Det går nu att köpa aktier i Värmlandsmetanol

Värmlandsmetanol som tänker utvinna metanol ur svensk skog och sälja det som bränsle till bilar (de felsta bilar tål att man blandar i en viss mängd metanol i bränslet) utför nu en nyemission vilket gör det möjligt för privatsparare att köpa aktier. Läs informationsbroschyren.

Ett spännande projekt men väldigt hög risk och jag kommer nog inte köpa aktier själv i dagsläget.

Ett citat:

Våra lönsamhetskalkyler, konservativt beräknade utifrån en
investering om 4 miljarder kronor, visar på en årlig genomsnitt-
lig avkastning efter skatt om 10 procent på satsat kapital under
de första femton åren, varvid den samlade avkastningen under
perioden även har fördelats på fyra inkomstfria byggår. Vi kon-
staterar, efter förhandlingar med fera aktörer på den svenska
kapitalmarknaden, att de genomgående är mycket kortsiktiga
och ovilliga att satsa på stora industriprojekt, som har en bygg-
tid på 3-4 år. Ett ständigt återkommande krav är ca 100 procent
avkastning på satsat kapital inom tre år, vilket ju är en omöjlig-
het om byggtiden är 3-4 år.
Utomlands fnns dock fortfarande en kapitalmarknad som
sysslar med långsiktig industriell projektfnansiering. Kontakter
har därför sedan förra året etablerats med utländska investerare
i syfte att ta in betydande eget kapital genom emissioner riktade
till ett fåtal större investerare.  Får vi fram eget kapital enligt
vår plan, kan vi täcka resterande behov genom upplåning.

Som sagt, väldigt hög risk.. Men spännande projekt och jag hoppas det går bra för dem.

Etiketter:

Lämna en kommentar