Frågor att ställa på SIAFS konferenssamtal / Questions for the SIAF conference call

In Swedish:

Jag tänkte göra upp en liten lista på grejer jag vill fråga på Sino Agro Foods konferenssamtal som ska äga rum nån gång efter 14:e november. Den här listan är tänkt att uppdateras vartefter jag kommer på fler frågor att ställa. Tyvärr kan jag inte garantera att jag kan ställa frågorna själv, det beror på när konferenssamtalet äger rum. Men jag ska försöka. I annat fall kan någon annan gärna ställa frågorna. Det är inte ens säkert att jag tillåts ställa alla frågor p.g.a. tidsbrist.

 • Hur stor chans är det att SIAF slutar med ambitionen att dela ut konvertibler till aktieägarna och istället enbart satsa på att dela ut pengar samt att köpa tillbaka aktier?
 • Kommer SIAF att få betala skatt på inkomsten från fiskodlingarna (Capital Award)?
 • Kan du förklara detaljerna kring Iron Ridge-affären? Leder det till utspädning?
 • Om ni spinner ut era företag, kommer ni då att säkerställa att era aktieägare får direktägande i dessa bolag?
 • Varför inte lista hela SIAF på en annan börs istället för att spinna ut era företag ett och ett?
 • När kommer ni att utöka ägandet i er första fiskodling till 75%?
 • Kan ni förklara IronRidge-affären i detalj och hur den inte kommer att leda till utspädning eller högre säljtryck?
 • Kommer det att ske fler liknande affärer som IronRidge?
 • Enligt era finansiella mål vill ni öka försäljningen från 55 MUSD till 350 MUSD 2013. Hur ska ni finansiera den här snabba tillväxten?
 • Tror du att utveclingen mot större och större fiskodlingsbeställnignar väntar i framtiden?

In English:

Questions that I hope that either I or someone else will be able to ask at the SIAF conference call (more questions will be added continously):

 • What are the chances that SIAF will skip the convertible part of the dividend and instead only opt for normal cash dividends and share buybacks as ways of rewarding the shareholders?
 • Will SIAF pay tax on the income from the fish farms (Capital Award)?
 • Can you explain the details of the Iron Ridge deal? Will it lead to dilution?
 • If you spin out your subsidiaries, will you ensure that the current shareholders will own shares directly in the subsidiaries?
 • Why not list SIAF in its entirety on a different exchange instead of spinning out the subsidiaries?
 • When will you increase ownership in the first fish farm to 75%?
 • Please, can you explain the IronRidge deal in detail and how it won’t lead to dilution or higher selling pressure?
 • Will there be more deals like the IronRidge deal?
 • According to you targets you want to increase sales from 55 MUSD this year to 350 MUSD in 2013. How will you finance this expansion?
 • Do you think that the trend towards larger fish farm orders will continue?

Etiketter:

12 kommentarer till “Frågor att ställa på SIAFS konferenssamtal / Questions for the SIAF conference call”

 1. Stefan skriver:

  Oj vad vi blev blåsta av Mr Solomon iom att Ironridge pröjsade utgående skuld och fick aktier…0,44 /aktie och helt fritt att pumpa ut dem i öppna marknaden. Detta direkt efter att ett gäng miljoner aktier pumpats ut under c:a 1/2 år. Dessutom har vi ingen aning om detta beteende kommer att upprepas med andra skulder som finns. Intressant att höra vad Solomon och JF har att säga om detta. Skulle av någon anledning JF:s medlemmar av rädsla börja pumpa ut aktier nu så skulle kursen vara nere i källaren på nolltid.

 2. Emilez skriver:

  Hej Stefan,

  Ja visst kändes det olustigt det där. Jag fick dock nyss ett mail från Chad (SIAFs IR-avdelning) som sade att det här inte kommer att innebära någon utspädning eftersom bolaget köpt tillbaka ungefär lika många aktier.

  Jag känner inte till detaljerna men jag tror att marknaden kan ha överreagerat. Antagligen kommer det att komma en förklaring på nästa konferenssamtal.

 3. Emilez skriver:

  De återköpta aktierna ska tydligen bli “retired”. Lite osäker på exakt vad det innebär. Det behövs fortfarande mer information för att kunna bedöma hur allvarligt detta är.

 4. Jompa skriver:

  Kanonrapport kom nyss. 34 c per aktie tom 30/9-11. 10-11 cent bara under Q3 från Continuing business, det är ruggigt bra!

 5. Emilez skriver:

  Jompa, ja det är riktigt kul med lite bra nyheter från SIAF :-)

 6. Emilez skriver:

  Angående det där med retired shares så skrev jag följande på iHub:
  http://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=69084719

 7. Staffan skriver:

  När ägandet i dotterbolagen ökar från 25% till 75%, hur redovisas det?

 8. Asbjörn Aase skriver:

  Enligt bolagets prognos skall de öka försälningen från ca 55 MUSD till 350 USD 2013 – en ökning på nästan 200 MUSD. Hur skall denna ökning finansieras (investering & rörelseskapital)?

 9. Emilez skriver:

  Tack för era kommentarer. La till frågor som är ungefär som de ni ställde.

 10. Staffan skriver:

  Asbjörn. Det sköter sig själv när ägandet av dotterbolagen ökas från 25 till 75%.

 11. Emilez skriver:

  Jag ställde de flesta av frågorna under konferenssamtalet. Information om hur ni kan lyssna hittar:

  Date: November 22, 2011
  Time: 10:00AM, U.S. Eastern Standard Time

  Participant Dialing Instructions:
  Toll Free Number: (1-800) 868-1837
  Direct Dial Number: (1-404) 920-6440
  Conference Code: 149671#

  Conference Playback Instructions:
  Toll Free Number: (1-800) 704-9804
  Direct Dial Number: (1-404) 920-6604
  Conference Code: * then 149671#

  Kanske gör jag en inspelning sen och gör tillgänglig.

Lämna en kommentar