DN frågar forskare om invandringen

Hör och häpna, svensk media frågar för en gångs skull någon som faktiskt har kunskap om dennes syn på invandringen. Nu är det George Borjas, nationalekonom vid Harvarduniversitetet i USA som får komma till tals.

Nedan följer några citat från honom.

Det dröjer innan många av de nyanlända flyktingarna kommer i arbete, framhåller han. Och hela gruppens förvärvsfrekvens kan även senare väntas bli lägre än övriga befolkningens. Dessutom kommer de flesta att hamna i lågbetalda jobb, där de inte betalar särskilt mycket i skatt. Trots att ekonomin alltså växer till följd av invandring kan påfrestningar på välfärdsstaten uppstå.

– Flyktingarna har barn och själva blir de sjuka ibland eller råkar ut för arbetslöshet. De blir sedan gamla och har då rätt till vård som alla andra.
Trots denna ganska mörka beskrivning avråder George Borjasinte Sverige från fortsatt flyktinginvandring:
– Allt beror på vad man vill uppnå. Det är hedervärt att föra en humanitärt inriktad flyktingpolitik, men samtidigt gäller det att inse konsekvenserna av om denna linje drivs väldigt långt.
Man måste inse att goda gärningar inte är gratis, fastslår han. Det kostar att göra gott och då handlar det inte enbart om ett ekonomiskt pris. Det finns också kostnader som handlar om kultur och samhällets stabilitet – och de kan bli mycket höga.

– Som ekonomen Milton Friedman har sagt: det finns inga gratisluncher. Om ni vill bo i ett land med höga moraliska värden och vara helt öppna mot övriga världen, då kommer inte ert land se likadant ut om tio år. Ni måste välja och då finns ingen enkel lösning.

Och ett till citat nedan.

 Finns inte ett moraliskt ansvar för oss i rika länder att ta emot flyktingar som är i nöd?

– Jag är ingen filosof. Jag oerhört tacksam för att USA gav mig chansen, men man hade lika gärna kunnat säga nej.
– Men det betyder inte att det går att göra likadant mot alla – eller att man ens bör försöka med det.
Alla länder måste behålla rätten att bevaka sina gränser, även om vissa anser att detta är omoraliskt, menar Borjas. Det handlar om att skydda det samhälle som har byggts upp under många generationer och att upprätthålla dess inre jämvikt. Det är svårt att tala om moral när så stora värden står på spel som den politiska stabiliteten, den sociala sammanhållningen och den kulturella gemenskapen, sammanfattar George Borjas.

 

Etiketter:

Lämna en kommentar