TravelPartners tillväxt kvartal för kvartal i år

Jämfört med förra året har TravelPartners tillväxt varit imponerande 88% (nettoomsättningen), men hur har dem vuxit kvartal för kvartal i år??

Enligt dem själva ser säsongsvariationen ut på följande vis:

Q1 – 32%, Q2 – 27%, Q3 – 22% och Q4 – 19%.

Nettoomsättningar 2009:

Q1: 19,3 Mkr.

Q2: 19,1 Mkr.

Q3: 19,7 Mkr.

En totalnettoomsättning på 58,1 Mkr.

Alltså borde Q2 utgöra 27/32 av Q1:s omsättning om ingen tillväxt skett. Q2 skulle alltså vara 0,84375 * Q1:s nettoomsättning om ingen tillväxt skett. Detta blir i reda pengar 16,1 Mkr. Då kan slutsatsen dras att tillväxten mellan Q1 och Q2 var 18,6%.

Samma uträkning, Q3 jämfört med Q2 ger: 15,6 Mkr som nettoomsättning för Q3 om ingen tillväxt skett kvartal för kvartal. Med hjälp av detta kan vi räkna ut att tillväxten mellan Q3 och Q2 justerat för kvartalsvariationer blir 26,3%.

På nåt sätt undrar jag om inte marknaden missat denna grymma tillväxt som enligt ovan nämnda beräkningar är väldigt stor från kvartal till kvartal.

2 kommentarer till “TravelPartners tillväxt kvartal för kvartal i år”

  1. Emilez skriver:

    Ta dock dessa siffror med en nypa salt. Det är en positiv indikation men dels behöver fördelninge mellan kvartal vara helt korrekt här och dels är korrelationen mellan omsättnong och nettoomsättning inte helt hundraprocentig.

  2. Emilez skriver:

    Förra året ökade TravelPartner sitt resultat mellan Q3 och Q4 och det är mycket möjligt att de gör det i år också. Särskilt eftersom de hade en valutaförlust på 800 000 under Q3 som inte bör återokmma i Q4.

Lämna en kommentar