RW Capital telefonsamtal med VD Marcus Hamberg

Jag pratade lite med Marcus Hamberg, VD för RW Capital, idag. Här är hur samtalet förflöt, dock ej helt ordagrant eftersom jag bara skrev upp lite stödord.

Vissa av svaren blir lite korta men det är delvis för att jag inte skrev ner allt han sa.

Varför blev det så få avtal med nya kunder i perioden oktober till november?

Det är långa säljprocesser.

Hur ser det ut inför kommande kvartal? Hur ser pipelinen ut?

Utmaningen är att korta säljcykeln.

Hur går det med installationen hos det italienska företaget?

Om vi inte redan är i beta där så är det på gång att gå in i beta-stadiet.

Hur går det med att hitta finansiering?

Det känns bra. Finansieringsklimatet börjar lätta. Men inget är klart ännu.

Hur ser ni på försäjningen i framtiden? Har ni samma positiva syn som i prospektet?

Förutsatt att finansierinsfrågan löser sig så har vi det.

Etiketter:

Lämna en kommentar