Inlägg märkta ‘Kina’

Handelskriget

fredag, 6 april, 2018

Det hettar till i det begynnande handelskriget. Storleken på insatserna är nu så stora att dem har en verklig betydelse. För att få en jämförelse mellan USAs och Kinas handel med varande kan ni läsa den här artikeln från Bloomberg som har lite fina diagram.

Om jag fattade rätt så började Trump med ca $50 miljarder i tullar och Kina kontrade med detsamma. Nu kontrar då Trump med att öka till ca $150 miljarder i tullat gods vilket kan jämföras med Kinas exporter till USA på ca $500 miljarder.

Om Kina kontrar med $150 miljarder tullat gods så skulle det vara lika mycket som värdet på hela USAs export till Kina, d.v.s. att allt som exporteras från USA till Kina skulla vara tullat. Det är alltså gränsfall att Kina kan kontra Trumps senaste bud med mottullar. Dem kan dock tänkas ha andra sätt att kontra.

Jag tycker dock Trump har viss rätt att trycka till Kineserna som kört med nedtryckt valuta och begränsningar i utländska företags rättigheter att verka i Kina. Det är till exempel ofta inte tillåtet för en utländsk juridisk person att äga mer än 50% av ett kinesiskt företag.

Sen har USA så stora handelsunderskott så kanske var det oundvikligt att nån förr eller senare måste ta tag i det. Men det är komplicerat och inget jag har full inblick i.

I den här artikeln diskuteras konsekvenserna av ett fullskaligt handelskrig mellan USA och Kina. Konsekvenserna blir kännbara men inte världens undergång på något vis.

Inga framsteg för SEC för att kunna kontrollera USA-listade kinesiska bolag

söndag, 21 augusti, 2011

Enligt iChinaStock.com så kom SEC och de kinesiska myndigheterna ingen vart vad gäller att underlätta för SEC att kontrollera kinesiska bolag som är listade i USA. Det är tråkigt eftersom det verkligen behövs en fungerande kontroll av kinesiska bolag som är listade i USA. I dagsläget är det rena rama vilda västern där ingen, bortsett från möjligen specialister som undersöker på plats i Kina, kan veta ifall de kinesiska bolagen är bluff eller inte.

Det är på grund av det här problemet som kinesiska aktier som är listade i USA värderas väldigt lågt. Ett exempel är Sino Agro Food som värderas till omkring P/E 2. Det är inte förvånande att värderingarna är så låga när kontrollmekanismerna inte finns på plats och många kinesiska bolag faktiskt anklagats och påkommits med att vara bluffar.