Polis måste säkra område åt räddningspersonal i Östergötland

I Östergötland behöver nu polisen säkra områden för att brandkår och räddningspersonal enligt Sveriges Radio. Det är våra journalister och de etablerade partierna som är ansvariga för detta, i och med att de är ansvariga för den migrationspolitik som rått i Sverige de senaste decennierna som skapat många problemområden i våra städer. Journalisterna är ansvariga genom den ensidiga och felaktiga bild de gett av migrationspolitiken de senaste decennierna och politikerna för att de varit oärliga och inte talat om de negativa effekterna av massinvandring av lågutbildade människor från Mellanöstern och Afrika.

2015 var UNHCR underfinansierat med 50% vilket ger en vink om hur stora hjälpbehoven var i närområdet. Sverige borde alltså satsat på effektiv hjälp i närområdena istället för dyr och ineffektiv hjälp i Sverige där dessutom hälften av de asylsökande får avslag. Många av de som får avslag återvänder inte frivilligt och det blir en dyr och lång process att få hem dem om det ens lyckas, men det läggs ändå stora pengar på dem trots att de inte är flyktingar. En stor del av hjälpen i Sverige är alltså förutom att vara dyr och ineffektiv totalt bortkastad eftersom den går till människor som inte är flyktingar och som ska skickas hem igen.

Dessutom har nästan inga av de som kommit till Sverige hittills rätt att få asyl här eftersom de kommer till Sverige från säkra länder så som Tyskland och Danmark.

Etiketter:

Lämna en kommentar