Know IT

Eftersom jag har både Avega och Know IT nu så känner jag att det börjar bli lite mycket i IT-konsultsektorn. Därför funderar jag på att minska i Know IT, som för övrigt har haft en mycket god utveckling det senaste året. Det blir en snabbkoll för att bilda sig en uppfattning.

Analys av Know IT

Analys av Know IT

Januari till september 2009

Omsättningen ökade med 7,4% under perioden. Rörelseresultatet minskade med 2,8%. Marginalen var 10,5%. Resultat per aktie 4,33 kr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med över 40%.

Juli till september

Omsättningen ökade 3,6%. Rörelseresultatet ökade med 29%. Matginalen var 10,8% och resultat per aktie 1,26 kr.

I rapporten skrivs att know IT fortsätter att ta marknadsandelar på en svag marknad och att Know IT ökar rekryteringstakten.

Kvartalsresultatet påverkades positivt av god debiteringsgrad. Kostnadsbesparande åtgärder har medfört önskad effekt.

Soliditeten har förbättrats från 38,2% till 47,6%.

I utblicken nämns att Know IT bör klara den generellt svaga marknadssituationen väl även under kvartal 4 ocj att marknadsutvecklingen för det första kvartalet 2010 är svårbedömt.

Det skrivs att

Know IT har, tack vare det stora antalet ramavtal, spridningen i branschsegment och geografier, goda
förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Möjligheterna till nyetableringar och förvärv till attraktiva
villkor är fortsatt goda.

Pressreleaser och media

I en artikel hos IDG från första januari 2010 säger VD Anders Nilsson med en lättnadens suck att

– Inför årsskiftena är det alltid osäkerhet, det är då vi står inför förlängningar av avtal. När vi för ett år sedan precis hade finanskrisen bakom oss var det väldigt osäkert.

Ur ett branschperspektiv kan man konstatera att det inte blev så illa som vi befarade. För Know ITs del tycker jag att vi klarat oss väldigt bra i den väsentliga nedgång som varit på marknaden, säger vd Anders Nilsson.

Möjligen kan efterfrågan ta fart något nästa år. Känslan är att det kommer lite mer förfrågningar nu.

I december meddelade Know IT att man förvärvar det finsa konsultföretaget Endero Oy med 150 anställda. IDG skrev en artikel om varför Know IT ville till Finland.

Vår ambition är att expandera affären utåt i de nordiska länderna. Endero är intressant för oss framförallt av den anledningen. Dessutom passar deras verksamhet oss och förstärker vårt erbjudande på ett bra sätt, säger Know IT:s vd Anders Nilsson.

Det är betydligt lättare för oss att hitta ingångar om vi kan komma in med ett lokalt perspektiv, säger Anders Nilsson.

Dessutom säger Anders Nilsson att ett antal av Know IT:s existerande kunder har verksamhet i Finland.

Nya uppdrag som tillkännagivits i pressreleaser

UnderQ4 2009 har ett antal nya ramavtal eller större beställningar tillkännagetts. Ramavtal har tecknats med Jordbruksverket på runt 100 Mkr över två till tre år, veterinärsinstitutet i Norge och ett helhetsåtagande åt Tele2.

Motsvarande period 2008 tillkännagavs enbart ett ramavtal med ICA.

Under Q1 2010 har hittills ett ramavtal tecknats med Statkraft i Norge, på 20 000 timmar per år. Räknar vi med 900 kr/timme i konsultarvode blir ordervärdet 18 Mkr.

Q1 2009 släpptes två pressreleaser på nya avtal som ingåtts, ett migreringsuppdrag för OKQ8 värt fem Mkr och ett ramavtal med Statistisk sentralbyrå i Norge.

Det återstår ännu mycket av Q1 2010 så någon mer order lär väl ploppa in tycker jag.

Överlag, att döma av pressreleaserna så ser det lite mer hoppfullt ut inför 2010 än det gjorde inför 2009.

Vilka ramavtal togs då i tredje kvartalet 2009 som kan tänkas påverka Q4 2009 rent ekonomiskt? Vad jag kan se är det bara ett nytt ramavtal med Swedbank som ingåtts. Eller bara och bara, Swedbank är ju ett mycket stort företag.

Hur som helst så har Know IT redan sedan tidigare en mängd ramavtal som det då och då kommer in uppdrag ifrån, så enstaka nyingånga ramavtal påverkar inte enskilda kvartal så enormt mycket.

Prognos Q4

Förra året blev vinsten för det fjärde kvartalet 2,30 kr/aktie. För Q3 ökade resultatet med 29% jämfört med föregående år medans omsättningen ökade 3,6%. För den resultatökningen stod ett lyckat besparingsprogram samt en hög debiteringsgrad.

För att vara lite försiktiga kan vi anta att debiteringsgraden blir lite sämre under Q4. Besparingsprogrammet borde rimligtvis påverka även Q4:a positivt. Nyrekryteringen har ökat vilket kan påverka resultatet lite negativt, beroende på de nyrekryterades inskolningstid innan de får uppdrag. Man får ändå utgå från att Know IT först och främst rekryterar konsulter de har möjlighet att sälja in. En risk finns att de rekryterar för många konsulter och att de blir sittandes på bänken men jag väntar mig att det i så fall får större effekter under 2010. Förhoppningsvis rekryterar Know IT lagom många nya konsulter och som de kan ha en hyfsad beläggning på.

Jag räknar med att resultatet Q4 2009 blir 15% bättre än Q4 2008, det vill säga en vinst per aktie på 2,65 kr. Det innebär i så fall en vinst per aktie för 2009 på 6,98 kr.

För ett kvalitetsbolag som Know IT med många ramavtal och ett organiskt tillväxtmål på 15% borde ett p/e på 12 inte vara högt. 12*6,98=83,76. I dagsläget värderas aktien till 63 kr. Om riktkursen sätts till 83,75 så blir kurspotentialen dit 33%.

Jag väljer att vara konservativ och inte räkna på vinsttillväxt för 2010 utan nöjer mig med att konstatera att bolaget är lågt värderat i dagsläget.

En sak som den noggranne bör undersöka är varför kassaflödet varit sämre under 2009 än det var under 2008. Om tid ges kollar jag kanske upp det själv senare. En relativvärdering skulle också vara på sin plats för en komplett analys. Kanske kompletterar jag med det också senare.

Rekommendationen blir att köpa Know IT.

2 kommentarer till “Know IT”

  1. Anders Persson skriver:

    Jag träffade deras informationschef på en aktieträff häromdagen. Han ville så gärna visa siffrorna från Q4, men fick inte eftersom det var så nära rapporttillfälle. jag tolkade det som att det var fina siffror som skulle komma och köpte på mig en post igår

  2. Emilez skriver:

    Oj det låter ju verkligen spännande Anders! Får hoppas att det blir som du säger. Lite oroande att insiders så gärna vill ge tecken på vad som komma skall dock. Men som sagt, hoppas att det blir en kanonrapport då!

    Sa de nåt annat intressant på aktieträffen?

Lämna en kommentar