Ingen tillväxt alls i Sverige 2010-2014

Ekonomen Tino Sanandaji som är doktor i socialpolitik skrev följande insändare till Realtid.se, där han skriver att Sveriges tillväxt per capita var noll mellan 2010-2014, per år. När man räknar tillväxt per capita så räknar man tillväxt per befolkningsenhet, vilket betyder att om befolkningen ökar p.g.a. till exempel invandring så blir tillväxten fördelad över fler personer. Per capita är detsamma som att säga per person, så tillväxt per capita är detsamma som tillväxt per person.

Personligen tycker jag att man borde använda sig mer av begreppet per capita i dagsläget med tanke på den stora flyktinginvandring och invandring av anhöriga till flyktingar idag. Det vanliga begreppet BNP-tillväxt är i stort sett irrelevant när vi har en så stor befolkningsökning av flyktingar och flyktinganhöriga, i storleksordningen 100 000 per år eller 1% av Sveriges befolkning.

På tal om per capita kan nämnas att tyskland bara tar emot en fjärdedel så många flyktingar som Sverige per capita, så tyskarna ligger närmare SD:s önskade mottagningsnivå volymmässigt än de ligger Sveriges nuvarande nivå (per capita). Så det är konstigt att svenska politiker och medier lyfter fram Tyskland som i stort sett likvärdiga med Sverige när så inte alls är fallet om man ser på volymerna.

Även den respekterade krönikören Andreas Cervenka pratar om detta mått, BNP per capita.

Etiketter:

Lämna en kommentar