MSAB bokslutskommuniké 2009

MSAB kom idag med en bra Q4-rapport. Jag hade räkat ganska lågt i min analys och prognosticerat 70 öre i årsvinst men den kom in på 4 öre. Ganska grovt fel jag hade i analysen men jag skrev att jag räknade rätt grovt. Jag räknade också ganska lågt vilket jag brukar göra, det är bättre att räkna för lågt än att ligga för högt.

En överslagsräkning (inte så noggrann) ger ny riktkurs på ungefär 18,50 kr som kan uppnås senare under 2010.

Utdelningen behålls på  65 öre men det tillkommer en extrautdelning på 35 öre. Alltså en hel krona i utdelning 2010. Det är positivt.

VD flaggar för fortsatt tillväxt under 2010.

MSAB-micro-systemation-bokslutskommuniké-2009

Etiketter:

Lämna en kommentar