Odd Molly-analys

Odd Molly

Odd Molly är ett modeföretag som säljer dammode (även om de har en herrkollektion på gång).

Första halvåret 2009

Nettoomsättningen ökade med 18% och bruttovinstmarginalen minskade till 53,4% (58,5). Resultat per aktie landade på 3,14 kr/aktie. Anledningen till de lägre marginalerna är ökade marknadsföringskostnader och ökade personalkostnader. De övriga externa kostnaderna med marknadsföringskostnader e.t.c. Stod för den absolut största delen av kostnadsökningen med 15Mkr. Personalkostnaderna ökade bara med 2,3 Mkr. En engångskostnad togs för öppnandet av en butik i Stockholm.

Rörelsemarginalen låg på 16,4%.

Det ordervärde som presenterades hösten 2008 för vår/sommar 2009 var på 138 Mkr (en ökning på 12% jämfört med året innan).

Utfallet på omsättning fösta halvåret 2009 blev en omsättning på 151 Mkr.

Vinsten per aktie landade på 3,14 kr.

Andra halvåret 2009

Det ordervärde som tillkännagivits för höst/vinterkollektion är 158 Mkr, vilket är en ökning med 23% jämfört med föregående år.

Låt oss anta att den procentuella andelen tilläggsordrar blir densamma som för första halvåret, i så fall blir omsättningen för det andra halvåret 172 Mkr.

Marknadsföringskampanjen med Helena Christensen som ansikte har löpt väl ut och företaget tror att det är mycket tack vare denna kampanj som försäljningen kunnat fortsätta öka. Kampanjen fortsätter under hösten nu och även under våren 2010.

Förra året var bruttovinstmarginalen ungefär 58%. I år blir den antagligen lägre på grund av den låga svenska kronan, men kronan står högre nu än under första halvåret 2009. Kanske landar bruttovinstmarginalen runt 55% för andra halvåret 2009.

Detta bör leda till en högre rörelsemarginal under andra halvåret. Jag yxar till med 17,5% i rörelsemarginal. 0,175*172*0,72=21, prognosen blir alltså en nettovinst på 21,6 miljoner kronor under andra halvåret, vilket motsvarar en vinst per aktie på 3,75 kr.

Helåret 2009

3,14 + 3,75 = 6,89 kr. I och för sig belastades första kvartalet även av en butiksöppning, så eventuellt kan man justera upp vinsten mot 7 kr per aktie 2009. Generellt har jag räkna relativt lågt så det finns antagligen större chans för att vinsten blir högre än prognosen.

Första halvåret 2010

Det är inte lång tid kvar tills ordervärdet för första halvåret 2010 tillkännages. Det sker nämligen den åttonde oktober i år.

VD uttalade sig i senaste kvartalsrapporten,

I skrivande stund pågår införsäljningen av vår- och sommarkollektionen 2010 då vi också visar vår nya kollektion av glasögon som når konsumenterna för första gången nästa år. Jag får fortsatta rapporter om att genomförsäljningen är god i butikerna – även i vår egen, vilket är extra roligt i dessa ekonomiskt svåra tider. Vår bedömning är att Odd Molly har en mycket trogen målgrupp som gärna återkommer.

Modevisningen i Stockholm i augusti presenterade en fantastisk kollektion som tillsammans med god försäljning hos återförsäljarna gör oss entusiastiska inför det fortsatta arbetet med att utveckla Odd Molly.

Att vänta sig en orderökning på 15-23% känns rimligt den åttonde oktober. Eftersom kronan nu är högre värderad än i våras då förra ordervärdena presenterades påverkar det negativt, å andra sidan börjar lite optimism att synas i ekonomin nu. Det ekonomiska läget är väsentligt stabilare än vad det var i början av året.

Möjligheten för Odd Molly att fortsätta växa i största marnaden Sverige kan vara begränsad om inte företaget ska överetablera sig. Att Odd Molly har en känsla av exklusivitet över sig är oerhört viktigt. Detta gör att företaget antagligen inte kommer att komma tillbaka till sina astronomiska tillväxtsiffror de hade för ett par år sedan. Trots det kan tillväxten vara mycket god men vi ser nog ingen tillväxt över 50% framöver.

Värdering

Vi kan börja med att titta på några andra bolag. Björn Borg värderas till p/e 17 på 2010 enligt Dagens industri . WeSC värderas till p/e 17 på förra räkenskapsårets årets vinst (räkenskapsåret avslutades i april) och väsentligt lägre på årets vinst enligt placera.nu . De säger att vinsten för innevarande år kan bli 6 kr och i så fall värderas WeSC till 13,3 gånger innevarande räkenskapsårs resultat efter skatt.

P/e 14-15 på innevarande års vinst kan vara rimligt för Odd Molly. 96,46-103,35

Odd Molly har en nettokassa på ca 11,3 kr per aktie. Hela kassan kommer nog inte delas ut men att lägga till 6 kr på riktkursen kan vara lagom.

Således ligger riktkursen mellan ca 102-109 kr.

Övrigt

Intressant intervju med Christinga Tillman där hon bland annat säger att vi kan vänta oss att marknadsföringskostnaderna kommer ligga på ungefär samma absoluta nivå framöver.

Kommentering avstängd.