Arkiv för april, 2010

Seamless

torsdag, 1 april, 2010

Dags för en första titt på Seamless-aktien. Eftersom det är en första titt så blir det lätt att man missar viktig information, det kan vara bra att tänka på för läsaren. Seamless är ett spännande företag som sysslar med mobila betalningslösningar för telekombranschen. Omsättningen i aktien är väldigt liten.

Intäktsmodell

Merparten av intäkterna kommer från beställningar av nya ERS360-system. I årsredovisningen för år 2008 står det att affärsmodellen bygger på licenser. Licensernas pris är volymberoende.

Andra tjänster är managed operations och backupsystem vid händelse av katastrof. Jag antar att detta ger återkommande intäkter.

En ny produkt, The Mollet, existerar också och en nyemission genomförs för att få in pengar till lanseringen. Jag är inte helt insatt på hur affärsmodellen för denna produkt ser ut, men den ska fungera tillsammans med ERS360.

VD sparar inte på krutet och skriver:

Mollet kommer tveklöst att påverka den tekniska revolutionen inom Mobila Betalningar som kommer att påverkar hur hundratusentals människor lever sina liv.

Finansiell ställning

Seamless har ingen nettoskuld. De har en nettokassa på några miljoner. Dock behövber de mer rörelsekapital vilket kommer in i en nyemission så att lägga till nettokassan på riktkursen kan man inte göra.

Konkurrenter

Nokia har satsat på en egen lösning för mobiltelefonbetalning. I värsta fall kanske Ericsson, som för nuvarande är partner till Seamless, lanserar ett eget system.  Fast ang. Ericsson så har jag inte hört något om att så skulle vara fallet. Antagligen finns det flera andra företag som är inne på samma område också.

Antal aktier

Antal atier efter full utspädning i slutet av 2009: 20 691 830

Antal aktier efter nyemissionen i börjand av 2010, efter full utspädning: 20 691 830 + 2 281 478 = 22 973 308

Aktiekurs i skrivandets stund (11:e mars): 5,2 kr/aktie

Börsvärde: 119,5 Mkr

Externa analyser

Remium har gjort en analys av Seamless. Remium räknar med en tillväxt på 34% för år 2010. Jag har en känsla av att det kan vara lite lågt räknat.

Resultat

För 2009 blev resultatet 24 öre per aktie. Visserligen aktiverades runt en miljon kronor som arbete för egen räkning, men det kan vara rimligt.

Vad kan resultatet bli för 2010? Det beror på kostnaden av lanseringen av The Mollet och hur mycket företaget expanderar personellt. Under 2009 kunde företaget dock öka antalet anställda från 22 till 33 och ändå öka vinsten kraftigt. Eftersom en nyemission görs för att bekosta lanseringen av The Mollet kan man anta att det kommer kosta en del. Förhoppningsvis resulterar lanseringen i lite nya kunder också. Jag går på Remiums linje och skattar vinsten för 2010 till 36 öre. Dock är det väldigt osäkert med vinsten 2010. 2011 borde vinsten vara säkrare att skatta eftersom företaget då borde fått på känn om Mollet blir någon hit eller ej. Jag tror på lite högre vinst än Remium år 2011 eftersom Remium bara räknar med 15% tillväxt. Säg 45 öre.

Värdering

Säg att företaget värderas till p/e 15 på 2011 års i mars 2011. Då blir riktkursen 6,75 kr/aktie till mars 2011. Det motsvarar en kurspotential på 29% tills dess.