Jag löste USA:s skuldkris

Så här på nyårsdagens bakfylla tog jag och löste USA:s skuldkris åt dem, och lyckades även skapa ett rejält överskott i budgeten. Se hur jag gjorde det här.

Om du själv vill göra ett försök att lösa krisen kan du göra det på New York Times hemsida.

Lämna en kommentar