TravelPartner förvärvar Mr. Orange!

Hämta pressmeddelandet här.

TravelPartner förvärvar 100% av aktierna i teknikleverantören MrOrange Travel Technology AB. Köpeskillingen uppgår till 23,3 Mkr och har erlagts kontant. Förvärvet förväntas påverka EBITDA positivt med 4,5 miljoner kronor per år.

Det här ser jag som positivt.. Travelpartner hade vid slutet av det första kvartalet en kassa på 58 Mkr och kunde enkelt betala det här bolagsköpet kontant. TravelPartners kurs är i skrivandets stund upp 4,6%. Kul att TravelPartner använder sin stora kassa konstruktivt.

Ämnet diskuteras även på börssnack.

Etiketter:

Lämna en kommentar