All in challenge avslutas

Tävlingen all in challenge avslutas. Jag har inte riktigt nåt gränsen där tävlingen skulle avslutas (-25000 kr) men det känns ändå lika bra att avsluta nu.

Odd Molly har gått ner rejält och och är lågt värderat nu. Jag kommer ändå att minska innehavet framöver till en mindre post.

Kanske kommer all in challenge tillbaka senare men då antagligen med mindre ingångskapital än jag hade den här gången.

Edit: 2009-09-12 Some en kommentar så behöll jag hälften av aktierna och ligger nu på plus totalt sett på den här affären.

Lämna en kommentar