Arkiv för juli, 2009

Hur räknar man ut p/e talet?

måndag, 27 juli, 2009

P/e-talet är ett viktigt begrepp när man analyserar aktier. P/e-talet står för “price per earnings” eller på svenska “priset delat med vinsten”.

Formeln för att räkna ut p/e-värdet är som följer:

P/e = Aktuell aktiekurs / Vinst per aktie

Exempel: 2008 tjänade Ericsson 3,62 kronor per aktie. Aktiekursen vid årets slut var ca 58 kronor. Aktuell aktiekurs (sista december 2008) är alltså 3,62 kr och aktiekursen 58 kr. Det innebär att p/e-talet för 2008 för Ericsson är 58 / 3,62 = 13,25.

Anmärkning: Ofta beräknar man p/e-talet baserat på en prognos om framtida vinst. Nu när halva 2009 gått kan det till exempel vara lämpligt att prognosticera vinsten per aktie för hela 2009 och räkna på det.

Det är bra att jämföra p/e-talet på det företag man räknar på med andra liknande företag för att få en känsla för om företaget är högt eller lågt värderat relativt sett. I längden är det dock företagets absoluta värdering som är det viktiga och inte dess relativa värdering.

Direktavkastning är viktigt i längden!

fredag, 24 juli, 2009

Jag råkade nyligen på det här filmklippet från Financial Times som visar vilken enorm skillnad det bli i längden om man investerar i aktier med direktavkastning och sedan återinvesterar direktavkastningen.

I bilden nedan ser du den övre grafen som representerar utvecklingen om man har aktier med direktavkastning och sedan återinvesterar utdelningen. De övriga graferna visar hur pengarna hade utvecklats i andra investeringar eller enbart genom att tjäna pengar på aktiernas kursutveckling utan någon direktavkastning.