Inlägg märkta ‘Swedol’

Swedol – över 20 raka år av vinst

onsdag, 14 juli, 2010

(den här artikeln skrevs den 18:e maj men publiceras nu)

Om jag bad dig gissa på ett företag som visat vinst varje år sedan 1984, vilket hade du gissat på? Hennes & Mauritz? Frågan är om ens Hennes & Mauritz lyckats med den bedriften, men det har i alla fall Swedol gjort.

Swedols verksamhet i nuläget kan bäst benämnas i att de är den moderna järnhandeln för proffs och avancerade hemmafixare. För att få en mer heltäckande bild av företagets väg till framgång gör vi en liten tillbakablick.

En tillbakablick

Swedols historik är ett fint exempel på ett företag som växer organiskt över lång tid.

  • 1963 det som skall komma att bli Swedol grundas. Företaget har ett fåtal anställda och säljer slangar och kopplingar till skogsentreprenörer via telefonförsäljning och postorder.
  • 1984 har Swedol fem anställda och omsätter 8,5 miljoner kronor. Försäljning sker via postorder.
  • 1995 öppnades den första butiken i Tyresö i Stockholm.
  • 1999 öppnades den andra butiken i Sollentuna.
  • 2003 öppnas butik nummer sex i Norrköping. Företaget omsätter 200 miljoner kronor och 44% av omsättningen kommer från butikerna.
  • Sedan drar butiksexpansionen igång på allvar och 2004 öppnas tre butiker. De efterföljande åren öppnas lika många eller fler butiker.
  • 2008 öppnas sex nya butiker, vilket är Swedols rekord. Sedan slog finanskrisen till och Swedol beslutade att sakta ner tempot. 2009 etablerades tre nya butiker, en i Halmstad, en i Kristianstad och en i Skövde.

Här står Swedol nu

Swedols omsättning för 2009 var 913 miljoner kronor, en ökning på 7,5% jämfört med 2008. Detta innebär att omsättningen mer än hundradubblats sedan 1984. Rörelsemarginalen ökade till 10,5%, vilket är 1,2% bättre än 2008. Att öka både omsättningen och marginalen är starkt i en lågkonjunktur. Swedol verkar ha tacklat lågkonjunkturen på ett föredömligt sätt genom att sänka etableringstakten av nya butiker. Swedol har i nuläget 29 butiker spridda över landet.

Swedol säljer sina varor via butik, Internet, postorder och nu sedan i början av 2010, genom ett förvärv av Inno i Växjö AB och deras dotterbolag LH Trading AB, även genom utesäljare.

Genom förvärvet av Inno i Växjö AB och LH Trading AB får Swedol tillgång till en organisation som redan har fältförsäljning över hela landet. De förvärvade bolagen har en omsättning på 40 miljoner kronor och när de nu kan sälja även Swedols sortiment och rekommendera Swedol till sina kunder bör synergieffekter kunna uppnås. Swedol räknar med att förvärvet kommer att bidra marginellt positivt till resultatet redan under 2010.

Swedols koncept har fungerat väl i lågkonjunkturen och eftersom verksamheten fortsatte att utvecklas stabilt och organisationen redan var slimmad behövde inga uppsägningar göras.

Swedols planer inför framtiden

Swedol kommer att fortsätta att expandera i Sverige genom att öppna fler butiker. Swedol har tydliga krav på var de vill etablera nya butiker. Det ska vara städer med ett upptagningsområde på minst 50 000 personer. Butikerna ska ligga vid synliga butikslägen vid infartsvägar där annan handel förekommer, men inte vid rena citylägen eftersom framkomligheten med bil och lastbil är väldigt viktig för Swedols kunder. Swedol bedömer att det finns ungefär 50 sådana butikslägen i Sverige och i dagsläget har Swedol alltså redan etablerat butiker i 29 av dessa.

De kvarvarande butikslägena i Sverige räcker för att expandera i några år till men för att kunna upprätthålla tillväxten har Swedol börjat titta på möjligheterna att etablera butiker i Norge. Swedol nämner i sin årsredovisning att de innan Sverige är fulletablerat kommer att etablera postorder- och Internetförsäljning i Norge för att därefter öppna butiker där.