Arkiv för september, 2009

Portföljutveckling till dags dato

fredag, 18 september, 2009

Det var en liten tråd på börssnack där folk fick tillfälle att redovisa sin portföljutveckling som inspirerade mig att posta min här.

Min portfölj består till 40% av en fond, Skagen Global, vilket dragit ner utvecklingen något (trots att den gått rätt bra i år) men å andra sidan hade jag lite tur med att öka kraftigt i MSAB nära botten i början av året vilket ökade på utvecklingen en hel del (och det var lite tur för det var ganska skakigt läge just då).  Nåja, det är ju ändå totalutvecklingen som spelar roll.

utvecklingseptember

Nanosolar börjar massproducera solceller

torsdag, 17 september, 2009

Nanosolar börjar nu att massproducera solcellspaneler i sin fabrik i Tyskland. På deras blogg har de publicerat en filmsnutt.

Dessutom blir materialkostnaden för deras solceller endast en till två amerikanska cent per kvadratfot och effektiviteten är mycket god.  Nanosolars solceller blev utnämnda till årets bästa uppfinning av Time magazine år 2008.

Jag tror att Nanosolar kan komma att revolutionera solcellsmarknaden de kommande åren.

Analys av Avega

måndag, 14 september, 2009

Avega

Nyckeltal

Nettokassa: 2,1 kr/aktie.
Vinst första halvåret: 0,95 kr/aktie (1,25 kr/aktie)

Analys

Q3 brukar vara ett lite svagare kvartal omsättningsmässigt men Q4 brukar vara desto starkare. Förra året var dock Q4 ovanligt svagt men i år kan det antas att andra halvåret genererar samma, om inte bättre omsättning än det första halvåret.

Marginalen har de senaste åren varit sämre för det andra halvåret men underlaget är för litet för att dra någon slutsats av det.

Q3 är visserligen normalt det svagaste kvartalet för Avega och ska man gå efter det lär inte Q3-rapporten bli någon stor trigger. Det som talar för en kursrörelse efter Q3-rapporten är att årets rapport i jämförelse med förra årets rapport antagligen kommer att vara oerhört mycket bättre. Kanske skriver nån tidning om att vinsten ökar typ 100% och då kan kursen dra iväg eftersom omsättningen i aktien är blygsam.

Vinstprognos andra halvåret

Det är svårt att prognostisera vinsten för andra halvåret. Det vore att göra det enkelt för sig att anta att vinsten blir densamma som för det första halvåret, men det kan ändå vara rimligt.
VD Jan Rosenholm gjorde följande uttalande i kvartalsrapporten:

Det råder fortfarande en viss osäkerhet på marknaden
och det är oklart hur denna påverkar IT-branschen på lång
sikt. För Avega Groups del ser 2009 ut att bli ett stabilt år,
då vi bedömer att den goda efterfrågan på Avega Groups
kvalificerade tjänster inom IT- och verksamhetsutveckling
stärks i takt med att konjunkturen stabiliseras.

VD:s bedömning är alltså att den goda efterfrågan som det redan är stärks i takt med att konjunkturen stabiliseras. Konjunkturen ser ut att stabiliseras och därmed tyder det mesta på att även andra halvan av 2009 blir bra för Avega.

Det som talar för ett lite sämre anda halvår är att det historiskt varit sämre marginaler under andra halvåret. Det som påverkar Q3 mest är semestern som infaller då och semestrande konsulter bidrar inte med några intäkter till företaget.

Som sagt bör Q4 kompensera och med tanke på hur svag konjunkturen var under första halvåret bör andra halvåret kunna ge ett resultat som matchar det första halvåret. Vi bör få se riktigt bra jämförelsetal jämfört med förra året och om omsättningstillväxten blir stark kan det finnas skäl till kursrusning.

Värdering

Således, prognosen för andra halvåret blir 0,95 kr. Total vinst efter skatt för 2009 prognostiseras till 1,9 kr. Aktien handlas idag till kurs 15,90 kr vilket innebär ett p/e på  8,36. Nettokassan var på 2,1 kr/aktie och om vi är konservativa och drar bort 1,1 krona på aktiekursen fås p/e 7,78.

Här talar vi om ett företag som under en ekonomi i recession ökat omsättningen med 11% och som de tre senaste åren vuxit med 52% (2008),77% (2007) och 47% (2006) och är med i Aren Rapid Growths tillväxtlista.
En sak som stör mig är att deras e-postadress till företaget inte fungerat på över en vecka (vet inte hur länge det varit så).

Vi talar om p/e åtta för en snabbväxare som till och med ökar omsättningen under brinnande recession.
Största riken är att marginalerna försämras framöver men min tro är att tillväxt i så fall hjälper till att hålla emot eventuella vinstfall.

Jämförelse med andra företag

Know IT värderas till p/e 7 om man räknar på dubbla vinsten för första halvåret 2009. Omsättningsillväxten för det första året var 9%.  Know IT har dock en nettoskuld på 14 kr/aktie, och kursen ligger idag på 43 kr. Lägger man på halva nettoskulden i värderingen handlas Know IT till p/e 8,1.

Cybercom värderas till 10 gånger (andra kvartalets resultat gånger fyra), altså ungefär p/e tio. Cybercom har en nettoskuld på 11 kr/aktie och handlas för 24 kr senast. Enligt samma princip som för Know IT handlas Cybercom till p/e 12,29.

Enligt min personliga bedömning bör Avega (och antagligen även Know IT) värderas upp närmare Cybercoms nivå.

Riktkurs

Min bedömning är att P/e 11 enligt ovan beräkningar är rimligt för Avega. Avega ska ha en småbolagsrabatt men samtidigt går det inte att bortse från dess fina tillväxhistorik. Riktkursen sätts till 22,5 kr på sex månaders sikt.

Odd Molly-analys

lördag, 12 september, 2009

Odd Molly

Odd Molly är ett modeföretag som säljer dammode (även om de har en herrkollektion på gång).

Första halvåret 2009

Nettoomsättningen ökade med 18% och bruttovinstmarginalen minskade till 53,4% (58,5). Resultat per aktie landade på 3,14 kr/aktie. Anledningen till de lägre marginalerna är ökade marknadsföringskostnader och ökade personalkostnader. De övriga externa kostnaderna med marknadsföringskostnader e.t.c. Stod för den absolut största delen av kostnadsökningen med 15Mkr. Personalkostnaderna ökade bara med 2,3 Mkr. En engångskostnad togs för öppnandet av en butik i Stockholm.

Rörelsemarginalen låg på 16,4%.

Det ordervärde som presenterades hösten 2008 för vår/sommar 2009 var på 138 Mkr (en ökning på 12% jämfört med året innan).

Utfallet på omsättning fösta halvåret 2009 blev en omsättning på 151 Mkr.

Vinsten per aktie landade på 3,14 kr.

Andra halvåret 2009

Det ordervärde som tillkännagivits för höst/vinterkollektion är 158 Mkr, vilket är en ökning med 23% jämfört med föregående år.

Låt oss anta att den procentuella andelen tilläggsordrar blir densamma som för första halvåret, i så fall blir omsättningen för det andra halvåret 172 Mkr.

Marknadsföringskampanjen med Helena Christensen som ansikte har löpt väl ut och företaget tror att det är mycket tack vare denna kampanj som försäljningen kunnat fortsätta öka. Kampanjen fortsätter under hösten nu och även under våren 2010.

Förra året var bruttovinstmarginalen ungefär 58%. I år blir den antagligen lägre på grund av den låga svenska kronan, men kronan står högre nu än under första halvåret 2009. Kanske landar bruttovinstmarginalen runt 55% för andra halvåret 2009.

Detta bör leda till en högre rörelsemarginal under andra halvåret. Jag yxar till med 17,5% i rörelsemarginal. 0,175*172*0,72=21, prognosen blir alltså en nettovinst på 21,6 miljoner kronor under andra halvåret, vilket motsvarar en vinst per aktie på 3,75 kr.

Helåret 2009

3,14 + 3,75 = 6,89 kr. I och för sig belastades första kvartalet även av en butiksöppning, så eventuellt kan man justera upp vinsten mot 7 kr per aktie 2009. Generellt har jag räkna relativt lågt så det finns antagligen större chans för att vinsten blir högre än prognosen.

Första halvåret 2010

Det är inte lång tid kvar tills ordervärdet för första halvåret 2010 tillkännages. Det sker nämligen den åttonde oktober i år.

VD uttalade sig i senaste kvartalsrapporten,

I skrivande stund pågår införsäljningen av vår- och sommarkollektionen 2010 då vi också visar vår nya kollektion av glasögon som når konsumenterna för första gången nästa år. Jag får fortsatta rapporter om att genomförsäljningen är god i butikerna – även i vår egen, vilket är extra roligt i dessa ekonomiskt svåra tider. Vår bedömning är att Odd Molly har en mycket trogen målgrupp som gärna återkommer.

Modevisningen i Stockholm i augusti presenterade en fantastisk kollektion som tillsammans med god försäljning hos återförsäljarna gör oss entusiastiska inför det fortsatta arbetet med att utveckla Odd Molly.

Att vänta sig en orderökning på 15-23% känns rimligt den åttonde oktober. Eftersom kronan nu är högre värderad än i våras då förra ordervärdena presenterades påverkar det negativt, å andra sidan börjar lite optimism att synas i ekonomin nu. Det ekonomiska läget är väsentligt stabilare än vad det var i början av året.

Möjligheten för Odd Molly att fortsätta växa i största marnaden Sverige kan vara begränsad om inte företaget ska överetablera sig. Att Odd Molly har en känsla av exklusivitet över sig är oerhört viktigt. Detta gör att företaget antagligen inte kommer att komma tillbaka till sina astronomiska tillväxtsiffror de hade för ett par år sedan. Trots det kan tillväxten vara mycket god men vi ser nog ingen tillväxt över 50% framöver.

Värdering

Vi kan börja med att titta på några andra bolag. Björn Borg värderas till p/e 17 på 2010 enligt Dagens industri . WeSC värderas till p/e 17 på förra räkenskapsårets årets vinst (räkenskapsåret avslutades i april) och väsentligt lägre på årets vinst enligt placera.nu . De säger att vinsten för innevarande år kan bli 6 kr och i så fall värderas WeSC till 13,3 gånger innevarande räkenskapsårs resultat efter skatt.

P/e 14-15 på innevarande års vinst kan vara rimligt för Odd Molly. 96,46-103,35

Odd Molly har en nettokassa på ca 11,3 kr per aktie. Hela kassan kommer nog inte delas ut men att lägga till 6 kr på riktkursen kan vara lagom.

Således ligger riktkursen mellan ca 102-109 kr.

Övrigt

Intressant intervju med Christinga Tillman där hon bland annat säger att vi kan vänta oss att marknadsföringskostnaderna kommer ligga på ungefär samma absoluta nivå framöver.