen fås p/e 7,78.

Här talar vi om ett företag som under en ekonomi i recession ökat omsättningen med 11% och som de tre senaste åren vuxit med 52% (2008),77% (2007) och 47% (2006) och är med i Aren Rapid Growths tillväxtlista.
En sak som stör mig är att deras e-postadress till företaget inte fungerat på över en vecka (vet inte hur länge det varit så).

Vi talar om p/e åtta för en snabbväxare som till och med ökar omsättningen under brinnande recession.
Största riken är att marginalerna försämras framöver men min tro är att tillväxt i så fall hjälper till att hålla emot eventuella vinstfall.

Jämförelse med andra företag

Know IT värderas till p/e 7 om man räknar på dubbla vinsten för första halvåret 2009. Omsättningsillväxten för det första året var 9%.  Know IT har dock en nettoskuld på 14 kr/aktie, och kursen ligger idag på 43 kr. Lägger man på halva nettoskulden i värderingen handlas Know IT till p/e 8,1.

Cybercom värderas till 10 gånger (andra kvartalets resultat gånger fyra), altså ungefär p/e tio. Cybercom har en nettoskuld på 11 kr/aktie och handlas för 24 kr senast. Enligt samma princip som för Know IT handlas Cybercom till p/e 12,29.

Enligt min personliga bedömning bör Avega (och antagligen även Know IT) värderas upp närmare Cybercoms nivå.

Riktkurs

Min bedömning är att P/e 11 enligt ovan beräkningar är rimligt för Avega. Avega ska ha en småbolagsrabatt men samtidigt går det inte att bortse från dess fina tillväxhistorik. Riktkursen sätts till 22,5 kr på sex månaders sikt.

Etiketter:

Kommentering avstängd.