TravelPartner

Detta är en analys av reseförmedlaren TravelPartner AB.

Kort om TravelPartner

TravelPartner är en online-reseförmedlare som får betalt per resa de förmedlar åt resebolag. Som jag förstått det får de lika mycket betalt per resa de förmedlar oavsett resans pris.

Analys av TravelPartner

Analys av TravelPartner

TravelPartner har sajter på tjugo språk. I vissa länder kallar de sig för GoLeif. Budjet.se är en annan sajt som ägs av TravelPartner.

En fördel med att ha sajter på många olika språk är att det är relativt enkelt att göra små kampanjer för att testa de olika marknaderna, för att sedan satsa tungt på de som ger bäst resultat. Det är en metod som Betsson framgångsrikt använt och jag kan bara hoppas att TravelPartner gör likadant.

Aktiedata

Antal aktier: 8 104 058

Nettokassa slutet av Q3: 16,6 Mkr eller 2 kr/aktie (tog kortfristiga omsätningstillgångar plus kassa minus kortfristiga skulder)

Tredje kvartalet – Q3

Koncernens nettoomsättning ökade med 88% jämfört med föregående år. och vinsten per aktie ökade till 0,52 kr från 0,09 kr .Notera att företaget har förlustavdrag så att ingen skatt betalas än så länge.

En grej är att tillväxten kvartal för kvartal kan ha stannat av lite grann i och med att nettoomsättningen jämfört med året innan uppgick till 88% för juli till oktober jämfört med 91% för januari till oktober.

Trots den kraftiga omsättningsökningen har personalen bara ökat med tre personer till 29 personer på ett år. VD Mattias Sesemann säger även att de haft problem att hitta personal med rätt språkkunskaper vilket påverkat tillväxten negativt på vissa marknader.

VD säger fortsatt att:

Bolaget fortsätter att gå mot strömmen och ökar nettoomsättningen och resultatet kraftigt på en i övrigt
nedåtgående marknad. Vi ser inga tecken på att detta kommer ändras under de närmaste kvartalen.

Med tanke på att media rapporterat om ett rekordstort resande i december (tyvärr hittar jag inte källan just nu) finns det ingen anledning att tvivla på att Q4-rapporten blir bra.

I slutet av september, det vill säga precis innan kvartal fyra började 2009 kom följande pressmeddelande där TravelPartners VD säger att marknaden växer igen. VD skriver även att största ökningen sker på dyrare bokningar av långresor, vilket är lite synd eftersom TravelPartner tjänar ungefär lika mycket på att förmedla en långresa som en kortresa.

Kassaflödet var negativt under tredje kvartalet, men fordringarna ökade i gengäld kraftigt, så det ser bra ut på den fronten.

Fjärde kvartalet – Q4

I ett pressmeddelande i samband med Q3-rapporten skriver TravelPartner att säsongsvariationen för resebranschen fördelar sig på följande vis Q1 – 32%, Q2 – 27%, Q3 – 22% och Q4 – 19%.

Förra året var resultatet under Q4 bättre än under Q3. Det finns egentligen inte mycket som talar för att det inte blir det i år heller med tanke på att det som nämnts ovan rapporterats positiva signaler i pressmeddelanden. Tredje kvartalet drabbades dessutom TravelPartner av en valutaförlust på 840 tkr, vilket jag inte har undersökt närmare om det kan hända även i Q4. Men eftersom kronkursen stärkts något mot dollarn under Q4 lär inte valutaförlusten bli värre i alla fall utan antagligen mindre eller ingen alls.

Låt oss för att vara konservativa anta samma vinst som för Q3, alltså 0,52 kr/aktie.

Värdering

Om Q4 ger en vinst på 0,52 kr/aktie vilket antagligen är lägre än vad det faktiskt blir så får vi en vinst för helåret 2009 på 1,98 kr. För att få bra jämförelsesiffror bör vi även dra bort skatten (TravelPartner kvittar för närvarande skatten mot förlustavdrag). Efter skatt skulle resultatet bli 1,46 kr/aktie.

Bolaget har växt extremt snabbt i år och VD skrev att tillväxten ser ut att fortsätta att vara stark framöver. Visserligen ska man ta det en VD skriver med en nypa salt men det mesta tyder på en mycket god tillväxt framöver. Även om tillväxten halveras jämfört med 2009:s nivå på 91% så är tillväxten mycket god.

TravelPartner handlas i skrivandets stund för 17,6 kr/aktie. Drar man bort 2 kr för nettokassan blir det 15,6 kr/aktie. Det innebär att TravelPartner i dagsläget handlas till p/e 10,68 justerat för kassan, på 2009 års vinst.

Låt oss anta att p/e 14 är ett inte alltför högt p/e-tal för detta snabbväxande bolag. Det skulle då innebära en riktkurs på 14*1,46 + 2 (nettokassan) = 22,44 kr/aktie, en kurs som är 27,5% högre än dagens kurs. Och detta är vad aktien borde vara värd idag, inte imorgon.

Varför inte följa med på TravelPartners resa?

Varför inte följa med på TravelPartners resa?

Blickar man sex månader framåt när företaget bör värderas på 2010 års vinst och räknar med en vinsttillväxt på 25% så fås riktkursen 14*1,825 + 2 =27,55 kr/aktie vilket skulle innebära en kursökning på 56,5% från dagens nivå.

Rådet blir att köpa TravelPartner.

Etiketter:

2 kommentarer till “TravelPartner”

 1. Emilez skriver:

  För övrigt kommer reseförmedlare framöver vara tvungna att betala moms enligt skatteverket

  http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/aldrear/2001/2001/skrivelser20010611.4.18e1b10334ebe8bc80002396.html

  Resor till och från utlandet berörs dock inte så TravelPartner kommer bara beröras i mycket begränsad omfattning.

 2. Emilez skriver:

  Hittade den där nyheten om att det var full fart på resebranschen i december

  http://www.dn.se/resor/hogtryck-for-charterresor-1.1021513

  “Lågkonjunktur och arbetslöshet till trots – nu stundar rena julafton för charterbolagen. Bara den senaste veckan sålde researrangören Fritidsresor 13 000 resor till solen, en ökning med 42 procent mot samma period i fjol.
  – Intresset för charterresor är större än på mycket längre. Troligen är det signaler om en ekonomisk ljusning och kommande skattesänkningar i kombination med den köldknäpp som lamslagit Sverige som ligger bakom, säger Peter Hellström, informatör på Fritidsresor.”

Lämna en kommentar