Vi är inte tio gånger bättre

Läste idag en ganska intressant artikel som sätter tummen på ett ämne som man ofta vill blunda lite för, nämligen att vår konkurrenskraft i väst inte är vad den borde vara jämfört med Kina, Indien och vissa andra länder.

På 1950-talet var det mest framgångsrika företaget General Motors (räknat i börsvärde). År 1955 hade företaget nästan 500 000 amerikaner anställda och 80 000 anställda i andra länder. Idag sysselsätter Apple, världens största företag (i börsvärde), 4 000 amerikaner och har mer än 700 000 utländska medarbetare. Och för jobb som inte har flyttat ut är lönerna under hård press.

Vi kan inte konkurrera med lönerna. Har vi andra fördelar som kommer att skydda vår levnadsstandard? Högre utbildning? Mer kreativitet? Tyvärr inte. År 1995 uppgick de globala patent som beviljats Kina till 0,5 procent av de totala patenten. 2010 hade Kinas andel nått 9 procent och den ökar exponentiellt. Vad utvecklingsländerna inte skapar, kan de dessutom plagiera.

Lämna en kommentar