Flyktingmottagandet anledning till nedgång i skolan

Enligt DN Debatt (och bra slutreplik) står flyktingmottagandet för 29% av nedgånggen i Pisa, och då är bara den direkta nedgången orsakad av flyktingarnas sämre betyg medräknat. Man tar inte hänsyn till att resurser omfördelas dit som annars hade gått till den vanliga undervisningen, att lärarbristen förvärras eller att tolkar i klassrummet eventuellt stör undervisningen (jag har hört att i vissa klasser så finns det många tolkar på plats samtidigt).

Ett annat exempel på hur detta påverkar undervisningen är min syster som börjar arbeta på en skola med fokus på invandrarbarn/flyktingar. Hade det inte varit för invandringspolitiken hade antagligen inte den här skolan behövts och de lärarna hade istället kunnat arbeta med att undervisa svenska barn. Samma sak gäller givetvis i vanliga klasser där det kommer extra nyanlända barn, även om exemplet inte blir lika tydligt. Detta förvärrar den lärarbrist som det pratats om ganska mycket.

Bidrag till UNHCR eller andra organisationer hade istället kunnat förbättra undervisningen i olika flyktingläger eller fattiga länder runt om i världen.

Här finns en annan artikel som visar att nio av de tio skolor med sämst resultat i Sverige har en väldigt stor andel elever med utländsk bakgrund. Andelen elever med utländsk bakgrund är i flera fall 98% eller mer i dessa skolor.

Det finns de som hävdar att de invandringskritiska försöker skylla alla samhällsproblem på flyktingmottagandet, men när man börjar titta på fakta och statistik på varje enskild fråga så ser man att flyktingmottagandet faktiskt orsakar stora problem i många samhällssektorer. Det är enkelt att räkna på hur det påverkar t.ex. arbetslösheten och bostadsbristen eftersom det finns statistik som är ganska enkel att kolla upp.

Skolan har däremot varit svårare att kolla upp och därför är det bra att den här undersökningen kommer. Medborgarna har rätt att veta hur flyktinginvandringen påverkar samhället, och man ska komma ihåg att det finns många organisationer att ge bistånd till som hjälper att lösa världens problem utan att för den skull ta hit problemen till Sverige (Exempel: UNHCR, Världsnaturfonden, Läkare utan gränser, Cancerfonden).

Etiketter:

Lämna en kommentar