Arkiv för maj, 2010

Oceana Gold upp 18,7% igår!

torsdag, 27 maj, 2010

Oceana Gold gick upp 18,7% igår, utan att det fanns någon särskild trigger. Det är inte illa måste jag säga!

Antagligen ser vi en rekyl idag.

Bra dag för portföljen!

onsdag, 26 maj, 2010

Nu har det ju varit lite skakigt ett tag och när det kommer en bra dag som den här så ville jag uppmärksamma det lite. Det var länge sen som portföljen gick upp så här mycket på en dag, jag kan inte minnas när det hände senast.

Dagens utveckling

Dagens utveckling

Självklart ska man inte vara för mallig, det kan gå ner snabbt igen. Och det fattas fortfarande ca 4% till all year high.

Tesla planerar elbil för familjen med upp till 48 mils räckvidd!

söndag, 23 maj, 2010

Enligt en artikel i Ny Teknik och Dagens industri planerar Tesla att dra igång produktion av en ny elbil med upp till 48 mils räckvidd 2012. Den nya modellen går vid namnet Model S och ska kosta 400 000 kronor.

Jag tycker det är kul att det kommer en familje-elbil med bra prestanda. Priset är kanske avskräckande för många familjer men det är ändå ett steg i rätt riktning. Sen är väl frågan om bilen fungerar bra i svenska vinterförhållanden. Bilen kommer initialt att produceras i 20 000 exemplar om året och det går redan att förhandsboka på Teslas hemsida.

Sedan tidigare producerar Tesla sportbilen Tesla Roadster Sport som även den är en elbil. De tre översta bilderna är på Model S och den understa på Tesla Roadster Sport. Jag måste säga att Model S ser ganska sportig ut den också.

TravelPartner ökar resultatet med 150%!

onsdag, 12 maj, 2010

TravelPartner kom igår med kvartalsrapporten för det första kvartalet och det var verkligen en kanonrapport. Nettoomsättningen ökade med 54% och vinsten före skatt ökade med nästan 150%. Jag anser att TravelPartner i nuläget är ett mycket köpvärt företag och tänkte presentera underlaget till den slutsatsen nedan.

Nyckeltal

Vi börjar med att titta på lite nyckeltal. Nettoomsättningstillväxten är jämfört med föregående år. Den vanliga omsättningstillväxten är i stort sett irrelevant för TravelPartner, det är nettoomsättningen som är det intressanta. Anledningen till detta är affärsmodellen där Travelartner får en i stort sett fast ersättning per förmedlad resa där resans värde inte har så stor inverkan på den ersättning TravelPartner erhåller.

Jag ger också prognoser för kommande kvartal. Givetvis är det stor osäkerhet i de prognoserna men jag finner det ändå värdefullt att göra dem.

Antal aktier: 8 104 058

Nettokassa: 16,9 Mkr eller 2,1 kr/aktie. Hela kassan är dock inte utdelningsbar eftersom företaget behöver ett rörelsekapital. Företaget har dock inga långfristiga skulder så den finansiella situationen är utmärkt och nästa år bör det bli en hög direktavkastning.

Enheterna är i miljoner kronor, förutom vinst per aktie före skatt som är i kronor/aktie och nettoomsättningstillväxten som är i procent och jämfört med samma tid föregående år.

Q1 2009

Nettoomsättning: 19,3

Nettoomsättningstillväxt: 117%

Kostnader: 16,1

Vinst per aktie före skatt: 0,43

Q2 2009

Nettoomsättning: 19,1

Nettoomsättningstillväxt: 73%

Kostnader: 15,1

Vinst per aktie före skatt: 0,51

Q3 2009

Nettoomsättning: 19,7

Nettoomsättningstillväxt: 88%

Kostnader: 14,7

Vinst per aktie före skatt: 0,52

Q4 2009

Nettoomsättning: 18,2

Nettoomsättningstillväxt: 40%

Kostnader: 15,5

Vinst per aktie före skatt: 0,47 (skatt påverkade positivt på grund av aktiverat underskottsavdrag, men det fanns även en extraordinär utgift för bedrägerier. Dessa poster tar delvis ut varandra)

Q1 2010

Nettoomsättning: 28,6

Nettoomsättningstillväxt: 48%

Kostnader: 20

Vinst per aktie före skatt: 1,06

Kommentar: Kostnaderna ökade med 4,5 Mkr medans nettoomsättningen ökade med 10,4 Mkr jämfört med föregående kvartal. Det motsvarar en marginal på 57% på den ökade nettoomsättningen. På grund av kortbedrägeriet under Q4 är det kanske mer rimligt att räkna med att den egentliga kostnadsökningen var ca 5,5 Mkr och att 47% av den ökade nettoomsättningen blir ren vinst, det vill säga att marginalen är 47% på den ökade nettoomsättningen.

Q2 2010 – prognos

Nettoomsättning: 28,3

Nettoomsättningstillväxt: 48%

Kostnader: 20

Vinst per aktie före skatt: 1,02

Kommentar: Det blir extraordinära utgifter på 2 Mkr på grund av vulkanutbrottet under det här kvartalet. Jag tar hänsyn till det genom att sätta en lägre nettoomsättningstillväxt här än vad det varit utan vulkanutbrottet. VD har bekräftat att omsättningstillväxten (ej nettoomsättning) bör ligga kring 100% för det här kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år, bortsett från vulkanutbrottet.

Q3 2010 – prognos

Nettoomsättning: 30,2

Nettoomsättningstillväxt: 53%

Kostnader: 20,8

Vinst per aktie före skatt: 1,16

Q4 2010 – prognos

Nettoomsättning: 26,4

Nettoomsättningstillväxt: 45%

Kostnader: 19,7

Vinst per aktie före skatt: 0,83

Prognos för helåret 2010

Vinst per aktie före skatt: 4,07 kr/aktie.

Vinst per aktie efter skatt: 3,00 kr/aktie.

Risker

En risk är att vulkanen Katla får ett utbrott som är mycket större än Eyjafjallajökulls utbrott. Jag har ingen klar uppfattning över hur stor den risken är, men den uppfattning jag fått är att askan från Katla skulle stiga högre upp i luften och inte orsaka lika stora störningar för flyget. Däremot skulle ett stort utbrott kunna få stora konsekvenser för matproduktionen globalt sett. Okej, jag ska erkänna att mina kunskaper angående ett eventuellt vulkanutbrott i Katla är begränsade, men min magkänsla säger att det är 30% risk för ett sånt utbrott de kommande 2 åren och att även om ett sånt utbrott inträffar så kommer TravelPartner att kunna ta smällen. Dock får man räkna med att kursen får sig en törn om det skulle bli ett utbrott.

Konkurrensen är ju en risk men då TravelPartner växt snabbare än konkurrenterna hittills och att allt fler resor bokas via nätet ser jag positivt på TravelPartners tillväxtmöjligheter.

En annan risk är att TravelPartner inte får tag på kompetent personal vilket hämmar tillväxten. Detta är en reell risk, ty problemet har funnits i över ett halvår för TravelPartner. Detta påverkar TravelPartner men frågan är i vilken omfattning.

Sedan har vi valutarisken som jag inte direkt tagit hänsyn till i den här analysen. En kommentar från VD:

Valutamarknaden har varit ganska turbulent den senaste tiden. Efter ett flertal frågor från intressenter
känner jag att jag behöver klargöra situationen för vår verksamhet i dagsläget. Vår exponering gentemot
valutor finns kvar även om vi successivt arbetar med att minska denna sedan den extraordinära kostnad vi
fick under Q3 2009. Generellt sett påverkas vi positivt om kronan försvagas, då vi har kostnader för
flygbiljetter mm i SEK, medan vi tar betalt i utländska valutor ffa DKK, NOK och EUR. Det finns en ledtid
innan de olika valutorna växlas till SEK och det är under den ledtiden vi har en risk. Genom att öka antalet
växlingstidpunkter har risken minskat. Vi har dessutom minskat risken genom att se till att vi har kostnader i
lokal valuta. T ex DKK är numera i princip fritt från valutarisk, NOK beräknas vara utan risk under juni
medan risken i EUR kommer minska markant fr.o.m augusti.

Det finns ju fler risker men de lämnar jag därhän för tillfället, kolla nån årsredovisning eller dylikt om du vill läsa mer om dem.

Tillväxtmöjligheter

TravelPartner växte mycket kraftigt under finanskrisen, som annars gick ganska hårt åt resebranchen. På grund av detta är min åsikt att TravelPartner kan stå starkt även om det skulle bli konjunkturella motgångar framöver. De senaste åren har tillväxten varit urstark, antagligen har TravelPartners tillväxt varit bland de bästa på börsen de senaste åren. Dessutom finns det skalfördelar som gör att en tillväxt i nettoomsättningen leder till ännu högre vinsttillväxt.

Värdering och riktkurs

Vad är egentligen ett fundamentalt rimligt p/e-tal för ett företag som TravelPartner som växer så snabbt? Om TravelPartner handlades till p/e 20 så skulle jag egentligen inte anse att den var övervärderad med tanke på den goda tillväxten. Få borde kunna säga att ett p/e på 15 är högt för ett företag som mer än dubblar vinsten före skatt jämfört med föregående år genom organisk tillväxt, och som dessutom är skuldfritt.

Jag gillar att vara konservativ så jag räknar med p/e 15 när jag sätter riktkursen. Sedan fortsätter jag att vara konservativ och lägger bara till en krona på riktkursen för kassan.

Således, vinst per aktie för 2010 prognosticerades till 3 kr/aktie. P/e 15 plus 1 kr/aktie för kassan leder till en riktkurs på 46 kr för TravelPartners aktie. Riktkursen bör kunna nås inom nio månader.

TravelPartners aktie handlas i skrivandets stund till 25 kr/ aktie så riktkursen ligger 84% över dagens kurs. Rekommendationen blir att köpa TravelPartner.