MVV Holdings vd Sören Gustafsson svarar på frågor

1. Kan ni rekrytera personal i den omfattning ni önskar?Självklart kan brist på tillgänglig personal vara en flaskhals, frågan låter sig inte besvaras med mindre utan en fullödig beskrivning av våra rekryteringsverktyg och dessa är ju samtidigt viktigt att vi behåller för oss själva och inte låter våra kollegor ta del av. Det korta svaret blir att vi fortsatt har många intresseanmälningar men det varierar beroende på vilken typ av medarbetare vi söker.
2. Vad har ni för strategi för att vara en attraktiv arbetsgivare?Som jag hoppas har framgått är vår målsättning att ha betydligt lägre kostnader för administration och ej debiterbar personal för att därigenom kunna, dels ha konkurrenskraftiga priser och dels ha en konkurrenskraftig lönenivå. Vår notering är ett led i vår personalpolitik mer än ett sätt att attrahera kapital eller intressera externa ägare genom att kunna erbjuda personalen att på ett enkelt sätt bli delägare i verksamheten.
3. I hur stor utsträckning kan ni svara upp mot de förfrågningar ni
får från Norge?Hos de kunder vi redan är etablerade hos har vi en svarsfrekvens närmare 70 %, dock är den totala volymen förfrågningar väldigt omfattande. Gissningsvis svarar vi idag på 10% av samtliga förfrågningar vi har tillgång till.
4. Är det högre marginal på den personal ni hyr ut till Norge, jämfört
med Sverige? Ja, men samtidigt större omkostnader.
5. Finns det något som utmärker er jämfört med andra konsultbolag?
Till exempel ser jag att ni har kopplingar till professor Anders
Kinnander. Vi har ETT konkurrensmedel och det är våra medarbetares förmåga att leverera volym och kvalitet. “Mycket verkstad och lite snack” är ju som bekant vårt motto.
6. Vad är affärsmodellen för Casat NX? Skalbarhet? Casat nx är en unik mjukvara för beredning och optimering av industriell verksamhet på en nivå där få företag befinner sig. Vi ser inte mjukvaran som en volymprodukt utan ett verktyg för kvalificerad produktionsteknik.
7. Hur stor del av omsättningen förväntar du dig att Casat NX kommer
att bidra med framöver?Kan inte svara på frågan i dagsläget.
8. Har ni några planer på att starta kontor i utlandet?MVV Holding har redan ett systerbolag i Polen med två kontor, under året ska möjligheten att integrera denna verksamhet under MVV Holding ses över. Vi exporterar redan idag ganska mycket av våra tjänster och denna export är inte direkt beroende av om vi har etablerat ett fysiskt kontor eller inte. en fysiskt etablering görs i huvudsak för att decentralisera vissa insatser som idag görs från Sverige. Detta kan vara försäljning, rekrytering eller personaladministration.
9. Har du något annat som du vill att investerare ska känna till om bolaget?De som har ett intresse av vårt bolag är välkomna att höra av sig och jag lovar att efter bästa förmåga och i mån av tid besvara dessa frågor. Vi har inte ambitionen att sprida information om företaget som inte efterfrågas eller måste delges marknaden genom det regelverk vi verkar efter. Vi noterar att många bolag systematiskt informerar investerarna om ärenden som enligt vår uppfattning saknar relevans för potentiella investerare. Detta tar tid och kan enligt vårt sätt att se på saken t.o.m skada bolagens trovärdighet hos investerarna.

1. Kan ni rekrytera personal i den omfattning ni önskar?

Självklart kan brist på tillgänglig personal vara en flaskhals, frågan låter sig inte besvaras med mindre utan en fullödig beskrivning av våra rekryteringsverktyg och dessa är ju samtidigt viktigt att vi behåller för oss själva och inte låter våra kollegor ta del av. Det korta svaret blir att vi fortsatt har många intresseanmälningar men det varierar beroende på vilken typ av medarbetare vi söker.

2. Vad har ni för strategi för att vara en attraktiv arbetsgivare?

Som jag hoppas har framgått är vår målsättning att ha betydligt lägre kostnader för administration och ej debiterbar personal för att därigenom kunna, dels ha konkurrenskraftiga priser och dels ha en konkurrenskraftig lönenivå. Vår notering är ett led i vår personalpolitik mer än ett sätt att attrahera kapital eller intressera externa ägare genom att kunna erbjuda personalen att på ett enkelt sätt bli delägare i verksamheten.

3. I hur stor utsträckning kan ni svara upp mot de förfrågningar ni får från Norge?

Hos de kunder vi redan är etablerade hos har vi en svarsfrekvens närmare 70 %, dock är den totala volymen förfrågningar väldigt omfattande. Gissningsvis svarar vi idag på 10% av samtliga förfrågningar vi har tillgång till.

4. Är det högre marginal på den personal ni hyr ut till Norge, jämfört
med Sverige?

Ja, men samtidigt större omkostnader.

5. Finns det något som utmärker er jämfört med andra konsultbolag?Till exempel ser jag att ni har kopplingar till professor Anders Kinnander.

Vi har ETT konkurrensmedel och det är våra medarbetares förmåga att leverera volym och kvalitet. “Mycket verkstad och lite snack” är ju som bekant vårt motto.

6. Vad är affärsmodellen för Casat NX? Skalbarhet?

Casat nx är en unik mjukvara för beredning och optimering av industriell verksamhet på en nivå där få företag befinner sig. Vi ser inte mjukvaran som en volymprodukt utan ett verktyg för kvalificerad produktionsteknik.

7. Hur stor del av omsättningen förväntar du dig att Casat NX kommer att bidra med framöver?

Kan inte svara på frågan i dagsläget.

8. Har ni några planer på att starta kontor i utlandet?

MVV Holding har redan ett systerbolag i Polen med två kontor, under året ska möjligheten att integrera denna verksamhet under MVV Holding ses över. Vi exporterar redan idag ganska mycket av våra tjänster och denna export är inte direkt beroende av om vi har etablerat ett fysiskt kontor eller inte. en fysiskt etablering görs i huvudsak för att decentralisera vissa insatser som idag görs från Sverige. Detta kan vara försäljning, rekrytering eller personaladministration.

9. Har du något annat som du vill att investerare ska känna till om bolaget?

De som har ett intresse av vårt bolag är välkomna att höra av sig och jag lovar att efter bästa förmåga och i mån av tid besvara dessa frågor. Vi har inte ambitionen att sprida information om företaget som inte efterfrågas eller måste delges marknaden genom det regelverk vi verkar efter. Vi noterar att många bolag systematiskt informerar investerarna om ärenden som enligt vår uppfattning saknar relevans för potentiella investerare. Detta tar tid och kan enligt vårt sätt att se på saken t.o.m. skada bolagens trovärdighet hos investerarna.

Etiketter:

Lämna en kommentar