Inlägg märkta ‘Resurs Holding’

Analys Resurs Holding

söndag, 25 februari, 2018

Hej alla bloggläsare! Här kommer en analys av Resurs Holding, den är snabbt skriven så det kan finnas en och annan miss i den. Återkom gärna i så fall.

Resurs Holding

Analys 2018-02-25

Historik
Bildades 1977. Klarade finanskrisen 2008 utan större problem vad jag kan se vid första anblick. Börsintroducerades 2016.

Har haft kraftig tillväxt sen 2013, innan dess hade dem ca fem år då dem låg på ungefär samma nivå. Jag har för mig utan att veta säkert att dem köptes upp av ett riskkapitalbolag ungefär då som var mer offensiva och kunde då öka tillväxten.

Lyckades hantera dem nya mer restriktiva lånereglerna i Norge hyggligt genom att fokusera på att växa i andra marknader istället. Dem verkar tro på möjligheter att växa i Norge också framåt när alla aktörer ställt om till dem nya reglerna.

PEG
Bakåt
2017 ökade intäkterna med 11% och resultatet per aktie ökade med 19%. P/E är 10,4 på 2017.

Framåt
Låt os säga att Resurs ökar vinsten med 15% 2018, då ligger vi på P/E 0,85*10,4=8,84.

Som en framtida värdering när den stora säljaren troligen sålt klart kan jag tänka mig att P/E hamnar på åtminstone 12, d.v.s. en multipelökning på 15,4% från dagens P/E på 10,4.

Vinstökning med 15%, multipelökning med 15,4% samt utdelning på 5,9% (sistta enligt börsdata) kan ge en avkastning på 1,15*1,15+0,059 = 1,38 det vill säga 38%. Det här känns inte som något orimligt scenario alls utan ganska troligt.

Det kommer införas nya låneregler i Sverige, har för mig att maximala räntan blir ca 40%. Detta kommer inte påverka Resurs nämnvärt som om jag fattade saken rätt. Resurs var även med i gruppen som föreslog dessa nya regler eller gav feedback på dem.

Kommande kvartal

Kommande kvartal blir intressant och det finns väl egentligen inget som tyder på att det inte skulle på samma fina sätt som tidigare.

Jämförelsekvartalet första kvartalet 2016 var visserligen bra så det krävs viss prestation för att slå det men det bör gå tycker jag.

2015 till 2016 ökade resultatet mellan Q4 och Q1 så antagligen blir det så i år också eftersom bolaget växt på bra under 2017 dessutom. Jag letade lite efter ett fint stapeldiagram med kvartalssiffror men min snabba sökning i förra årsredovisningen gav inget. Det är möjligt att man kan hitta det om man letar noggrannare.

Således bör man kunna köpa resursaktien nu lika gärna som inför nåt annat kvartal.

Kassaflöden
Den höga direktavkastningen tyder på ett gott kassaflöde. Dock blir kassaflödet negativt för Resurs eftersom dem lånar ut pengar till allmänheten. Dessutom verkar inlåningen från allmänmheten ha minskat lite under 2017. Jag är visserligen lekman på att bedöma utlåningsmöjligheter men Resurs verkar har tillräckligt med likvida medel för att finansiera ett år till av god utlåningstillväxt. Dock får jag nog avstå från att göra en egen bedömning utan jag utgår från att eftersom ledningen inte nämner något så är möjligheten till fortsatt utlåningstillväxt intakt. Resurs har under 2018 även gett ut obligationer för att finansiera sig så jag tror att dem bör klara fortsatt utlåningstillväxt. Dem har även utökat ABS-finansieringen tidigare i år.

Kärnprimärkapitalrelationen förbättrades till 13,6% slutet av 2017 gentemot 13,2% 2016. I bokslutskommunikén säger dem att dem har en stark finansiell ställning.

VD:s ord från senaste bokslutskommunikén ”Sammantaget står vi mycket starka inför framtiden, vi är väl organiserade och
strukturerade för att fortsätta expandera vår verksamhet”.

Ledning
VD har varit med i bolaget länge. Jag tror ledningen är kompetent och bra.

Soliditet
Soliditeten är 19,4%. Swedbank och Nordea har 6%. Ingen fara på taket, banker har tydligen lägre soliditet än andra branscher.

Risker
En djup lågkonjunktur skulle antagligen innebära utmaningar för Resurs.

Motståndskraft
Såvitt jag kan se mycket bra motståndskraft mot kriser då dem funnits sen sjuttiotalet och klarade av finanskrisen 2008 utan några jättestora problem vad jag kan se utifrån en snabb titt på historiken i Börsdata.

Insiders och stora ägare

Jag har inte djupdykt i detta förutom att det finns en storägare som säljer mycket aktier och som är orsaken till att Resurs värderas så lågt som det gör. Dem gjorde an stor försäljning nyss och kan inte sälja mer förrän efter nästa kvartal tror jag. Fortsätter dem sälja i samma takt kommer dem ha sålt klart nån gång efter Q3 2018. Detta kan göra att aktien pressas av detta fram till dess.

Teknisk analys
Köp på månatlig basis och sälj på dagsbasis.

Slutsats
Resurs Holding är ett klockrent köp tycker jag på ett års sikt. Dock kan fortsatta försäljningar av storägaren pressa under större delen av 2018. Den avkastning inklusive utdelning man kan hoppas på är 38%. Avkastningen kan så klart bli högre eller lägre, siffran 38% är bara vad jag hoppas och tror enligt ovan kalkyl i “Framåt”-avsnittet.

Övriga analyser
2018-02-07 RESURS: SEB HÖJER RIKTKURSEN TILL 67 KR (62)
STOCKHOLM (Direkt) SEB Equities höjer riktkursen för Resurs till 67 kronor från 62 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)

 

 

Bra rapport från Resurs Holding

onsdag, 10 maj, 2017

Resurs Holding kom med en helt okej rapport igår. Tillväxten fortsätter och med tanke på att P/E-talet är ganska lågt och direktavkastningen är bra så är jag nöjd. Dem får ligga som ett mellanstort innehav och jäsa i portföljen. Riskerna som finns är väl främst om det skulle komma skarpare lagstiftning för konsumentlån. Risk är en del av livet och jag tycker att Resurs Holding är attraktivt som en begränsad del av portföljen.

Resurs Holding nytt innehav

onsdag, 15 februari, 2017

Jag har nu köpt in mig i Resurs Holding. Jag kommer att sätta mig in i det lite mer framöver och avgöra om jag ska öka, minska eller avveckla innehavet.

Det som fick mig att köpa var kombinationen vinst, tillväxt och direktavkastning.

Enligt bokslutskommunikén så var tillväxten 2016 18% och till dagens kurs på 57,6 (när den här bloggposten påbörjades några dagar innan publicering) så värderas dem till P/E 12,7. Räknar vi på en tillväxt på 12% i år så värderas dem till P/E 11,3 på 2017.

1 januari—31 december 2016*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 17% till 21 204 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 18% till 2 797 MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 36% till 1 140 MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 43% till 4,52 SEK
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,2% (13,1%) och total kapitalrelation uppgick till 14,1% (14,2%)
  • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 44,7% (48,1%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 1,9% (2,3%)
  • Avkastning på eget kapital, exklusive immateriella tillgångar, (RoTE) uppgick till 24,3% (21,4%)
  • Utdelning föreslås av styrelsen till 3,00 SEK per aktie, vilket som andel av resultat per aktie uppgår till 66%

Fortsätter Resurs Holdning att växa så blir det nog en helt okej investering, och 5,2% direktavkastning är ju inte fy skam heller i dagens lågräntemiljö.

Jag har även kollat Kärnprimärkapitalrelationen och den var helt okej på 13,2% och ungefär i linje med föregående år så bankens finansiella läge kan tänkas vara tillräckligt bra för fortsatt expansion.

På det hela känns Resurs holding som ett bra köp och nu har det redan gått upp lite sen jag köpte.