Resurs Holding nytt innehav

Jag har nu köpt in mig i Resurs Holding. Jag kommer att sätta mig in i det lite mer framöver och avgöra om jag ska öka, minska eller avveckla innehavet.

Det som fick mig att köpa var kombinationen vinst, tillväxt och direktavkastning.

Enligt bokslutskommunikén så var tillväxten 2016 18% och till dagens kurs på 57,6 (när den här bloggposten påbörjades några dagar innan publicering) så värderas dem till P/E 12,7. Räknar vi på en tillväxt på 12% i år så värderas dem till P/E 11,3 på 2017.

1 januari—31 december 2016*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 17% till 21 204 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 18% till 2 797 MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 36% till 1 140 MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 43% till 4,52 SEK
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,2% (13,1%) och total kapitalrelation uppgick till 14,1% (14,2%)
  • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 44,7% (48,1%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 1,9% (2,3%)
  • Avkastning på eget kapital, exklusive immateriella tillgångar, (RoTE) uppgick till 24,3% (21,4%)
  • Utdelning föreslås av styrelsen till 3,00 SEK per aktie, vilket som andel av resultat per aktie uppgår till 66%

Fortsätter Resurs Holdning att växa så blir det nog en helt okej investering, och 5,2% direktavkastning är ju inte fy skam heller i dagens lågräntemiljö.

Jag har även kollat Kärnprimärkapitalrelationen och den var helt okej på 13,2% och ungefär i linje med föregående år så bankens finansiella läge kan tänkas vara tillräckligt bra för fortsatt expansion.

På det hela känns Resurs holding som ett bra köp och nu har det redan gått upp lite sen jag köpte.

Etiketter:

Lämna en kommentar