Sveriges försvar tillintetgjort av politikerna

En stats mest grundläggande uppgift är att kunna skydda sin befolkning, det var därför staterna började bildas för ett länge sen. Eller möjligtvis var det tvärtom att nån kung hade tillräckligt med trupper för att kuva sina underhuggare. I vilket fall är möjligheten att försvara sig med våld central för en nation. I Sverige har våra politiker skurit ner på försvaret i storleksordningen 80% enligt den här artikeln i Dagens Industri.

Etiketter:

Lämna en kommentar