Den nya klassindelningen

Jag såg för ett tag sen den här artikeln i SvD som handlar om ett nytt sätt att indela samhället i klasser. Jag tyckte det kändes som att artikeln rätt bra beskriver det moderna samhällets klassindelning och att beskrivningen passar bra in på Sverige också och inte bara Storbritannien.

Det intressanta är att det tillkommit en ny klass som kallas teknisk medelklass som har hyfsat med pengar men lite mer begränsat socialt kapital, och några andra nya klasser.

En ny teknisk medelklass håller dessutom på att växa fram. Gruppen har det gott ställt, men dessa personer är enligt undersökningen samtidigt närmast socialt isolerade och fattiga på kulturellt kapital. Unga arbetare med mellanstora inkomster är däremot både kulturellt och socialt aktiva.

Längst ner på skalan finns ytterligare tre klasser. Den traditionella arbetarklassen tillhör en äldre del av befolkningen med låga inkomster men som ändå äger fastighetsinnehav. I städerna växer en ny klass med unga servicearbetare fram. Den här gruppen beskrivs som fattig men har enligt undersökningen ett synnerligen socialt och kulturellt aktivt liv. Allra längst ner återfinns 15 procent av befolkningen – de mest utsatta. Gruppen har vare sig har pengar, social status eller något kulturellt kapital att luta sig tillbaka på.

Det undersökningen får mig att tänka på är att man inte bör tänka enbart på pengar när man väljer yrke utan även vilka sociala möjligheter yrket ger.

I och för sig är det kanske personer som redan är sociala som drar sig till serviceyrken och personer som redan är osociala som dras till tekniska yrken.

Lämna en kommentar