Odd Molly och Know IT rapport

Idag kom Odd Molly och Know IT med rapporter.

Odd Molly

Odd Mollys marginaler has sjunkit en del i år jämfört med förra året. Främt p.g.a. valutaeffekter, marknadsföringskostnader för den första internationella reklamkampanjen och öppnandet av en den första Odd Molly-butiken i Stockholm. I min tidigare amnalys av Odd Molly hade jag inte räknat med marginalförsämringen och Odd Mollys vinst för 2009 kommer antagligen att bli lägre än mitt estimat. Det påverkar också riktkursen men Odd Molly känns ändå i nuläget som ett bolag som är värt att köpa eller i åtminstonde behålla till dagens kurs på 79 kr.

STOCKHOLM (Direkt) Klädföretaget Odd Molly redovisar
ett resultat efter skatt på 24,9 miljoner kronor för det
första kvartalet 2009 (23,3), motsvarande 4:33 kronor per
aktie (4:00).

Rörelseresultatet uppgick till 33,4 miljoner kronor
(32,9).

Bruttovinstmarginalen var 53,6 procent (58,5).

Nettoomsättningen det första kvartalet var 137
miljoner kronor (106). /MH

Know IT

Know IT klarade sig helt okej under det första kvartalet. Det blev en vinstminskning på ca 15% men det är acceptabelt med tanke på konjunkturen. Utsikterna för det andra kvartalet ser stabila ut enligt rapporten.

STOCKHOLM (Direkt) Knowits resultat efter skatt
uppgick till 23,5 miljoner kronor för det första kvartalet
2009 (25,4). Per aktie blev resultatet 1:68 kronor (2:00).

Rörelseresultatet blev 36,4 miljoner kronor (37,4)
medan resultatet efter finansnetto låg på 33,3 miljoner
kronor (35,9).

Nettoomsättningen för det första kvartalet landade på
353 miljoner kronor (312).

Den allmänna konjunkturnedgången förväntas inte ge
till någon väsentlig negativ effekt på efterfrågan på Knowits
tjänster under andra kvartalet . Marknadsutvecklingen längre
fram är dock svårbedömd, skriver bolaget. /KB

Lämna en kommentar